Jednostka zdolna w przestrzeniach edukacyjnych - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Jednostka zdolna w przestrzeniach edukacyjnych

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM

Tytuł: Jednostka zdolna w przestrzeniach edukacyjnych

Autor: Porzucek-Miśkiewicz Maria

Wydanie: 1

Rok: 2021

Format: 14.5x20.5cm

Stron: 140

ISBN: 9788323239253

Zapotrzebowanie na ludzi zdolnych, twórczo podejmujących wyzwania współczesnego świata, nie traci na aktualności. Nasuwa się szereg pytań o rozmiar oczekiwań, stwarzanie szans, istnienie barier, uwzględnianie potrzeb edukacyjnych (i nie tylko) oraz tworzenie warunków dla harmonijnego rozwoju jednostek zdolnych. Rozważania przedstawione w niniejszej publikacji oscylują wokół kwestii kształcenia osób zdolnych, uwarunkowań edukacyjnych i wyzwań. Stanowią wynik wieloletnich poszukiwań i refleksji autorki na temat sytuacji jednostek zdolnych w środowisku edukacyjnym. Książka adresowana jest do studentek i studentów kierunków pedagogicznych szkół wyższych, jako materiał do wykorzystania w dydaktyce akademickiej, a także do przyszłych oraz praktykujących nauczycielek i nauczycieli – dla poznania i lepszego rozumienia sytuacji jednostek zdolnych w otaczającej rzeczywistości