✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Kardiologia dla lekarzy rodzinnych Cezary Marek Ścibiorski, Tomasz Pasierski Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Kardiologia dla lekarzy rodzinnych

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Kardiologia dla lekarzy rodzinnych

Autor : Cezary Marek Ścibiorski, Tomasz Pasierski

Stron : 340

ISBN : 8320031222

Rok wydania : 2006

Wydanie : 2

Oprawa : broszurowa

Format : 125*195

Książka jest przeznaczona dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzy chorób wewnętrznych bez specjalizacji kardiologicznej. Przedstawiono w niej nowoczesne, powszechnie zaakceptowane standardy postępowania z osobami chorymi na serce, za podstawowe źródło informacji przyjmując zasady medycyny opartej na dowodach naukowych. W publikacji omówiono najważniejsze problemy, jakie mogą pojawić się u pacjenta z zaburzeniami układu krążenia. Uwzględniono specyfikę pracy polskiej przychodni rejonowej oraz realną dostępność metod diagnostycznych.


Spis treści :
Przedmowa
1. Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi
Najważniejsze problemy diagnostyczne
Ból w klatce piersiowej
·         Ostry ból w klatce piersiowej
·         Przewlekłe bóle w klatce piersiowej
Duszność
·         Nagła duszność
·         Przewlekła duszność
Kołatanie serca
Omdlenia
Wywiady rodzinne
Badanie fizykalne
Wygląd ogólny i zachowanie pacjenta
Skóra, tkanka podskórna i kończyny
Głowa i szyja
Płuca
Jama brzuszna
Badanie żył szyjnych
Badanie tętnic
Badanie okolicy przedsercowej
Osłuchiwanie serca
Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego
Prewencja wtórna
Choroba niedokrwienna serca
Inne postaci miażdżycy
·         Choroba tętnic obwodowych
·         Choroby tętnic ośrodkowego układu nerwowego
·         Miażdżyca w badaniach obrazowych
Ryzyko sercowo-naczyniowe
·         Ocena łącznego ryzyka sercowo-naczyniowego w wyborze dalszego postępowania
·         Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego
·         Zespół metaboliczny
·         Częstotliwość badań przesiewowych
·         Obliczanie ryzyka sercowo-naczyniowego - system SCORE
·         Kategorie ryzyka sercowo-naczyniowego
Klasyfikacja ryzyka
2. Podstawowe kardiologiczne zespoły chorobowe
Nadciśnienie tętnicze
Epidemiologia nadciśnienia tętniczego
Pomiar ciśnienia tętniczego
Dodatkowe pomiary
Inne metody diagnostyczne
·         Automatyczne monitorowanie ciśnienia tętniczego
·         Samodzielne pomiary ciśnienia tętniczego
‘Nadciśnienie białego fartucha’
Klasyfikacja nadciśnienia tętniczego
Ocena kliniczna
Wtórne nadciśnienie tętnicze
Schemat diagnostyki chorego z nadciśnieniem tętniczym
·         Wywiad
·         Badanie fizykalne
·         Badania pomocnicze
Leczenie nadciśnienia tętniczego
·         Cel leczenia
·         Pożądane wartości ciśnienia
·         Niedociśnienie pozycyjne
·         Leczenie niefarmakologiczne
·         Leczenie farmakologiczne
·         Wybór leku
Choroby współistniejące i sytuacje szczególne w leczeniu nadciśnienia tętniczego
·         Choroba wieńcowa
·         Zaburzenia rytmu serca
·         Miażdżyca tętnic ośrodkowego układu nerwowego
·         Miażdżyca tętnic obwodowych
·         Podeszły wiek
·         Ciąża
·         Laktacja
Monoterapia czy leczenie skojarzone?
·         Monoterapia
·         Leczenie skojarzone
Oporność na leczenie
Stosowanie się pacjenta do zaleceń
Choroba wieńcowa
Rozpoznanie stabilnej choroby wieńcowej
Leczenie farmakologiczne stabilnej choroby wieńcowej
·         Leki beta-adrenolityczne
·         Azotany
·         Antagoniści wapnia
·         Leki metaboliczne
·         Leczenie skojarzone
·         Leki przeciwzakrzepowe
·         Statyny
·         Inhibitory konwertazy angiotensyny
Leczenie zabiegowe choroby wieńcowej
Przebyty ostry zespół wieńcowy
Niewydolność serca
Leczenie niewydolności serca
·         Leczenie niefarmakologiczne
·         Leczenie farmakologiczne
Wady serca
Wady serca nabyte
·         Zwężenie zastawki mitralnej
·         Niedomykalność zastawki mitralnej
·         Zwężenie zastawki aorty
·         Niedomykalność zastawki aorty
·         Opieka nad chorym z protezą zastawki serca
Wady serca wrodzone
·         Dwupłatkowa zastawka aorty
·         Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej
·         Ubytek w przegrodzie międzykomorowej
·         Przetrwały przewód tętniczy
·         Zwężenie zastawki pnia płucnego
·         Koarktacja aorty
·         Anomalia Ebsteina
·         Chorzy z korygowanymi operacyjnie wrodzonymi wadami serca
Profilaktyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia
Zaburzenia rytmu serca
Zasady leczenia zaburzeń rytmu serca
Główne leki antyarytmiczne
·         Leki beta-adrenolityczne
·         Sotalol
·         Amiodaron
·         Werapamil i diltiazem
·         Digoksyna
·         Leki antyarytmiczne I grupy
Najczęściej spotykane zaburzenia rytmu serca
·         Przyspieszony rytm zatokowy
·         Zwolniony rytm zatokowy
·         Niemiarowość zatokowa
·         Zahamowanie zatokowe
·         Zespół chorego węzła zatokowo-przedsionkowego (tachykardia-bradykardia)
·         Pobudzenia przedwczesne nadkomorowe
·         Częstoskurcz nadkomorowy
·         Migotanie przedsionków
·         Zaburzenia rytmu pochodzenia komorowego
·         Zespół preekscytacji
·         Zaburzenia przewodzenia
Opieka nad chorymi z wszczepionym układem stymulującym serce
3. Wybrane zagadnienia terapeutyczne
Prewencja chorób układu krążenia
Zmniejszenie masy ciała
·         Zmiana sposobu żywienia
·         Ograniczenie spożycia soli
·         Regularna aktywność fizyczna
·         Zaniechanie palenia tytoniu
·         Spożycie alkoholu
Leczenie zaburzeń lipidowych
Rozpoznawanie zaburzeń lipidowych
Leczenie niefarmakologiczne
Leczenie farmakologiczne
·       &n ...