✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Histologia Wojciech Tadeusz Sawicki Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Histologia

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Histologia

Autor : Wojciech Tadeusz Sawicki

Stron : 640

ISBN : 9788320041033

Rok wydania : 2008

Wydanie : 5

Oprawa : miękka

Format : B5

Jest to kolejne, poprawione i unowocześnione wydanie podręcznika zawierającego wiadomości z zakresu klasycznej histologii oraz ogólnej i szczegółowej cytofizjologii. Ze względu na stały i szybki rozwój tych nauk w książce dokonano istotnych zmian. zarówno w tekście, jak i w materiale ilustracyjnym. Rozszerzono zakres odniesień do patologii człowieka, a w związku z rozwojem proteomiki wprowadzono najważniejsze i niezbędne nazwy białek. Treść podręcznika została wzbogacona nowymi rycinami, wiele zaś dotychczasowych zmodyfikowano.
Książka jest przede wszystkim przeznaczona dla studentów medycyny, weterynarii, biologii oraz akademii wychowania fizycznego.

Spis treści :
1. TECHNIKI UŻYWANE W HISTOLOGII  
Mikroskopia  
Klasyczny mikroskop świetlny  
Mikroskop elektronowy  
Technika histologiczna  
Utrwalanie materiału histologicznego  
Przygotowanie skrawków  
Przygotowanie skrawków metodą mrożenia  
Przygotowanie komórek in toto  
Barwienie preparatów tkankowych  
Artefakty: wpływ techniki na jakość preparatów  
Interpretacja skrawków tkankowych  
2. SKŁAD TKANEK I ICH CZYNNOŚCI  
Komórki i ich rodzaje  
Istota międzykomórkowa  
Ogólne cechy fizyczne i chemiczne tkanek  
3. KOMÓRKA  
Cytoplazma  
Błony komórki  
Tratwy i kaweole. Błona konwencjonalna  
Powstawanie błon  
Reperacja błon  
Główne funkcje błon  
Liposomy  
Cytofizjologia błon  
Dyfuzja bierna i ułatwiona  
Transport czynny  
Pompy jonowe  
Pompy cząsteczkowe i oporność wielolekowa  
Transport cząstek, makrocząsteczek i cząsteczek przez błony
Endocytoza i jej odmiany  
Ubikwitynacja – uniwersalny kod określający los białka  
Egzocytoza  
Pączkowanie  
Endosomy  
Lizosomy  
Recyrkulacja błon  
Przekazywanie sygnałów przez błonę  
Ca2+ jako ważny informator II rzędu  
Biologicznie czynne związki uwalniane z błon  
Eikosanoidy  
Lizofosfolipidy  
Difosforan fosfatydyloinozytolu  
Powierzchnia komórek  
Cytosol  
Rybosomy i synteza białek  
Siateczka śródplazmatyczna  
Siateczka śródplazmatyczna gładka  
Cytochromy P450  
Siateczka śródplazmatyczna szorstka  
Aparat Golgiego  
Proteasomy  
Peroksysomy  
Mitochondria  
Cytofizjologia mitochondriów  
Cytoszkielet  
Filamenty cienkie i grube  
Ruch komórek  
Filamenty pośrednie  
Mikrotubule  
Centriole i centrosom  
Wtręty komórkowe  
Jądro komórkowe  
Wielkość i kształt jąder  
Otoczka jądrowa  
Blaszka jądrowa  
Chromatyna  
Struktura chromatyny: nukleosom, nukleofilament i 30-nanometrowe włókienko  
Rola histonów w funkcjonowaniu chromatyny. Epigenetyka  
Chromosomy mitotyczne  
Telomery  
Kariogram  
Chromatyna płciowa
Macierz jądra
Organelle jądrowe  
Jąderko  
Chromatyna jąderkowa  
Funkcje jąderka  
Ciałka zwinięte (Cajala)  
Plamki jądrowe  
Ciałka PML  
Receptory jądrowe  
4. WZROST, RÓŻNICOWANIE, STARZENIE SIĘ I NATURALNA ŚMIERĆ KOMÓREK  
Cykl komórkowy  
Czynniki wzrostu i różnicowania – cytokiny  
Mitoza  
Regulowanie cyklu komórkowego  
Różnicowanie komórkowe i komórki macierzyste  
Starzenie się i czas życia komórek  
Śmierć komórek  
Nekroza i stan agonalny komórek  
Apoptoza  
Paraptoza  
Onkoza  
Autoschiza  
5. TKANKI, NARZĄDY I UKŁADY  
6. TKANKA NABŁONKOWA  
Błona podstawna  
Specjalistyczne struktury powierzchni nabłonka  
Mikrokosmki  
Rzęski  
Połączenia między komórkami nabłonkowymi  
Połączenia zamykające  
Połączenia zwierające  
Połączenia komunikacyjne, synapsy elektryczne  
Powierzchnia podstawna  
Klasyfikacja nabłonków  
Nabłonek gruczołowy  
Gruczoły zewnątrzwydzielnicze  
Gruczoły wewnątrzwydzielnicze  
Sposoby wydzielania  
Cytofizjologia nabłonka gruczołowego
Regulacja wydzielania  
Wydzielanie po pobudzeniu nerwowym  
Wydzielanie po pobudzeniu hormonalnym  
Reperacja i odnowa tkanki nabłonkowej  
Modulacja i metaplazja nabłonka  
Produkcja cytokin i antybiotyków peptydowych  
7. TKANKA ŁĄCZNA WŁAŚCIWA  
Rodzaje tkanki łącznej właściwej  
Istota podstawowa  
