Immunoterapia alergenowa - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Immunoterapia alergenowa

 • Dostępność: Produkt dostępny
 • Wydawca: Mediton
 • Stara Cena: 47,50 złCena: 44,00 zł
 • Ilość:
  imgDOSTAWA OD 6.99 ZŁ
 • Poleć produkt
 • Tytuł: Immunoterapia alergenowa

  Autorzy: M.L. Kowalski i B.Rogala

  Oprawa: miękka

  Rok: 2012

  ISBN: 978-83923866-2-9

  OPIS
  Mamy przyjemność przedstawić Państwu II wydanie „Immunoterapii alergenowej”. Choć od poprzedniego (wznawianego dwukrotnie) minęło zaledwie 6 lat, to w tym czasie znaczenie immunoterapii alergenowej, jako skutecznego sposobu postępowania w leczeniu chorób alergicznych, znacznie wzrosło. Zwiększone
  zainteresowanie immunoterapią alergenową związane jest z nie dającą się zahamować „epidemią” chorób alergicznych, szczególnie ze stałym wzrostem częstości występowania alergii atopowych. Choroby
  te, wpływając na ogólny stan zdrowia społeczeństw na całym świecie, niezależnie od ich zamożności, stały się przez to ważnym problemem zdrowia publicznego. W ostatnich latach, oprócz klasycznej formy terapii
  iniekcyjnej, rozwinęła się także i nabrała istotnego znaczenia immunoterapia podjęzykowa.
  Farmakoterapia chorób alergicznych, mimo znacznych postępów, nie zawsze umożliwia pełną kontrolę objawów choroby, a jej efekty mają jedynie charakter objawowy. Co więcej konieczność długotrwałego przyjmowania leków budzi wśród pacjentów obawy (choć nie zawsze uzasadnione) co do ich skutków ubocznych, utrudniając niejednokrotnie prowadzenie leczenia farmakologicznego w pełnym wymaganym wymiarze. Immunoterapia jawi się jako jedyna przyczynowa forma postępowania w chorobach alergicznych, gdyż jej korzystne skutki trwają często przez wiele lat po zaprzestaniu podawania szczepionki. Przyczynowy charakter immunoterapii stwarza także nadzieję na spowolnienie, a w przyszłości może nawet zatrzymanie „epidemii” objawów alergii.
  Ostatnie lata dostarczyły obiektywnych i dobrze udokumentowanych dowodów skuteczności immunoterapii, tak w aspekcie leczniczym jak 
  i prewencyjnym. Choć już dziś immunoterapia alergenowa dobrze służy naszym pacjentom to mamy pewność, że najbliższe lata przyniosą nowe, bardziej skuteczne, a przy tym bezpieczniejsze szczepionki i nowe formy immunoterapii. Pozwoli to na rozszerzenie zakresu wskazań do immunoterapii chorób alergicznych.
  Wzrastającą popularność i dostępność immunoterapii alergenowej oznacza także większe oczekiwania pacjentów, co stawia przed lekarzem alergologiem nowe wyzwania. Jak zwykle w naszym zawodzie posiadaną wiedzę „teoretyczną” musimy umieć zastosować w praktyce: odpowiedzieć konkretnemu pacjentowi czy i jaką korzyść może odnieść z tej formy leczenia oraz jaka postać immunoterapii będzie dla niego najwłaściwsza?
  Musimy też potrafić bezpiecznie i skutecznie, często przez wiele lat, prowadzić i nadzorować
  immunoterapię.
  Mamy nadzieję, że oddawana w Państwa ręce monografia będzie przydatna w codziennej opiece nad chorymi z alergią.


