Intensywna terapia dorosłych. Kompendium - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Intensywna terapia dorosłych. Kompendium

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wydawnictwo Makmed

Tytuł: Intensywna terapia dorosłych. Kompendium

Autor: Zbigniew Rybicki 

wydanie: I 

wydawca: Makmed

rok wydania : 2010

ilość stron: 640

format: 11,4 x 16,8 cm

oprawa: miękka

ISBN: 978-83-927780-9-7

Tekst zawiera najważniejsze wiadomości dotyczące wszystkich zagadnień intensywnej terapii, a więc obejmuje całą gamę sytuacji, w których może być zagrożone życie chorego człowieka.
Wiadomości podane są w sposób syntetyczny, ale nie na tyle, aby kompendium stanowiło odpowiednik postępowania według algorytmów. Sposoby i metody postępowania omówione zostały z wykorzystaniem wiedzy, która jest uznana przez międzynarodowe gremia medyczne i w większości nie podlega jak na razie zmianom. Fragmenty tekstu, które omawiają ważne w mojej ocenie zagadnienia wyróżniono w nawiasach, natomiast te bardzo ważne - w nawiasach z wykrzyknikiem.

Spis treści:

Od Autora
Wstęp
1. Zaburzenia wodno-elektrolitowe, osmotyczno-onkotyczne i równowagi kwasowo-zasadowej
2. Praktyczne aspekty związane z oceną stopnia odpowiedzi komórkowej na czynniki uszkadzające
3. Implikacje kliniczne zakażeń szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem intensywnej terapii
4. Antybiotyki i środki wspomagające ich działanie
5. Aspekty kliniczne i praktyczne monitorowania w intensywnej terapii
6. Kaniulacja żył centralnych i tętnic
7. Sedacja pacjentów w oddziałach intensywnej terapii
8. Żywienie dojelitowe i pozajelitowe
9. Wybrane problemy kardiologiczne
10. Farmakologia środków działających na układ sercowo-naczyniowy
11. Płyny krwiozastępcze, preparaty krwiopochodne i ich rola w stanach zagrażających życiu
12. Uraz, krwotok, oparzenie, anafilaksja
13. Sepsa, wstrząs septyczny
14. Zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego
15. Niewydolność oddechowa, przyczyny, rozpoznawanie, objawy kliniczne i terapia z uwzględnieniem sztucznej wentylacji
16. Ostre zaburzenia gastroenterologiczne
17. Ostra niewydolność nerek, rabdomioliza
18. Obrażenia mózgu i rdzenia kręgowego, krwawienie podpajęczynówkowe, udar mózgu
19. Najczęstsze zatrucia
20. Rzadkie schorzenia wymagające leczenia w oddziale intensywnej terapii
21. Resuscytacja krążeniowo-oddechowo-mózgowa
22. Suplement: tabele wykorzystywane w ocenie ciężkości stanu pacjentów
Indeks