Włókna tkanki łącznej  
Kolagen i włókna kolagenowe  
Włókna siateczkowe  
Wytwarzanie włókien kolagenowych  
Włókna i blaszki sprężyste  
Włókna oksytalanowe i elauninowe
Komórki tkanki łącznej właściwej  
Fibroblasty  
Miofibroblasty  
Melanofory  
Hodowla fibroblastów in vitro  
Histiocyty  
Fagocytoza  
Komórki tuczne  
Substancje czynne komórek tucznych  
Uwalnianie ziaren (degranulacja)  
Komórki plazmatyczne  
Komórki napływowe  
Odnowa komórek tkanki łącznej  
Tkanka łączna właściwa luźna  
Tkanka łączna właściwa zbita  
Cytofizjologia tkanki łącznej właściwej  
Zapalenie  
8. TKANKA TŁUSZCZOWA  
Tkanka tłuszczowa żółta  
Cytofizjologia tkanki tłuszczowej żółtej  
Regulacja czynności tkanki tłuszczowej  
Tkanka tłuszczowa brunatna  
Cytofizjologia tkanki tłuszczowej brunatnej  
Wewnątrzwydzielnicza rola tkanki tłuszczowej. Adipokiny  
9. TKANKA CHRZĘSTNA  
Chrząstka szklista  
Chrząstka sprężysta  
Chrząstka włóknista  
Dysk międzykręgowy  
10. TKANKA KOSTNA  
Komórki tkanki kostnej  
Osteoblasty, czyli komórki kościotwórcze  
Osteocyty  
Osteoklasty, czyli komórki kościogubne  
Istota międzykomórkowa tkanki kostnej  
Rodzaje tkanki kostnej  
Okostna i śródkostna  
Powstawanie kości  
Kościotworzenie na podłożu błoniastym  
Kościotworzenie na podłożu chrzęstnym
Wzrost kości  
Modelowanie kości  
Unaczynienie kości  
Cytofizjologia wzrostu kości  
Przemiany wapnia w organizmie  
Reperacja uszkodzeń kości  
Połączenia kości  
11. KREW  
Osocze krwi  
Histologiczne badanie krwi  
Komórki krwi  
Erytrocyty  
Funkcje erytrocytów  
Leukocyty  
Granulocyty obojętnochłonne  
Granulocyty kwasochłonne  
Granulocyty zasadochłonne  
Limfocyty  
Limfocyty B  
Limfocyty T  
Limfocyty NK  
Monocyty  
Płytki krwi  
Cytofizjologia płytek krwi  
Krzepnięcie krwi  
12. SZPIK KOSTNY I ODNOWA KOMÓREK KRWI  
Wytwarzanie komórek krwi  
Hemocytopoeza i komórki macierzyste  
Komórki macierzyste szpiku i terapia komórkowa  
Erytrocytopoeza  
Regulacja erytrocytopoezy  
Mielocytopoeza i granulocytopoeza  
Rezerwy i krążenie granulocytów  
Regulacja granulocytopoezy  
Monocytopoeza i układ makrofagów  
Limfocytopoeza  
Wytwarzanie płytek krwi  
Rozwój układu krwiotwórczego  
13. TKANKA MIĘŚNIOWA  
Nazewnictwo  
Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana szkieletowa  
Komórki  
Kostamery  
Miofibryle i sarkomery  
Siateczka sarkoplazmatyczna gładka i kanaliki T  
Białka miofibryli biorące udział w skurczu  
Mechanizm skurczu  
Źródła energii skurczu i rodzaje komórek mięśniowych  
Powstawanie komórek mięśniowych i komórki satelitarne  
Mięsień szkieletowy  
Przerost i reperacja mięśnia szkieletowego  
Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana sercowa  
Czynność tkanki mięśniowej sercowej  
Tkanka mięśniowa gładka  
Mechanizm i charakter skurczu mięśni gładkich  
Regulacja czynności tkanki mięśniowej gładkiej  
14. TKANKA NERWOWA  
Neurony  
Ciało komórki nerwowej  
Wypustki nerwowe  
Dendryty  
Akson  
Wzrost i kształtowanie neuronów  
Synapsy  
Synapsy chemiczne  
Neurotransmitery  
Przewodzenie sygnałów w synapsie chemicznej  
Synapsy elektryczne  
Neuroglej  
Ependymocyty  
Astrocyty, oligodendrocyty i komórki mikrogleju  
Osłonki włókien nerwowych  
Neurolema  
Osłonka mielinowa i mielinizacja  
Cytofizjologia tkanki nerwowej  
15. UKŁAD KRĄŻENIA KRWI  
Ogólna struktura naczyń  
Śródbłonek  
Cytofizjologia śródbłonka  
Wytwarzanie naczyń krwionośnych  
Tętnice  
Tętnice typu sprężystego  
Narządy odbierające sygnały o ciśnieniu i składzie krwi  
Tętnice typu mięśniowego  
Tętnice małego kalibru  
Naczynia włosowate  
Czynność naczyń włosowatych  
Żyły
Różnorodność budowy żył dużego, średniego i małego kalibru  
Zastawki żylne  
Połączenia tętniczo-żylne i tętniczo-tętnicze  
Serce  
Wsierdzie  
Śródsierdzie  
Nasierdzie  
Osierdzie  
Zastawki serca  
Układ przewodzący, unerwienie i unaczynienie serca  
Wewnątrzwydzielnicza funkcja serca  
16. UKŁAD LIMFATYCZNY  
Odporność  
Identyfikacja limfocytów  
Prezentacja antygenów i glikoproteiny MHC  
Odpowiedź immunologiczna humoralna  
Przeciwciała  
Odpowiedź immunologiczna komórkowa  
Limfocyty T?ß  
Limfocyty T??  
Współzależność odpowiedzi humoralnej i komórkowej  
Pamięć i ...