✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Histologia Wojciech Tadeusz Sawicki Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Histologia

 • Dostępność: Produkt dostępny
 • Wydawca: PZWL
 • Stara Cena: 159,00 złCena: 126,99 zł
 • Ilość:
  imgDOSTAWA OD 7.99 ZŁ
 • Poleć produkt
 • Tytuł : Histologia

  Autor : Wojciech Tadeusz Sawicki

  Stron : 640

  ISBN : 9788320041033

  Rok wydania : 2008

  Wydanie : 5

  Oprawa : miękka

  Format : B5

  Jest to kolejne, poprawione i unowocześnione wydanie podręcznika zawierającego wiadomości z zakresu klasycznej histologii oraz ogólnej i szczegółowej cytofizjologii. Ze względu na stały i szybki rozwój tych nauk w książce dokonano istotnych zmian. zarówno w tekście, jak i w materiale ilustracyjnym. Rozszerzono zakres odniesień do patologii człowieka, a w związku z rozwojem proteomiki wprowadzono najważniejsze i niezbędne nazwy białek. Treść podręcznika została wzbogacona nowymi rycinami, wiele zaś dotychczasowych zmodyfikowano.
  Książka jest przede wszystkim przeznaczona dla studentów medycyny, weterynarii, biologii oraz akademii wychowania fizycznego.

