Java Persistence Programowanie aplikacji bazodanowych w Hibernate. - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Java Persistence Programowanie aplikacji bazodanowych w Hibernate.

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Helion

Tytuł: Java Persistence Programowanie aplikacji bazodanowych w Hibernate.

Autor: Bauer Christian, King Gavin, Gregory Gary

Rok: 2017

Format: 16.9x23.9

Stron: 640

ISBN: 9788328327825

Utrwalenie danych, tak aby zostały one zapisane i przechowane przez system informatyczny, jest jedną z podstawowych funkcji aplikacji. Prawie zawsze wymaga się trwałych danych. W przypadku Javy zazwyczaj utrwalenie danych odbywa się poprzez ich zapisanie w relacyjnej bazie danych z wykorzystaniem języka SQL. Relacyjne bazy danych stanowią niezwykle elastyczne i potężne narzędzie do zarządzania utrwalonymi danymi, jednak aby wykorzystać wszystkie zalety tego rozwiązania, trzeba zapewnić optymalne komunikowanie się aplikacji z bazą danych.

Niniejsza książka stanowi wyczerpujące źródło aktualnej wiedzy o frameworku Hibernate, najpopularniejszym narzędziu do utrwalania danych dla Javy, które zapewnia automatyczne i przezroczyste mapowanie obiektowo-relacyjne. Wyczerpująco opisano też standard Java Persistence 2.1 (JSR 338). Programowanie aplikacji w Hibernate wyjaśniono tu na licznych przykładach. Pokazano, jak korzystać z mapowania, zapytań, strategii pobierania, transakcji, konwersacji, buforowania i wielu innych funkcji. Nie zabrakło opisu najlepszych praktyk w projektowaniu baz danych oraz wskazówek dotyczących optymalizacji. Wszystkie przykłady zostały uaktualnione dla najnowszych wersji frameworka Hibernate i środowiska Java EE.

Najważniejsze zagadnienia omówione w książce:

Mapowanie obiektowo-relacyjne i jego znaczenie
Projekt aplikacji bazodanowej typu klient-serwer
Korzystanie z frameworka Hibernate
Specyfikacja Java Persistence
Transakcyjne przetwarzanie danych, w tym również zagadnienia współbieżności
Tworzenie i uruchamianie zapytań oraz przetwarzanie otrzymanych wyników

Hibernate i Java Persistence — najlepszy sposób na nowoczesną aplikację bazodanową!