Ilustrowana encyklopedia ptaków Polski - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Ilustrowana encyklopedia ptaków Polski

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Carta Blanca

Tytuł: Ilustrowana encyklopedia ptaków Polski

Autor: Radziszewski Michał, Matysiak Mateusz

Wydanie: 1

Rok: 2010

Format: 35.5x25.5cm

Stron: 352

ISBN: 9788377050064

Wyjątkowy album, znakomite, pięknie ilustro-wane źródło informacji o polskiej awifaunie. Praktyczny przewodnik i skarbnica ciekawo-stek dla początkujących obserwatorów ptaków i doświadczonych ornitologów. Autorzy, przyrodnicy i uznani ornitolodzy, na co dzień zajmujący się badaniem i obserwa-cją ptaków w ich naturalnym środowisku, klarownie i ciekawie prezentują niemal 450 gatunków ptaków obserwowanych w naszym kraju – zarówno tych pospolitych, jak i niezwykle rzadkich.

W albumie:
-Ogólne informacje o życiu, biologii
i ekologii ptaków.
-Szczegółowe opisy blisko 240 gatun-ków lęgowych i regularnie przelot-nych, ogólne informacje o pozosta-łych gatunkach pojawiających się
w Polsce.
-Ponad 700 niezwykłych fotografii.
-Rysunki budowy ciała, schematy tro-pów, mapy występowania.
-Kilkadziesiąt tabel z wykazami ga-tunków i ich statusem ochrony w Polsce.
-Dokładne opisy 19 najważniejszych
i najciekawszych ptasich ostoi.
-Praktyczne informacje dotyczące ob-serwacji poszczególnych gatunków w terenie.