  Spis treści :
  1. TECHNIKI UŻYWANE W HISTOLOGII  
  Mikroskopia  
  Klasyczny mikroskop świetlny  
  Mikroskop elektronowy  
  Technika histologiczna  
  Utrwalanie materiału histologicznego  
  Przygotowanie skrawków  
  Przygotowanie skrawków metodą mrożenia  
  Przygotowanie komórek in toto  
  Barwienie preparatów tkankowych  
  Artefakty: wpływ techniki na jakość preparatów  
  Interpretacja skrawków tkankowych  
  2. SKŁAD TKANEK I ICH CZYNNOŚCI  
  Komórki i ich rodzaje  
  Istota międzykomórkowa  
  Ogólne cechy fizyczne i chemiczne tkanek  
  3. KOMÓRKA  
  Cytoplazma  
  Błony komórki  
  Tratwy i kaweole. Błona konwencjonalna  
  Powstawanie błon  
  Reperacja błon  
  Główne funkcje błon  
  Liposomy  
  Cytofizjologia błon  
  Dyfuzja bierna i ułatwiona  
  Transport czynny  
  Pompy jonowe  
  Pompy cząsteczkowe i oporność wielolekowa  
  Transport cząstek, makrocząsteczek i cząsteczek przez błony
  Endocytoza i jej odmiany  
  Ubikwitynacja – uniwersalny kod określający los białka  
  Egzocytoza  
  Pączkowanie  
  Endosomy  
  Lizosomy  
  Recyrkulacja błon  
  Przekazywanie sygnałów przez błonę  
  Ca2+ jako ważny informator II rzędu  
  Biologicznie czynne związki uwalniane z błon  
  Eikosanoidy  
  Lizofosfolipidy  
  Difosforan fosfatydyloinozytolu  
  Powierzchnia komórek  
  Cytosol  
  Rybosomy i synteza białek  
  Siateczka śródplazmatyczna  
  Siateczka śródplazmatyczna gładka  
  Cytochromy P450  
  Siateczka śródplazmatyczna szorstka  
  Aparat Golgiego  
  Proteasomy  
  Peroksysomy  
  Mitochondria  
  Cytofizjologia mitochondriów  
  Cytoszkielet  
  Filamenty cienkie i grube  
  Ruch komórek  
  Filamenty pośrednie  
  Mikrotubule  
  Centriole i centrosom  
  Wtręty komórkowe  
  Jądro komórkowe  
  Wielkość i kształt jąder  
  Otoczka jądrowa  
  Blaszka jądrowa  
  Chromatyna  
  Struktura chromatyny: nukleosom, nukleofilament i 30-nanometrowe włókienko  
  Rola histonów w funkcjonowaniu chromatyny. Epigenetyka  
  Chromosomy mitotyczne  
  Telomery  
  Kariogram  
  Chromatyna płciowa
  Macierz jądra
  Organelle jądrowe  
  Jąderko  
  Chromatyna jąderkowa  
  Funkcje jąderka  
  Ciałka zwinięte (Cajala)  
  Plamki jądrowe  
  Ciałka PML  
  Receptory jądrowe  
  4. WZROST, RÓŻNICOWANIE, STARZENIE SIĘ I NATURALNA ŚMIERĆ KOMÓREK  
  Cykl komórkowy  
  Czynniki wzrostu i różnicowania – cytokiny  
  Mitoza  
  Regulowanie cyklu komórkowego  
  Różnicowanie komórkowe i komórki macierzyste  
  Starzenie się i czas życia komórek  
  Śmierć komórek  
  Nekroza i stan agonalny komórek  
  Apoptoza  
  Paraptoza  
  Onkoza  
  Autoschiza  
  5. TKANKI, NARZĄDY I UKŁADY  
  6. TKANKA NABŁONKOWA  
  Błona podstawna  
  Specjalistyczne struktury powierzchni nabłonka  
  Mikrokosmki  
  Rzęski  
  Połączenia między komórkami nabłonkowymi  
  Połączenia zamykające  
  Połączenia zwierające  
  Połączenia komunikacyjne, synapsy elektryczne  
  Powierzchnia podstawna  
  Klasyfikacja nabłonków  
  Nabłonek gruczołowy  
  Gruczoły zewnątrzwydzielnicze  
  Gruczoły wewnątrzwydzielnicze  
  Sposoby wydzielania  
  Cytofizjologia nabłonka gruczołowego
  Regulacja wydzielania  
  Wydzielanie po pobudzeniu nerwowym  
  Wydzielanie po pobudzeniu hormonalnym  
  Reperacja i odnowa tkanki nabłonkowej  
  Modulacja i metaplazja nabłonka  
  Produkcja cytokin i antybiotyków peptydowych  
  7. TKANKA ŁĄCZNA WŁAŚCIWA  
  Rodzaje tkanki łącznej właściwej  
  Istota podstawowa  
  Włókna tkanki łącznej  
  Kolagen i włókna kolagenowe  
  Włókna siateczkowe  
  Wytwarzanie włókien kolagenowych  
  Włókna i blaszki sprężyste  
  Włókna oksytalanowe i elauninowe
  Komórki tkanki łącznej właściwej  
  Fibroblasty  
  Miofibroblasty  
  Melanofory  
  Hodowla fibroblastów in vitro  
  Histiocyty  
  Fagocytoza  
  Komórki tuczne  
  Substancje czynne komórek tucznych  
  Uwalnianie ziaren (degranulacja)  
  Komórki plazmatyczne  
  Komórki napływowe  
  Odnowa komórek tkanki łącznej  
  Tkanka łączna właściwa luźna  
