✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Higiena Barbara Małgorzata Bień, Ryszard Jan Grębowski, Jan Kazimierz Karczewski CZELEJ
img
img

Higiena

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Higiena

Autor : Barbara Małgorzata Bień, Ryszard Jan Grębowski,

Redaktor : Jan Kazimierz Karczewski

Stron : 806

ISBN : 8388063898

Rok wydania : 2002

Wydanie : 1

Oprawa : miękka

Format : B5

Każdy z nas powinien wiedzieć, jak ma postępować, aby zachować zdrowie; co mu zagraża, a co służy. W działalności profilaktycznej, wychowaniu zdrowotnym i promocji zdrowia rola pielęgniarki jest szczególnie ważna.
Obecnie często używa się terminologii „medycyna środowiskowa” czy też „medycyna zapobiegawcza”, jednakże nieco zapomniany termin „higiena” jest określeniem uniwersalnym, które dobrze oddaje sens i cel tej dyscypliny naukowej.
W publikacji szczególną uwagę zwrócono na te działy higieny, które są najbardziej związane z praktyką pielęgniarską, na jej aspekt praktyczny i zawodowy.


Spis treści :
Rozdział 1. Wstęp
Rozdział 2. Pojęcie zdrowia
Rozdział 3. Czynniki decydujące o zdrowiu człowieka
Rozdział 4. Naturalne środowisko człowieka
Rozdział 5. Rozwój fizyczny i psychiczny człowieka
I. Wprowadzenie
II. Higiena wieku rozwojowego
III. Higiena wieku podeszłego
IV. Higiena psychiczna
V. Profilaktyka uzależnień
Rozdział 6. Środowiskowe uwarunkowania zdrowia
Rozdział 7. Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
Rozdział 8. Środowisko pracy
Rozdział 9. Zagrożenia w środowisku pracy
I. Zagrożenia narządów ruchu
II. Zagrożenia dermatologiczne
III. Zagrożenia mikologiczne w praktyce pielęgniarskiej
IV. Zagrożenia biologiczne
V. Profilaktyka zagrożeń biologicznych w zawodzie pielęgniarskim
VI. Czynniki fizyczne
VII. Czynniki chemiczne i pyły
VIII. Zagrożenia w środowisku pracy (ze szczególnym uwzględnieniem zawodu pielęgniarki)
IX. Czynniki rakotwórcze
Rozdział 10. Żywność i żywienie
Rozdział 11. Choroby związane z żywnością, żywieniem i odżywieniem
I. Przyczyny i skutki nieprawidłowego żywienia
II. Zasady profilaktyki i leczenia dietetycznego metabolicznych chorób cywilizacyjnych
Rozdział 12. Żywienie w zdrowiu i chorobie
I. Normy zapotrzebowania na składniki pokarmowe
II. Żywienie zdrowego człowieka
III. Żywienie chorego człowieka
IV. Alergia i nietolerancja pokarmowa u dzieci i młodzieży
V. Higieniczna ochrona żywności i zakładów żywienia zbiorowego