Intensywna terapia dorosłych Tom I - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Intensywna terapia dorosłych Tom I

 • Dostępność: Produkt dostępny
 • Wydawca: Wydawnictwo Makmed
 • Cena: 94,99 zł
 • Ilość:
  imgDOSTAWA OD 9.99 ZŁ
 • Poleć produkt
 • Tytuł: Intensywna terapia dorosłych Tom I

  ISBN: 9788393804962

  Autor: Zbigniew Rybicki 

  Eok: 2014

  Wydanie: 3

  Oprawa: półtwarda

  Stron:620 

  … W pierwszym tomie liczącym 13 rozdziałów najwięcej zmian pojawiło się w rozdziale pierwszym, w którym omówiono bardzo szeroko zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej i problemy związane z glikemią; w rozdziale drugim dodano nowy podrozdział dotyczący fizjologii układu krążenia, transportu tlenu i dwutlenku węgla; rozbudowano rozdziały trzeci i czwarty, dotyczące zakażeń i antybiotykoterapii.
  W rozdziale piątym znalazły się wiadomości dotyczące ECMO i ultrasonografii, ze szczególnym uwzględnieniem płuc. W rozdziale kardiologicznym przedstawiono nowe rekomendacje dotyczące choroby niedokrwiennej serca i niewydolności krążenia oraz nowy podrozdział o nadciśnieniu tętniczym.
  Tom pierwszy został wzbogacony o zupełnie nowy rozdział dotyczący organizacji pracy na oddziałach intensywnej terapii. Zamieszczono w nim zagadnienia, które nie znalazły, jak dotąd, należytego miejsca w polskim piśmiennictwie.
  … W drugim tomie również znalazło się wiele nowych wiadomości. Całkowicie przeredagowane zostały rozdziały dotyczące krwotoku, pobierania narządów do przeszczepu. Bardzo duże zmiany dotyczą niewydolności oddechowej, sepsy, gastroenterologii i niewydolności nerek.
  Prof. Zbigniew Rybicki

  … Profesor Zbigniew Rybicki w swojej nieustającej konsekwencji i niezłomności ponownie przygotował dla nas, samodzielnym wysiłkiem, wydanie trzecie – uzupełnione, poszerzone o nowe rozdziały i nowe przesłania płynące z treści zawartych w książce, która jest czymś więcej niźli tylko podręcznikiem do nauczania intensywnej terapii …
  Czytelnik, zapoznając się z treścią rozdziałów szybko zorientuje się, że podstawą ich opracowania były informacje zaczerpnięte z najnowszej literatury światowej, która dotyczy intensywnej terapii. Dodatkowo wnioski, które przedstawia autor, pozwalają często na samodzielną refleksję i pozbawiają czytającego złudzeń, że tylko jeden stosowany schemat terapii może być skuteczny i niepodlegający żadnej rewizji, tak jak często ma to miejsce w opracowaniach autorów z zagranicy. Prof. Rybicki rozwiewa nadzieje, że intensywnej terapii można nauczyć się w kilka miesięcy lub zaglądając na oddział intensywnej terapii w wolnej chwili bądź tylko od czasu do czasu …
  W istocie zatem mamy do czynienia z dziełem, w którym umiejętnie oddzielono i usystematyzowano to, co jest pewne i co znać należy, od tego nad czym warto się zastanowić, pomimo jednoznaczności treści płynących z zaleceń i wytycznych towarzystw naukowych. Koncepcja taka podczas tworzenia podręcznika dla lekarzy musiała zatem przyświecać autorowi od początku jego tworzenia i między innymi stanowi o wyjątkowości tej książki, do której mam zaszczyt pisać słowo wstępne.
  Prof. Krzysztof Kusza

  ROZDZIAŁY I TOMU
  ● Zaburzenia wodno-elektrolitowe, osmotyczno-onkotyczne i równowagi kwasowo-zasadowej
  ● Wpływ niedotlenienia, urazu, zakażenia na zmiany w komórce i odpowiedź humoralno-hormonalną
  ● Implikacje kliniczne zakażeń szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem intensywnej terapii
  ● Antybiotyki i środki wspomagające ich działanie
  ● Aspekty kliniczne i praktyczne monitorowania w intensywnej terapii
  ● Kaniulacja żył centralnych i tętnic
  ● Analgosedacja pacjentów na oddziałach intensywnej terapii
  ● Żywienie dojelitowe i pozajelitowe
  ● Wybrane problemy kardiologiczne
  ● Farmakologia środków działających na układ sercowo-naczyniowy
  ● Płyny krwiozastępcze, preparaty krwiopochodne i ich rola w stanach zagrażających życiu
  ● Wybrane zagadnienia dotyczące organizacji pracy OIT
  ● Skale wykorzystywane w ocenie ciężkości stanu pacjentów na OIT