Historia rozwoju wiedzy o chorobach wewnętrznych w Krakowie - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Historia rozwoju wiedzy o chorobach wewnętrznych w Krakowie

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tytuł: Historia rozwoju wiedzy o chorobach wewnętrznych w Krakowie

Autor: Szybiński Zbigniew

Rok: 2018

Format: 14.0x20.0cm

Stron: 122

ISBN: 9788323344292

Dzieło profesora Zbigniewa Szybińskiego uważam za wartościowe i potrzebne. Pokazuje ono, jak wielkie dysproporcje dzieliły w przeszłości polską medycynę od europejskiej czy światowej.

Rozwój medycyny zależy od rozwoju edukacji i nauki. Polska była państwem,które powstawało dopiero w tym czasie, w którym Europa była już w części ukształtowana. W średniowieczu i przez znaczną część nowożytności była uwikłana w wojny, często wyniszczające, co naruszało podstawy ekonomiczne istnienia państwa i zaowocowało rozbiorami. Pierwsza i druga wojna światowa pozbawiły nas dużej części profesorów medycyny i lekarzy. W tych warunkach Polska odrabiała dystans dzielący ją od Europy i świata.

Studenci i pracujący w klinikach lekarze muszą wiedzieć, że zostali obdarowani wartościami, które wnieśli do wiedzy medycznej, a zwłaszcza do nauki o chorobach wewnętrznych, niektórzy ich poprzednicy. Na tym tle historia medycyny polskiej i jej nauczania – w tym działalność Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – w pełni zasługuje na społeczny szacunek i upamiętnienie.
Z recenzji prof. dra hab. n. med. Janusza Naumana