✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Interna. Tom I - III Włodzimierz Januszewicz, Franciszek Kokot Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Interna. Tom I - III

  • Dostępność: Produkt dostępny
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Interna. Tom I - III

Redaktor : Włodzimierz Januszewicz, Franciszek Kokot

Stron : 2000

ISBN : 8320032490

Rok wydania : 2006

Wydanie : 2

Oprawa : twarda

Format : 210*290

Jest to drugie, zmienione i unowocześnione wydanie podręcznika chorób wewnętrznych nie tylko dla internistów i lekarzy przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego z interny, lecz także dla lekarzy innych specjalności. Omówiono w nim wyczerpująco patofizjologię, diagnostykę i leczenie wszystkich najważniejszych chorób wewnętrznych. Przedstawiono również szczegółowo problemy o dużym znaczeniu społecznym, np. choroby układu krążenia, choroby nowotworowe, cukrzycę i ostre stany zagrożenia życia. W porównaniu z pierwszym wydaniem treść podręcznika została uaktualniona zgodnie z najnowszymi osiągnięciami różnych dziedzin nauki i praktyki klinicznej oraz znacznie poszerzona, szczególnie w części poświęconej chorobom serca i naczyń krwionośnych. Dzieło uzupełniono o nowy rozdział, dotyczący zasad medycyny opartej na dowodach (EBM).

Spis treści :
TOM 1
1. Choroby serca i naczyń krwionośnych
1.1 Epidemiologia i prewencja chorób układu krążenia
1.1.1 Wprowadzenie 
1.1.2 Umieralność i chorobowość szpitalna ludności Polski
1.1.3Choro ba niedokrwienna i zawał serca ? zachorowalność i śmiertelność 
1.1.4 Udar mózgu ? zachorowalność i śmiertelność 
1.1.5 Nadciśnienie tętnicze ? częstość występowania i kontrola 
1.1.6 Niewydolność serca ? częstość występowania i przyczyny 
1.1.7 Czynniki ryzyka chorób układu krążenia 
1.1.8 Prewencja pierwotna i wtórna ? ocena całkowitego ryzyka sercowo-naczyniowego 
1.2 Patofizjologia serca
1.2.1 Wprowadzenie 
1.2.2 Patofizjologia kardiomiocytów 
1.2.3 Mechanika zdrowego i niewydolnego serca 
1.2.4 Funkcja endo- i autokrynna miocytów serca 
1.2.5 Główne szlaki przekazywania sygnałów o obciążeniu serca 
1.3 Niewydolność serca
1.3.1 Wiadomości ogólne 
1.3.2 Leczenie 
1.4 Zaburzenia rytmu serca
1.4.1 Wiadomości ogólne 
1.4.2 Nadkomorowe zaburzenia rytmu serca 
1.4.3 Komorowe zaburzenia rytmu serca 
1.4.4 Zaburzenia automatyzmu i przewodzenia 
1.5 Wady wrodzone serca
1.5.1 Wprowadzenie 
1.5.2 Wady przeciekowe 
1.5.3 Tetralogia Fallota 
1.5.4 Anomalia Ebsteina 
1.5.5 Zwężenie drogi odpływu prawej komory 
1.5.6 Zwężenie cieśni aorty (koarktacja aorty) 
1.5.7 Nieprawidłowe pozycje pni tętniczych 
1.6 Wady nabyte serca
1.6.1 Wprowadzenie 
1.6.2 Zwężenie zastawki mitralnej 
1.6.3 Niedomykalność zastawki mitralnej 
1.6.4 Zwężenie zastawki aorty 
1.6.5 Niedomykalność zastawki aorty 
1.6.6 Zwężenie zastawki trójdzielnej 
1.6.7 Niedomykalność zastawki trójdzielnej 
1.6.8 Wady zastawki płucnej 
1.6.9 Pacjent ze sztuczną zastawką serca 
1.7 Infekcyjne zapalenie wsierdzia
1.8 Etiopatogeneza miażdżycy
1.8.1 Kluczowe etapy rozwoju miażdżycy 
1.8.2 Główne czynniki wpływające na rozwój miażdżycy 
1.8.3 Podsumowanie 
1.9 Choroba niedokrwienna serca
1.9.1 Wiadomości ogólne 
1.9.2 Leczenie stabilnej choroby wieńcowej 
1.9.3 Dławica naczynioskurczowa 
1.9.4 Kardiologiczny zespół X 
1.9.5 Nieme niedokrwienie 
1.9.6 Ostre zespoły wieńcowe 
1.10 Choroby mięśnia sercowego
1.10.1 Wprowadzenie 
1.10.2 Kardiomiopatia rozstrzeniowa 
1.10.3Zapalenie mięśnia sercowego 
1.10.4 Kardiomiopatia restrykcyjna 
1.10.5 Kardiomiopatia przerostowa 
1.11 Choroby osierdzia
1.11.1 Wprowadzenie 
1.11.2 Ostre włóknikowe zapalenie osierdzia 
1.11.3 Nawracające zapalenie osierdzia 
1.11.4 Wysięk osierdziowy 
1.11.5 Tamponada serca 
1.11.6 Zaciskające zapalenie osierdzia 
1.12 Nadciśnienie tętnicze
1.12.1 Wprowadzenie 
1.12.2 Nadciśnienie pierwotne 
1.12.3 Nadci śnienie złośliwe 
1.12.4 Nadciśnienie tętnicze u osób w podeszłym wieku 
1.12.5 Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży 
1.12.6 Uwagi końcowe 
1.13 Choroby tętnicy głównej
1.13.1 Wprowadzenie 
1.13.2 Choroby aorty uwarunkowane genetycznie 
1.13.3 Rozwarstwienie aorty (ostre zespoły aortalne)
1.13.4 Tętniaki aorty 
1.13.5 Urazy aorty 
1.14 Choroby naczyń obwodowych
1.14.1 Miażdżyca tętnic kończyn dolnych 
1.14.2 Miażdżyca tętnic kończyn górnych 
1.14.3 Ostre niedokrwienie kończyny 
1.14.4 Zapalenia tętnic 
1.14.5 Zakrzepica żył kończyn dolnych 
1.14.6 Przewlekła niewydolność żylna 
1.14.7 Żylaki kończyn dolnych 
1.14.8 Zakrzepica żył kończyn górnych 
1.14.9 Choroba i zespół Raynauda 
1.15 Nadciśnienie płucne
1.16 Zatorowość płucna
1.16.1 Wiadomości ogólne 
1.16.2 Zatorowość płucna u kobiet w ciąży 
1.16.3 Nadciśnienie płucne zakrzepowo-zatorowe 
1.17 Inne choroby serca
1.17.1 Pierwotne guzy serca 
1.17.2 Zajęcie serca w pozasercowej chorobie nowotworowej 
1.17.3Urazy serca 
1.17.4 Neurogenne uszkodzenie serca 
1.18 Układ krążenia w chorobach endokrynologicznych
1.18.1 Guz chromochłonny 
1.18.2 Nadczynność tarczycy 
1.18.3 Niedoczynność tarczycy 
1.18.4 Pierwotna nadczynność przytarczyc 
1.18.5 Pierwotny hiperaldosteronizm 
1.18.6 Akromegalia 
1.19 Choroby układu krążenia u osób w podeszłym wieku
 
