Internetowe narzędzia wspomagające opiekę zdrowotną - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Internetowe narzędzia wspomagające opiekę zdrowotną

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wolters Kluwer

Tytuł: Internetowe narzędzia wspomagające opiekę zdrowotną

Autor: Korczak Karol

Rok: 2014

Format: 14.5x20.5cm

Stron: 224

ISBN: 9788326445637

W publikacji dokonano identyfikacji kluczowych czynników wpływających na rozwój wykorzystania internetowych narzędzi wspomagających opiekę zdrowotną w polskich podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także:
- usystematyzowano podstawowe terminy związane z wykorzystaniem Internetu w opiece zdrowotnej,
- przeprowadzono charakterystykę wybranych narzędzi oraz pacjenta korzystającego z internetowej opieki zdrowotnej,
- oceniono aktualny stan wykorzystania internetowych narzędzi przez podmioty wykonujące działalność leczniczą w Polsce,
- dokonano identyfikacji korzyści wynikających z wykorzystania narzędzi tego typu oraz barier ograniczających ich stosowanie.

Książka przeznaczona jest dla menedżerów podmiotów wykonujących działalność leczniczą, przedsiębiorców w sektorze ochrony zdrowia, pracowników placówek opieki zdrowotnej i wszystkich osób zainteresowanych koncepcją internetowej opieki zdrowotnej.