  SPIS TREŚCI
  1. Historia immunoterapii alergenowej
  Odporność i anafilaksja
  Od hyposensybilizacji do szczepionek przeciwalergicznych
  Sukcesy i porażki immunoterapii alergenowej

  2. Epidemiologia chorób alergicznych
  Metodologia badań epidemiologicznych
  Występowanie chorób alergicznych
  Astma oskrzelowa
  Alergiczny nieżyt nosa
  Alergia pokarmowa
  Alergia i czynniki ryzyka

  3. Mechanizmy immunoterapii alergenowej Zapalenie alergiczne
  Wpływ immunoterapii podskórnej na mechanizmy komórkowe
  Wpływ immunoterapii podskórnej na mechanizmy humoralne
  Wpływ immunoterapii podskórnej na mechanizmy efektorowe
  Mechanizmy immunoterapii podjęzykowej
  Podsumowanie

  4. Alergeny 
  Budowa i właściwości alergenów
  Pyłek roślin
  Zarodniki grzybów pleśniowych
  Roztocze kurzu domowego
  Alergeny zwierząt
  Krzyżowość alergenów

  5. Skuteczność iniekcyjnej immunoterapii alergenowej 
  Kryteria oceny skuteczności
  Wpływ immunoterapii na mechanizmy alergii
  Immunoterapia jako postępowanie lecznicze
  Immunoterapia jako postępowanie zapobiegawcze
  Jakość życia i ekonomiczne aspekty immunoterapii
  Niepowodzenia immunoterapii

  6. Dobór chorych do immunoterapii 
  Kwalifikacja do immunoterapii w czterech krokach
  Warunki bezwzględne
  Ocena prawdopodobieństwa skuteczności
  Ocena możliwości prewencyjnych
  Uwzględnianie przeciwwskazań
  Badania dodatkowe przy kwalifikacji do immunoterapii

  7. Zasady prowadzenia iniekcyjnej immunoterapii alergenowej 
  Współpraca z pacjentem
  Sposoby prowadzenia immunoterapii
  Wybór alergenów do immunoterapii
  Wybór preparatu
  Dochodzenie do dawki podtrzymującej
  Dawkowanie podtrzymujące
  Prowadzenie i monitorowanie immunoterapii

  8. Immunoterapia podjęzykowa 
  Wprowadzenie
  Mechanizmy immunoterapii podjęzykowej
  Skuteczność immunoterapii podjęzykowej
  Bezpieczeństwo immunoterapii podjęzykowej
  Wpływ na historię naturalną alergii
  Immunoterapia podjęzykowa u dzieci
  Aspekty praktyczne immunoterapii podjęzykowej

  9. Odrębności stosowania immunoterapii alergenowej u dzieci 
  Historia naturalna rozwoju alergii i chorób alergicznych u dzieci
  Wskazania i przeciwwskazania do immunoterapii alergenowej u dzieci
  Skuteczność immunoterapii alergenowej w różnych wskazaniach
  Warianty leczenia
  Bezpieczeństwo immunoterapii alergenowej

  10. Immunoterapia innych postaci alergii IgE-zależnej 
  Alergia na jady owadów błonkoskrzydłych
  Alergia na lateks
  Alergia na pokarmy

  11. Bezpieczeństwo i ryzyko immunoterapii alergenowej 
  Reakcje miejscowe
  Reakcje ogólne
  Ryzyko zgonu w następstwie ITA
  Niepożądane efekty odległe immunoterapii
  Bezpieczeństwo ITA u dzieci
  Bezpieczeństwo przyspieszonych protokołów immunoterapii
  Immunoterapia na jady owadów
  Bezpieczeństwo nie iniekcyjnych metod immunoterapii
  Profilaktyka działań niepożądanych ITA
  Premedykacja lekowa immunoterapii
  Postępowanie przy wystąpieniu objawów niepożądanych
  Przeciwwskazania do immunoterapii alergenowej

  12. Perspektywy rozwoju swoistej immunoterapii alergenowej 
  Nowe adiuwanty dla szczepionek alergenowych
  Immunoterapia iniekcyjna stosowana łącznie z przeciwciałem monoklonalnym anty-IgE
  Immunoterapia peptydowa
  Szczepionki DNA
  Immunoterapia z zastosowaniem limfocytów regulacyjnych T CD4+CD25+
  Alergeny rekombinowane o zmodyfikowanej alergenowości i immunogenności

  Załącznik A - Dokumentacja immunoterapii
  A1. Informacja dla pacjenta i formularz świadomej zgody na procedurę leczniczą
  A2. Karta immunoterapii alergenowej
  A3. Dzienniczek odczulanego pacjenta
  A4. Karta oceny skuteczności klinicznej immunoterapii
  A5. Karta samoobserwacji pacjenta
  Załącznik B