✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Ilustrowana fizjologia człowieka Stefan Silbernagl, Agamemnon Despopoulos Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Ilustrowana fizjologia człowieka

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Ilustrowana fizjologia człowieka

Autor : Stefan Silbernagl, Agamemnon Despopoulos

Stron : 420

ISBN : 9788320037098

Rok wydania : 2009

Wydanie : 1

Oprawa : miękka

Format : B5

Niniejsze wydanie ,,Ilustrowanej fizjologii człowieka” jest tłumaczeniem 7. wydania niemieckiego podręcznika, który od blisko 25 lat cieszy ogromną popularnością i dużym uznaniem wśród czytelników wielu krajów, w tym Polski. Kolejne wydania są przez autorów uzupełniane o nowe odkrycia i poglądy naukowe, dzięki czemu podręcznik nie traci na nowoczesności i aktualności.
Do rozdziału 1, dotyczącego podstaw fizjologii, zostały włączone zagadnienia najnowszych osiągnięć biologii molekularnej.
W ostatniej części książki zgromadzono jednostki, wartości liczbowe różnych wielkości oraz użyteczne wzory.
Ogromnym atutem książki są bardzo przejrzyste, zrozumiałe ryciny, ściśle powiązane z treścią, stanowiące w zasadzie podstawową formę przekazu informacji.
Podręcznik jest przeznaczony głównie dla studentów kierunków medycznych: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, pielęgniarskiego, ratownictwa medycznego, farmacji, fizjoterapii itp.