TOM 2
4. Choroby układu moczowego
4.1 Choroby nerek w ujęciu epidemiologicznym i społecznym
4.2 Główne objawy chorób nerek
4.2.1 Wprowadzenie  
4.2.2 Objawy chorób układu moczowego  
4.3 Badania diagnostyczne w chorobach nerek
4.31.Badania moczu  
4.32.Badanie mikroskopowe osadu moczu  
4.3.3 Badania czynnościowe nerek  
4.3.4 Diagnostyczna biopsja nerki  
4.3.5 Diagnostyka obrazowa w chorobach nerek
4.4 Zespół nerczycowy
4.5 Pierwotne kłębuszkowe zapalenia nerek
4.5.1 Ostre rozlane poinfekcyjne kłębuszkowe zapalenie nerek 
4.5.2 Gwałtownie postępujące kłębuszkowe zapalenie nerek 
4.5.3 Submikroskopowe kłębuszkowe zapalenie nerek 
4.5.4 Ogniskowe segmentowe stwardnienie kłębuszków nerkowych 
4.5.5 Mezangialne kłębuszkowe zapalenie nerek 
4.5.6 Błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek 
4.5.7 Błoniastorozplemowe (mezangialnowłośniczkowe) kłębuszkowe zapalenie nerek
4.5.8 Włókienkowe kłębuszkowe zapalenie nerek 
4.6 Nerki w chorobach układowych
4.6.1 Toczniowe zapalenie nerek 
4.6.2 Układowe zapalenia naczyń 
4.6.3 Reumatoidalne zapalenie stawów 
4.6.4 Mieszana choroba tkanki łącznej 
4.6.5 Zespół Sjögrena i zapalenie skórno-mięśniowe 
4.6.6 Sarkoidoza 
4.6.7 Zespół hemolityczno-mocznicowy i zakrzepowa plamica małopłytkowa 
4.6.8 Krioglobulinemia 
4.6.9 Skrobiawica i szpiczak mnogi 
4.7 Nefropatia cukrzycowa
4.8 Nadciśnienie naczyniowonerkowe
4.9 Zakażenia układu moczowego
4.10 Cewkowo-śródmiąższowe zapalenia nerek
4.11 Kamica moczowa
4.12 Wady układu moczowego i defekty cewkowe
4.12.1 Zaburzenia rozwojowe nerek 
4.12.2 Wady kształtu i położenia nerek 
4.12.3 Zaburzenia rozwojowe miedniczek i moczowodów 
4.12.4 Zmiany torbielowate w nerkach
4.12.5 Wrodzone zaburzenia czynności cewek nerkowych ? tubulopatie wrodzone
4.13 Nowotwory układu moczowego
4.13.1 Wprowadzenie
4.13.2 Rak nerki 
4.13.3 Rak miedniczki nerkowej 
4.13.4 Rak pęcherza moczowego 
4.14 Ostra niewydolność nerek
4.15 Przewlekła niewydolność nerek
4.16 Leczenie nerkozastępcze
4.16.1 Techniki dializacyjne zewnątrzustrojowe 
4.16.2 Dializa otrzewnowa 
4.17 Przeszczepianie nerek
4.17.1 Kwalifikacja chorych do przeszczepienia nerki 
4.17.2 Dawca nerki 
4.17.3 Dobór dawcy i biorcy do przeszczepienia nerki 
4.17.4 Odpowiedź immunologiczna na aloprzeszczep 
4.17.5 Odrzucanie przeszczepu
4.17.6 Leczenie immunosupresyjne 
4.17.7 Powikłania po przeszczepieniu nerki
4.18 Ciąża u kobiet z chorobami nerek
4.18.1 Kłębuszkowe zapalenie nerek 
4.18.2 Nefropatia refluksowa 
4.18.3 Zapalenie dróg moczowych 
4.18.4 Nefropatia cukrzycowa 
4.18.5 Zwyrodnienie torbielowate nerek 
4.18.6 Kamica nerkowa 
4.18.7 Nadciśnienie tętnicze 
4.18.8 Agenezja nerki 
4.18.9 Przewlekła niewydolność nerek 
4.19 Zabiegi operacyjne u osób z chorobami nerek
 
...