  Tkanka łączna właściwa zbita  
  Cytofizjologia tkanki łącznej właściwej  
  Zapalenie  
  8. TKANKA TŁUSZCZOWA  
  Tkanka tłuszczowa żółta  
  Cytofizjologia tkanki tłuszczowej żółtej  
  Regulacja czynności tkanki tłuszczowej  
  Tkanka tłuszczowa brunatna  
  Cytofizjologia tkanki tłuszczowej brunatnej  
  Wewnątrzwydzielnicza rola tkanki tłuszczowej. Adipokiny  
  9. TKANKA CHRZĘSTNA  
  Chrząstka szklista  
  Chrząstka sprężysta  
  Chrząstka włóknista  
  Dysk międzykręgowy  
  10. TKANKA KOSTNA  
  Komórki tkanki kostnej  
  Osteoblasty, czyli komórki kościotwórcze  
  Osteocyty  
  Osteoklasty, czyli komórki kościogubne  
  Istota międzykomórkowa tkanki kostnej  
  Rodzaje tkanki kostnej  
  Okostna i śródkostna  
  Powstawanie kości  
  Kościotworzenie na podłożu błoniastym  
  Kościotworzenie na podłożu chrzęstnym
  Wzrost kości  
  Modelowanie kości  
  Unaczynienie kości  
  Cytofizjologia wzrostu kości  
  Przemiany wapnia w organizmie  
  Reperacja uszkodzeń kości  
  Połączenia kości  
  11. KREW  
  Osocze krwi  
  Histologiczne badanie krwi  
  Komórki krwi  
  Erytrocyty  
  Funkcje erytrocytów  
  Leukocyty  
  Granulocyty obojętnochłonne  
  Granulocyty kwasochłonne  
  Granulocyty zasadochłonne  
  Limfocyty  
  Limfocyty B  
  Limfocyty T  
  Limfocyty NK  
  Monocyty  
  Płytki krwi  
  Cytofizjologia płytek krwi  
  Krzepnięcie krwi  
  12. SZPIK KOSTNY I ODNOWA KOMÓREK KRWI  
  Wytwarzanie komórek krwi  
  Hemocytopoeza i komórki macierzyste  
  Komórki macierzyste szpiku i terapia komórkowa  
  Erytrocytopoeza  
  Regulacja erytrocytopoezy  
  Mielocytopoeza i granulocytopoeza  
  Rezerwy i krążenie granulocytów  
  Regulacja granulocytopoezy  
  Monocytopoeza i układ makrofagów  
  Limfocytopoeza  
  Wytwarzanie płytek krwi  
  Rozwój układu krwiotwórczego  
  13. TKANKA MIĘŚNIOWA  
  Nazewnictwo  
  Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana szkieletowa  
  Komórki  
  Kostamery  
  Miofibryle i sarkomery  
  Siateczka sarkoplazmatyczna gładka i kanaliki T  
  Białka miofibryli biorące udział w skurczu  
  Mechanizm skurczu  
  Źródła energii skurczu i rodzaje komórek mięśniowych  
  Powstawanie komórek mięśniowych i komórki satelitarne  
  Mięsień szkieletowy  
  Przerost i reperacja mięśnia szkieletowego  
  Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana sercowa  
  Czynność tkanki mięśniowej sercowej  
  Tkanka mięśniowa gładka  
  Mechanizm i charakter skurczu mięśni gładkich  
  Regulacja czynności tkanki mięśniowej gładkiej  
  14. TKANKA NERWOWA  
  Neurony  
  Ciało komórki nerwowej  
  Wypustki nerwowe  
  Dendryty  
  Akson  
  Wzrost i kształtowanie neuronów  
  Synapsy  
  Synapsy chemiczne  
  Neurotransmitery  
  Przewodzenie sygnałów w synapsie chemicznej  
  Synapsy elektryczne  
  Neuroglej  
  Ependymocyty  
  Astrocyty, oligodendrocyty i komórki mikrogleju  
  Osłonki włókien nerwowych  
  Neurolema  
  Osłonka mielinowa i mielinizacja  
  Cytofizjologia tkanki nerwowej  
  15. UKŁAD KRĄŻENIA KRWI  
  Ogólna struktura naczyń  
  Śródbłonek  
  Cytofizjologia śródbłonka  
  Wytwarzanie naczyń krwionośnych  
  Tętnice  
  Tętnice typu sprężystego  
  Narządy odbierające sygnały o ciśnieniu i składzie krwi  
  Tętnice typu mięśniowego  
  Tętnice małego kalibru  
  Naczynia włosowate  
  Czynność naczyń włosowatych  
  Żyły
  Różnorodność budowy żył dużego, średniego i małego kalibru  
  Zastawki żylne  
  Połączenia tętniczo-żylne i tętniczo-tętnicze  
  Serce  
  Wsierdzie  
  Śródsierdzie  
  Nasierdzie  
  Osierdzie  
  Zastawki serca  
  Układ przewodzący, unerwienie i unaczynienie serca  
  Wewnątrzwydzielnicza funkcja serca  
  16. UKŁAD LIMFATYCZNY  
  Odporność  
  Identyfikacja limfocytów  
  Prezentacja antygenów i glikoproteiny MHC  
  Odpowiedź immunologiczna humoralna  
  Przeciwciała  
  Odpowiedź immunologiczna komórkowa  
  Limfocyty T?ß  
  Limfocyty T??  
  Współzależność odpowiedzi humoralnej i komórkowej  
  Pamięć i ...