Spis treści :
1. Podstawy, fizjologia komórki Ciało: układ otwarty ze środowiskiem wewnętrznym Kontrola i regulacja Komórka Transport do-, przez- i międzykomórkowy Transport bierny wg mechanizmu dyfuzji Osmoza, filtracja i konwekcja Transport aktywny Migracja komórek Elektryczne potencjały błonowe i kanały jonowe Rola jonów Ca2+ w regulacji procesów komórkowych Przemiany energetyczne 2. Nerw i mięsień, praca Budowa i rola komórki nerwowej Błonowy potencjał spoczynkowy Potencjał czynnościowy Przewodzenie potencjału czynnościowego we włóknach nerwowych Sztuczne drażnienie komórek nerwowych Przewodnictwo synaptyczne Motoryczna (ruchowa) płytka końcowa Ruchy i rodzaje mięśni Jednostka motoryczna mięśnia szkieletowego Aparat kurczliwy włókna mięśniowego poprzecznie prążkowanego Skurcz mięśnia poprzecznie prążkowanego Właściwości mechaniczne mięśni szkieletowego i sercowego Mięśnie gładkie Źródła energii skurczu mięśniowego Organizm podczas pracy fizycznej Wydolność fizyczna, trening 3. Autonomiczny układ nerwowy Organizacja autonomicznego układu nerwowego Acetylocholina i przekaźnictwo cholinergiczne Katecholaminy, przewodnictwo adrenergiczne i receptory adrenergiczne Rdzeń nadnerczy (RNN) Niecholinergiczne i nieadrenergiczne przekaźniki w AUN 4. Krew Skład i funkcje krwi Metabolizm żelaza, erytropoeza Właściwości reologiczne krwi Osocze krwi, skład jonowy osocza Obrona immunologiczna Reakcje nadwrażliwości (alergie) Grupy krwi Krzepnięcie krwi (hemostaza) Fibrynoliza, hamowanie krzepnięcia 5. Oddychanie Funkcje płuc, oddychanie Mechanika oddychania Oczyszczanie wdychanego powietrza Sztuczna wentylacja Odma opłucnowa (pneumothorax) Objętości płuc i ich pomiar Przestrzeń martwa i objętość zalegająca Zależność ciśnienie/objętość w pracy oddechowej płuc i klatki piersiowej Napięcie powierzchniowe w pęcherzykach Dynamiczne testy oddechowe Wymiana gazowa w płucach Ukrwienie płuc - stosunek wentylacji do przepływu Transport CO2 we krwi Wiązanie CO2 we krwi CO2 w płynie mózgowo-rdzeniowym (p.m.-r.) Wiązanie i transport O2 we krwi Oddychanie tkankowe, niedobór tlenu (hipoksja) Regulacja oddychania, bodźce oddechowe Oddychanie podczas nurkowania Oddychanie na dużych wysokościach Zatrucie O2. 6. Gospodarka kwasowo-zasadowa Wartość pH, bufory, równowaga kwasowo-zasadowa Bufor wodorowęglanowy Kwasice i zasadowice Oznaczanie stanu równowagi kwasowo-zasadowej 7. Nerka Budowa i funkcja nerki Unaczynienie nerki Filtracja kłębuszkowa, klirens Procesy transportowe w nefronie Resorpcja substancji organicznych Wydalanie substancji organicznych Resorpcja Na+ i Cl– Resorpcja wody i zagęszczanie moczu Gospodarka wodna ustroju Regulacja gospodarki wodno-elektrolitowej Diureza i diuretyki Nerka i równowaga kwasowo-zasadowa Resorpcja i wydalanie fosforanów, Ca2+ i Mg2+ Gospodarka potasowa Sprzężenie cewkowo-kłębuszkowe, układ renina-angiotensyna 8. Serce i krążenie Przegląd Układ naczyniowy i przepływ krwi Fazy czynności serca Powstawanie i przewodzenie pobudzeń w sercu Elektrokardiogram (EKG) Pobudliwość serca przy zaburzeniach elektrolitowych Zaburzenia rytmu serca Zależność ciśnienie-objętość w komorze serca Praca i moc serca Regulacja objętości wyrzutowej serca Powrót żylny Ciśnienie tętnicze krwi Procesy wymiany przez śródbłonek Zaopatrzenie mięśnia sercowego w O2 i substraty Regulacja krążenia Wstrząs krążeniowy Krążenie płodowe i noworodkowe 9. Termoregulacja Gospodarka cieplna Termoregulacja 10. Odżywianie Odżywianie Przemiana materii i kalorymetria Równowaga energetyczna, masa ciała Przewód pokarmowy: przegląd, obrona immunologiczna, przepływ krwi Integracja nerwowa i hormonalna Ślina Połykanie Wymioty Żołądek: budowa i motoryka Sok żołądkowy Jelito cienkie: budowa i motoryka Trzustka Żółć Funkcja wydalnicza wątroby, bilirubina Trawienie tłuszczów Dystrybucja i gromadzenie lipidów Trawienie i wchłanianie węglowodanów i białek Wchłanianie witamin Wchłanianie wody i soli mineralnych Jelito grube, wypróżnianie, stolec 11. Hormony, rozmnażanie Układy integracyjne organizmu Hormony Sygnały humoralne: regulacja i działania Przekazywanie w komórce sygnałów zewnątrzkomórkowych Układ podwzgórze-przysadka Metabolizm węglowodanów, hormony trzustki Hormony tarczycy Gospodarka wapniowa i fosforanowa Biosynteza hormonów steroidowych Kora nadnerczy: glikokortyko(stero)idy Oogeneza, cykl miesiączkowy (menstruacyjny) Regulacja hormonalna cyklu miesiączkowego Estrogeny Progesteron Prolaktyna, oksytocyna Regulacja hormonalna ciąży i porodu Androgeny, funkcja jąder Odruchy płciowe, stosunek płciowy, zapłodnienie 12. Ośrodkowy układ nerwowy i narządy zmysłów Budowa ośrodkowego układu nerwowego Płyn mózgowo-rdzeniowy Odbiór i przetwarzanie bodźców Skórne narządy czucia Czucie głębokie (propriocepcja), odruch na rozciąganie Ból Odruchy polisynaptyczne Hamowanie przewodzenia w synapsach Przewodzenie impulsów czuciowych w OUN Sterowanie ruchem (sensomotoryka) Podwzgórze, układ limbiczny Organizacja kory mózgu, EEG Rytmy dobowe, stadia snu Przytomność i sen Uczenie się, pamięć, mowa Glej Zmysł smaku Zmysł powonienia Zmysł równowagi Budowa oka, ciecz łzowa, ciecz wodnista Układ optyczny oka Ostrość wzroku, fotoreceptory siatkówki Adaptacja oka do zmiennego natężenia światła Przetwarzanie bodźców wzrokowych w siatkówce Widzenie barwne Pole widzenia, droga wzrokowa Ruchy oczu, widzenie przestrzenne, poczucie głębi Akustyka, bodziec akustyczny i odbieranie dźwięków Przewodzenie dźwięków i receptory słuchowe Przetwarzanie informacji słuchowej w OUN Głos i mowa 13. Dodatek Wielkości i jednostki miary Potęgi i logarytmy Graficzne przedstawianie danych Alfabet grecki Fizjologiczne wartości prawidłowe Ważne wzory w fizjologii Literatura uzupełniająca Skorowidz