✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Higiena, profilaktyka i organizacja w zawodach medycznych Jerzy Marcinkowski Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Higiena, profilaktyka i organizacja w zawodach medycznych

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Higiena, profilaktyka i organizacja w zawodach medycznych

Redaktor : Jerzy Marcinkowski

Stron : 324

ISBN : 8320027594

Rok wydania : 2003

Wydanie : 1

Oprawa : broszurowa

Format : 145*205

Autorzy przedstawiają swoiste zagrożenia zawodowe personelu medycznego, zagadnienia higieny i profilaktyki w zawodach medycznych, zarządzanie przez jakość w zakładach opieki zdrowotnej oraz problematykę prawną w medycynie z uwzględnieniem obowiązujących obecnie w Polsce aktów prawnych. Podręcznik jest przeznaczony dla słuchaczy akademii medycznych i wyższych szkół zdrowia publicznego do nauczania takich dziedzin, jak: epidemiologia, zdrowie publiczne lub higiena, a także dla innych szkół wyższych, w których istnieją kierunki marketingu i zarządzania w ochronie zdrowia. Mogą z niego korzystać studenci oraz – w kształceniu podyplomowym – lekarze, organizatorzy i świadczeniodawcy opieki zdrowotnej. Może też stanowić codzienną pomoc w pracy instytucji rządowych i samorządowych.

Spis treści :

Wykaz skrótów
Wprowadzenie

1. Zagrożenia zawodowe personelu medycznego
Zagrożenia zawodowe Zagrożenia zawodowe lekarzy w aspekcie epidemiologii i ergonomii Szczepienia ochronne Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Zdrowotne skutki reakcji stresowej w zawodach medycznych Problematyka uzależnień w zawodach medycznych

2. Higiena w zakładach opieki zdrowotnej
Ogólne zasady sanitarno-epidemiologiczne Higiena, ochrona i pielęgnacja skóry ze szczególnym uwzględnieniem skóry rąk Profilaktyka zakażeń krwiopochodnych Zakażenia szpitalne Zapobieganie zakażeniom szpitalnym Zapobieganie zakażeniom w laboratoriach diagnostycznych

3. Wytyczne sanitarno-epidemiologiczne dotyczące zakładów opieki zdrowotnej
Szpital Przychodnie lekarskie Indywidualna i grupowa praktyka lekarska Indywidualna i grupowa praktyka pielęgniarek i położnych Zespół operacyjny Laboratorium diagnostyczne Prosektorium

4. Jakość wymogiem współczesności
Jakość opieki zdrowotnej System zarządzania jakością na podstawie norm ISO 9000

5. Prawo w medycynie
Problemy profilaktyki w prawie pracy Odpowiedzialność karna, cywilna i zawodowa Skargi przeciwko lekarzom i zakładom opieki zdrowotnej Powództwa o odszkodowanie za zakażenia szpitalne