Intensywna terapia dorosłych + Intensywna terapia kompendium - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Intensywna terapia dorosłych + Intensywna terapia kompendium

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wydawnictwo Makmed

Tytuł: Intensywna terapia dorosłych 

Autor: Zbigniew Rybicki

Wydanie: II

Wydawca: Makmed

Rok wydania: 2009 

ilość stron: 784

format: 21,4 x 30 cm

oprawa: twarda

ISBN: 978-83-927780-4-2

+

Tytuł: Intensywna terapia dorosłych. Kompendium

Autor: Zbigniew Rybicki

wydanie: I

wydawca: Makmed

rok wydania : 2010

ilość stron: 640

format: 11,4 x 16,8 cm

oprawa: miękka

ISBN: 978-83-927780-9-7

PROMOCYJNY KOMPLET. ILOŚC OGRANICZONA !

Podstawowym źródłem, z którego czerpałem informacje do książki były dwa wiodące czasopisma: europejskie "Intensive Care Medicine" i amerykańskie "Critical Care Medicine".
Spośród olbrzymiej ilości wiadomości dostępnych w literaturze medycznej starałem się wybrać te o największej przydatności klinicznej, poparte rekomendacjami, jak również ciekawe z punktu widzenia naukowego oraz te, które znalazły się w opozycji do przyjętych ogólnie schematów.

Podręcznik skierowany jest głównie do anestezjologów, ale jestem przekonany, że zawarta w nim wiedza będzie przydatna także lekarzom zajmującym się medycyną ratunkową, jak również tym wszystkim, którzy w poszczególnych specjalnościach, takich jak chirurgia, neurochirurgia, neurologia, onkologia, kardiologia zajmują się intensywną opieką medyczną.

Książka jest swego rodzaju pożegnaniem, które zbiega się ze zmniejszeniem aktywności zawodowej, co wiąże się z upływem czasu. Jestem przekonany, iż wiedza jest najbardziej wartościowym towarem na świecie. Mam więc taką nadzieję, że to co zostało napisane odebrane zostanie jako wartościowe - poszerzy wiedzę dotyczącą intensywnej terapii i ułatwi podejmowanie decyzji terapeutycznych, z czego będę miał olbrzymią satysfakcję, tym sposobem bowiem będę czuł się wciąż przydatny."
Prof. Zbigniew Rybicki

- drugie, całkowicie uaktualnione wydanie
- każdy rozdział gruntownie zmieniony i uzupełniony o 30-40% nowych informacji
- zachowano układ z poprzedniego wydania
- zupełnie nowy rozdział o problemach kardiologicznych
- od nowa napisany rozdział o zakażeniach

 

Intensywna terapia dorosłych. Kompendium


Tekst zawiera najważniejsze wiadomości dotyczące wszystkich zagadnień intensywnej terapii, a więc obejmuje całą gamę sytuacji, w których może być zagrożone życie chorego człowieka.
Wiadomości podane są w sposób syntetyczny, ale nie na tyle, aby kompendium stanowiło odpowiednik postępowania według algorytmów. Sposoby i metody postępowania omówione zostały z wykorzystaniem wiedzy, która jest uznana przez międzynarodowe gremia medyczne i w większości nie podlega jak na razie zmianom. Fragmenty tekstu, które omawiają ważne w mojej ocenie zagadnienia wyróżniono w nawiasach, natomiast te bardzo ważne - w nawiasach z wykrzyknikiem.

Spis treści:

Od Autora
Wstęp
1. Zaburzenia wodno-elektrolitowe, osmotyczno-onkotyczne i równowagi kwasowo-zasadowej
2. Praktyczne aspekty związane z oceną stopnia odpowiedzi komórkowej na czynniki uszkadzające
3. Implikacje kliniczne zakażeń szpitalnych ze szczególnym uwzględnieniem intensywnej terapii
4. Antybiotyki i środki wspomagające ich działanie
5. Aspekty kliniczne i praktyczne monitorowania w intensywnej terapii
6. Kaniulacja żył centralnych i tętnic
7. Sedacja pacjentów w oddziałach intensywnej terapii
8. Żywienie dojelitowe i pozajelitowe
9. Wybrane problemy kardiologiczne
10. Farmakologia środków działających na układ sercowo-naczyniowy
11. Płyny krwiozastępcze, preparaty krwiopochodne i ich rola w stanach zagrażających życiu
12. Uraz, krwotok, oparzenie, anafilaksja
13. Sepsa, wstrząs septyczny
14. Zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego
15. Niewydolność oddechowa, przyczyny, rozpoznawanie, objawy kliniczne i terapia z uwzględnieniem sztucznej wentylacji
16. Ostre zaburzenia gastroenterologiczne
17. Ostra niewydolność nerek, rabdomioliza
18. Obrażenia mózgu i rdzenia kręgowego, krwawienie podpajęczynówkowe, udar mózgu
19. Najczęstsze zatrucia
20. Rzadkie schorzenia wymagające leczenia w oddziale intensywnej terapii
21. Resuscytacja krążeniowo-oddechowo-mózgowa
22. Suplement: tabele wykorzystywane w ocenie ciężkości stanu pacjentów
Indeks