✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Intensywne leczenie cukrzycy typu 2 Jan Tatoń, Anna Czech, Małgorzata Wanda Bernas Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Intensywne leczenie cukrzycy typu 2

 • Dostępność: Brak
 • Wydawca: PZWL

Tytuł : Intensywne leczenie cukrzycy typu 2

Autor : Jan Tatoń, Anna Czech, Małgorzata Wanda Bernas

Stron : 312

ISBN : 8320029570

Rok wydania : 2004

Wydanie : 1

Oprawa : Miękka

Format : 165*235

System zasad, celów, metod, kryteriów jakości, wskazań i składników wieloczynnikowego leczenia cukrzycy typu 2 - są nową szansą dla pacjentów. Jej wykorzystanie zależy od przyjęcia przez lekarzy praktyków tego systemu i jego powszechnego wprowadzenia do codziennej praktyki. Celem tej książki jest przekazanie nowych praktycznych informacji tym wszystkim, którzy pragną poprawić jakość wyników leczenia cukrzycy typu 2.

Spis treści :

   Przedmowa


CZĘŚĆ I. CELE, POTRZEBY I ORGANIZACYJNE UWARUNKOWANIA INTENSYWNEGO LECZENIA CUKRZYCY TYPU 2
 • Epidemia cukrzycy typu 2 na świecie i w Polsce
 • Cele zintensyfikowanego leczenia, mierniki jakości leczenia ("outcome research"), leczenie ukierunkowanie na osiąganie celów, potrzeba akredytacji ośrodków leczenia cukrzycy
 • W jakim stopniu można bezpiecznie osiągać idealne cele i kryteria kontroli cukrzycy typu 2 w praktyce?
 • Charakter problemów organizacyjnych w dążeniu do poprawy jakości prewencji i leczenia cukrzycy typu 2 w praktyce?
 • Charakter problemów organizacyjnych w dążeniu do poprawy jakości prewencji i leczenia cukrzycy typu 2 - uwarunkowania instytucjonalne
 • Upowszechnienie zintensyfikowanego leczenia osób z cukrzycą typu 2 - zasady opieki "łączonej" ("shared care"): organizacja, plan leczenia, dokumentacja
 • Wczesna faza rozwoju cukrzycy typu 2 (stan "przecukrzycowy") jako szansa dla intensywnej prewencji jej klinicznych objawów
 • Etiologia i patogeneza cukrzycy typu 2 jako podstawa taktyki jej intensywnego leczenia

  CZĘŚĆ II. PRAKTYCZNE METODY INTENSYFIKACJI PREWENCJI I LECZENIA CUKRZYCY TYPU 2
 • Standard zintensyfikowanego i planowego postępowania w cukrzycy typu 2, racjonalne przesłanki leczenia wieloczynnikowego i skojarzonego

  CZĘŚĆ III. INTENSYFIKACJA NIEFARMAKOLOGICZNEGO LECZENIA CUKRZYCY TYPU 2
 • Cele i metody oraz organizowanie edukacji terapeutycznej osób z cukrzycą dla potrzeb intensyfikacji leczenia
 • Praktyka intensyfikacji leczenia dietetycznego cukrzycy typu 2
 • Kontrolowane leczenie wysiłkiem fizycznym w intensyfikacji leczenia cukrzycy typu 2
 • Redukcja nadmiernej masy tkanki tłuszczowej u osób z cukrzycą typu 2

  CZĘŚĆ IV. INTENSYFIKACJA FARMAKOLOGICZNEGO LECZENIA HIPOGLIKEMIZUJĄCEGO
 • Patofizjologicznie uzasadniony wybór algorytmu leczenia farmakologicznego
 • Intensyfikacja farmakoterapii cukrzycy za pomocą doustnych leków hipoglikemizujących
 • Rozszerzenie wskazań oraz intensyfikacja insulinoterapii cukrzycy typu 2
 • Ulepszanie techniki podawania insuliny: znaczenie dla intensyfikacji leczenia cukrzycy typu 2

  CZĘŚĆ V. INTENSYFIKACJA PREWENCJI I LECZENIA POWIKŁAŃ CUKRZYCY TYPU 2
 • Intensyfikacja postępowania u osób z otyłością brzuszną i zespołem metabolicznym
 • Intensywne leczenie dyslipidemii u osób z cukrzycą typu 2
 • Intensywne postępowanie w nadciśnieniu tętniczym skojarzonym z cukrzycą typu 2
 • Kontrola trombofilii w cukrzycy typu 2
 • Intensyfikacja postępowania prewencyjnego i lecznicznego w klinicznych zespłach angiopatii u osób z cukrzycą typu 2 - szansa wtórnej prewencji
 • Intensyfikacja leczenia stabilnej choroby niedokrwiennej u osób z cukrzycą
 • Jak postępować w ostrym zespole wieńcowym u osób z cukrzycą: dyskusja nad głównymi problemami i propozycja rekomendacji
 • Intensyfikacja postępowania w zespole stopy cukrzycowej - prewencja amputacji
 • Kliniczne zespoły neuropatii wikłające przebieg cukrzycy typu 2 - szansa wtórnej prewencji
 • Prewencja i i ntensywne leczenie najczęstszych infekcji wikłających cukrzycę typu 2
 • Aktywne postępowanie w szczególnych sytuacjach klinicznych i okolicznościach dotyczących osób z cukrzycą typu 2
 • Holilstyczne ujęcie problemów osób z cukrzycą i wsparcie psychospołeczne jako warunki intensyfikacji leczenia
   Skorowidz