Harrison. Pulmonologia i stany nagłe - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Harrison. Pulmonologia i stany nagłe

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: CZELEJ

Tytuł: Harrison. Pulmonologia i stany nagłe

Autor: Joseph Loscalzo

Redakcja naukowa wydania polskiego: Ryszarda Chrzan

ISBN: 978-83-7563-125-8

Stron: 720

Format: A4

Oprawa: miękka

Rok: 2013

Jeden z najbardziej aktualnych i kompletnych przewodników po pulmonologii i intensywnej terapii.


W pierwszej kolejności omówiono diagnostykę chorób układu oddechowego, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych metod obrazowania (np. VATS – chirurgia klatki piersiowej wspomaganej wideo). Zamieszczono również praktyczny atlas zawierający radiogramy i tomogramy ilustrujące określone schorzenia. Kolejne sekcje to omówienie poszczególnych jednostek chorobowych (astma, zapalenia płuc, choroby wywołane przez czynniki środowiskowe, SARS, mukowiscydoza, ropień płuc itp.), zagadnień z zakresu medycyny stanów krytycznych (skala Apache II, zasady wentylacji mechanicznej itp.) oraz dokładnej analizy najczęściej występujących stanów i zespołów krytycznych (m.in.: posocznica, wstrząs septyczny i kardiogenny, obrzęk płuc, zespół ostrej niewydolności oddechowej). Ostatnią cześć poświęcono schorzeniom wikłającym (ostra niewydolność nerek, stany nagłe w chorobach nowotworowych itp.).

Walorem publikacji są również liczne tabele, kolorowe ryciny i schematy. Całość dopełnia praktyczny dodatek zawierający wartości referencyjne wskaźników ilościowych stosowanych w diagnostyce oraz test pozwalający na szybką weryfikację przyswojonego materiału.

Spis treści:
Tom I

CZĘŚĆ I
ROZPOZNANIE CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO
1. Postępowanie z pacjentem z chorobą układu oddechowego
2. Duszność i obrzęk płuc
3. Kaszel i krwioplucie
4. Hipoksja i sinica
5. Zaburzenia czynności oddychania
6. Badania diagnostyczne w chorobach płuc
7. Atlas badań obrazowych klatki piersiowej

CZĘŚĆ II
CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO
8. Astma
9. Śródmiąższowe zapalenie płuc z nadwrażliwości i nacieki płucne z eozynofilią
10. Choroby płuc wywołane działaniem czynników środowiskowych
11. Zapalenie płuc
12. Gruźlica
13. Grypa
14. Pospolite wirusowe zakażenia układu oddechowego i zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej (SARS)
15. Pneumocystoza (zakażenie Pneumocystis jirovecii)
16. Rozstrzenie oskrzeli i ropień płuca
17. Mukowiscydoza
18. Przewlekła obturacyjna choroba płuc
19. Choroby śródmiąższowe płuc
20. Zakrzepica żył głębokich i zatorowość płucna
21. Choroby opłucnej i śródpiersia
22. Zaburzenia wentylacji
23. Bezdech podczas snu
24. Przeszczepianie płuc
25. Zakażenia u biorców przeszczepów płuc

CZĘŚĆ III
OGÓLNE PODEJŚCIE DO PACJENTA W STANIE KRYTYCZNYM
26. Zasady medycyny stanów krytycznych
27. Mechaniczne wspomaganie oddychania
28. Postępowanie z chorym we wstrząsie

Tom II

CZĘŚĆ IV
POWSZECHNE CHOROBY ZAGRAŻAJĄCE ŻYCIU I ZESPOŁY
29. Sepsa i wstrząs septyczny
30. Zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS)
31. Wstrząs kardiogenny i obrzęk płuc
32. Zapaść sercowo-naczyniowa, nagłe zatrzymanie krążenia i nagły zgon sercowy
33. Niestabilna dławica piersiowa oraz zawał mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST
34. Zawał mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST
35. Śpiączka
36. Neurologiczne stany krytyczne, w tym encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna i krwotok podpajęczynówkowy

CZĘŚĆ V
ZABURZENIA WIKŁAJĄCE STANY KRYTYCZNE I ICH LECZENIE
37. Ostra niewydolność nerek
38. Dializoterapia w leczeniu niewydolności nerek
39. Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej
40. Kwasica i zasadowica
41. Zaburzenia krzepnięcia
42. Leczenie i profilaktyka zakażeń bakteryjnych
43. Chemioterapia przeciwwirusowa (z wyłączeniem leków antyretrowirusowych)
44. Rozpoznawanie i leczenie grzybic
45. Stany nagłe w onkologii

Wartości laboratoryjne o znaczeniu klinicznym
Materiały i pytania do samodzielnego opracowania

Indeks