Interna Szczeklika - Podręcznik chorób wewnętrznych 2015 - Choroby wewnętrzne - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Interna Szczeklika - Podręcznik chorób wewnętrznych 2015 - Choroby wewnętrzne

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Medycyna Praktyczna

Tytuł: Interna Szczeklika - Podręcznik chorób wewnętrznych 2015 - Choroby wewnętrzne

Autor: Andrzej Szczeklik, Piotr Gajewski 

Rok: 2015

Wydanie: 7

Oprawa: miękka

Stron: 2680 

Format: 210 x 285 mm,

ISBN: 978-83-7430-461-0

„Interna Szczeklika” stanowi kontynuację podręcznika chorób wewnętrznych wydawanego od 2005 roku pod redakcją profesora Andrzeja Szczeklika. Po śmierci Profesora w lutym 2012 roku wydawca postanowił umieścić Jego nazwisko w tytule książki, aby w ten sposób upamiętnić Jego fundamentalny wkład w to dzieło, jak również Jego dwudziestoletnią współpracę z Medycyną Praktyczną.

„Interna Szczeklika” jest oparta na zasadach EBM (evidence based medicine), co oznacza, że wszystkie infor-macje na temat diagnostyki, leczenia i prewencji chorób odzwierciedlają aktualne i wiarygodne dane naukowe oraz wytyczne postępowania opracowane przez renomowane towarzystwa naukowe. Jednak każda decyzja lekarska musi także uwzględniać różne uwarunkowania indywidualnej sytuacji klinicznej, przede wszystkim system wartości pacjenta i jego preferencje. Profesor Andrzej Szczeklik wskazywał, byśmy - zapatrzeni w nowoczesną medycynę - nie stracili z oczu humanistycznego wymiaru lekarskiej profesji, której istotą jest „spotkanie lekarza z chorym”. W książce „Katharsis” pisał: „W każdym zawodzie istnieją sytuacje esencjalne, które odsłaniają jego istotę. W medycynie jest to spotkanie dwóch ludzi. Chorego z lekarzem. (…) Zmieniają się ludzie, zmienia się sceneria - z pogotowia, poprzez przychodnię, gabinet lekarski po salę szpitalną - ale sytuacja pozostaje ta sama. Spotkanie dwóch ludzi: chorego z lekarzem”. A w „Kore”: „Chory przychodzi ze swym bólem, cierpieniem, wołaniem o pomoc. A lekarz, nie bacząc na lęk chorego (i swój własny), wiedząc, jak mało wie (zawsze za mało), mówi: Stanę przy tobie. Razem spojrzymy niebezpieczeństwu w twarz”. Uczył, że tej więzi lekarza z chorym nie zastąpi żadna, nawet najbardziej wyszukana technologia.

Niniejszy podręcznik jest przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się w chorobach wewnętrznych i w dziedzinach wywodzących się z interny, lekarzy specjalistów, lekarzy rodzinnych pragnących pogłębić swoją wiedzę oraz studentów medycyny. Zawiera informacje na temat chorób układów krążenia, oddechowego, pokar-mowego, wewnątrzwydzielniczego, moczowego, krwiotwórczego, chorób reumatycznych, chorób alergicznych, wybranych chorób układu nerwowego, chorób zakaźnych, zaburzeń gospodarki wodno elektrolitowej i równowagi kwasowo zasadowej oraz zatruć - ich etiologii, patogenezy, obrazu klinicznego, przebiegu naturalnego, diagnostyki, leczenia, monitorowania i rokowania. Obejmuje także najważniejsze zagadnienia onkologii klinicznej, opieki paliatywnej oraz podstawy EBM. Podane na początku każdego działu piśmiennictwo stanowią wybrane, najważniejsze pozycje - przede wszystkim aktualne wytyczne postępowania i artykuły przeglądowe.


Aktualizacja podręcznika odbywa się na bieżąco, gdy tylko się pojawią nowe dane (np. wytyczne praktyki klinicznej) uzasadniające zmianę treści konkretnego rozdziału. Zmiany takie zostają niezwłocznie wprowadzone do wersji elektronicznej, a do drukowanej - co roku.

Podręcznik jest owocem stałej, ścisłej współpracy blisko 350 wybitnych polskich specjalistów w różnych dziedzinach i licznego zespołu redakcyjnego Medycyny Praktycznej. Wszystkim, którzy uczestniczą w tym wyjątko-wym projekcie, pragnę serdecznie podziękować.

dr n. med. Piotr Gajewski
redaktor prowadzący

Co nowego?

Uwzględniono najnowsze wytyczne (2014, 2015), dotyczące m.in. następujących zagadnień:
choroba niedokrwienna serca
zaburzenia rytmu i przewodzenia
kardiomiopatia przerostowa
choroby aorty
zatorowość płucna
konsultacje kardiologiczne przed operacjami pozasercowymi
astma
przewlekła obturacyjna choroba płuc
śródmiąższowe choroby płuc
przeszczepiania płuc
leczenie wziewne
torbiele trzustki
WZW typu C
polekowe uszkodzenia wątroby
niedoczynność tarczycy
choroby rdzenia nadnerczy
akromegalia
cukrzyca
kamica nerkowa
zakażenia układu moczowego
mastocytoza
ostre białaczki szpikowe
niedobory odporności
reumatoidalne zapalenie stawów
układowe zapalenia naczyń
anafilaksja i wstrząs anafilaktyczny
immunoprofilaktyka chorób zakaźnych
hiponatremia
regulacja gospodarki sodowej

Nowe rozdziały, m.in.:
Medycyna tropikalna z aspektami medycyny podróży
Oscylometria impulsowa
Błonica
Angina Plauta i Vincenta
Eozynofilowe zapalenie przełyku
Zmiany naczyniowe żołądka
Zmiany naczyniowe jelita cienkiego
Gastropareza
Balantidioza
Zarażenie Blastocystis hominis
Tęgoryjczyca
Zarażenie węgorkiem jelitowym
Trichurioza
Zaburzenia hipoglikemiczne
Nefropatia związana z HIV
Gammapatia monoklonalna o nieustalonym znaczeniu
Skrobiawica łańcuchów lekkich immunoglobulin
Zespoły bólowe kręgosłupa
Nowotwory tkanek miękkich i kości
Leki przeciwwirusowe
Leki przeciwpierwotniakowe
Leki przeciwko robakom płaskim i nicieniom
Leki przeciwko ektopasożytom
Zakażenia wirusami Coxackie
Zakażenia adenowirusami
Zakażenie ludzkim wirusem brodawczaka
Wybrane zakażenia gronkowcowe
Wybrane zakażenia paciorkowcowe (płonica, róża, martwicze zapalenie powięzi)
Pastereloza
Choroba od ugryzienia przez szczura
Choroba kociego pazura
Tularemia
Bruceloza
Nosacizna
Wąglik
Różyca
Zgorzel gazowa
Promienica
Dur powrotny
Leptospiroza
Choroby grzybicze
Wysypka pływaków
Dirofilarioza
Trypanosomozy
Paragonimoza
Larwa skórna wędrująca
Muszyce
Zarażenia ektopasożytami