Harrison. Choroby zakaźne. Tom I-II - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Harrison. Choroby zakaźne. Tom I-II

 • Dostępność: Produkt dostępny
 • Wydawca: CZELEJ
 • Stara Cena: 240,00 złCena: 220,00 zł
 • Ilość:
  imgDARMOWA DOSTAWA
 • Poleć produkt
 • Tytuł: Harrison. Choroby zakaźne. Tom I-II

  Autor: Dennis L. Kasper, Anthony S. Fauci

  Redakcja naukowa wydania polskiego: Robert Flisiak

  ISBN: 978-83-7563-141-8

  Format: A4

  Oprawa: twarda

  Rok: 2012

  „Na polskim rynku wydawniczym dotychczas nie było tak nowoczesnego opracowania na temat chorób zakaźnych”
  Prof. dr hab. n. med. Waldemar Halota
  (Fragment recenzji)


  Lektura obowiązkowa dla wszystkich, którzy potrzebują aktualnej, kompletnej i praktycznej wiedzy z zakresu rozpoznawania, leczenia i profilaktyki chorób zakaźnych. Książka została podzielone na dwa tomy. W pierwszym z nich omówiono: diagnostykę infekcji i bioterroryzm mikrobiologiczny, zakażenia poszczególnych układów i narządów, leczenie i profilaktykę zakażeń bakteryjnych. Zaprezentowano wszelkie informacje na temat przyczyn i postępowania w przypadku gorączki. W kolejnym tomie znajdują się zagadnienia z zakresu diagnostyki i leczenia zakażeń wirusowych oraz wiadomości o chorobach prionowych. Gruntownie omówiono również najczęstsze zakażenia grzybicze oraz choroby wywołane przez pierwotniaki i robaki.

  Liczne tabele, zdjęcia i wykresy, dodatek z wartościami referencyjnymi dla badań laboratoryjnych oraz spójny i przejrzysty układ poszczególnych rozdziałów zwiększają czytelność podręcznika.

   

  Spis treści:

  Tom I

  Przedmowa
  Przedmowa do wydania polskiego
  Współautorzy
  Spis treści

  SEKCJA I
  WPROWADZENIE DO CHORÓB ZAKAŹNYCH
  1. Wstęp do chorób zakaźnych: oddziaływania pomiędzy czynnikiem infekcyjnym a organizmem gospodarza
  2. Mechanizmy molekularne w patogenezie chorób zakaźnych
  3. Zasady immunizacji oraz zastosowanie szczepionek
  4. Porady dla podróżujących za granicę
  5. Diagnostyka laboratoryjna chorób zakaźnych
  6. Bioterroryzm mikrobiologiczny

  SEKCJA II
  GORĄCZKA I POSTEPOWANIE Z GORĄCZKUJĄCYM PACJENTEM
  7. Gorączka i hipertermia
  8. Gorączka i wysypka
  9. Gorączka o nieznanej etiologii
  10. Atlas wysypek, którym towarzyszy gorączka
  11. Zakażenia u chorych na nowotwory
  12. Zakażenia u biorców przeszczepów
  13. Zakażenia towarzyszące kontaktom ze służbą zdrowia
  14. Postępowanie z pacjentem z ostrą chorobą gorączkową
  15. Posocznica i wstrząs septyczny

  SEKCJA III
  ZAKAŻENIA NARZĄDOWE
  16. Zapalenie gardła, zapalenie zatok, zapalenie ucha i inne zakażenia górnych dróg oddechowych
  17. Zapalenie płuc
  18. Rozstrzenie oskrzeli i ropień płuca
  19. Infekcyjne zapalenie wsierdzia
  20. Choroby osierdzia
  21. Infekcje skóry, mięśni i tkanek miękkich
  22. Zapalenie kości i szpiku
  23. Zapalenie stawów wywołane przez czynniki zakaźne
  24. Zakażenia wewnątrzbrzuszne i ropnie
  25. Ostra zakaźna choroba biegunkowa i bakteryjne zatrucie pokarmowe
  26. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego i otrzewnej
  27. Zakażenie układu moczowego, odmiedniczkowe zapalenie nerek i zapalenie gruczołu krokowego
  28. Zakażenia przenoszone drogą płciową: przegląd i postępowanie kliniczne
  29. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu, ropień mózgu i ropniak mózgu
  30. Przewlekłe i nawracające zapalenie opon mózgowo -rdzeniowych
  31. Zespół przewlekłego zmęczenia
  32. Zakażenia wikłające poparzenia i pogryzienia

  SEKCJA IV
  ZAKAŻENIA BAKTERYJNE
  33. Leczenie i profilaktyka zakażeń bakteryjnych
  34. Zakażenia pneumokokowe
  35. Zakażenia gronkowcowe
  36. Zakażenia paciorkowcowe oraz wywołane przez enterokoki
  37. Gorączka reumatyczna
  38. Błonica oraz inne infekcje wywołane przez drobnoustroje z rodzaju Corynebacterium i rodzaje pokrewne
  39. Zakażenia wywoływane przez Listeria monocytogenes
  40. Tężec
  41. Zatrucie jadem kiełbasianym
  42. Zgorzel gazowa oraz inne schorzenia wywoływane przez bakterie z rodzaju Clostridium
  43. Choroba związana z zakażeniem Clostridium difficile wraz z rzekomobłoniastym zapaleniem jelita grubego
  44. Zakażenia wywoływane przez meningokoki
  45. Zakażenia gonokokowe
  46. Infekcje wywoływane przez Moraxella
  47. Zakażenia wywoływane przez bakterie z rodzaju Haemophilus
  48. Infekcje wywoływane przez drobnoustroje należące do grupy HACEK oraz inne rodzaje bakterii Gram-ujemnych
  49. Infekcje wywoływane przez Legionella
  50. Krztusiec oraz inne zakażenia wywoływane przez bakterie z rodzaju Bordetella
  51. Choroby wywoływane przez Gram-ujemne pałeczki jelitowe
  52. Zakażenia wywoływane przez Helicobacter pylori
  53. Zakażenia wywoływane przez gatunki Pseudomonas i spokrewnione bakterie
  54. Salmonelloza
  55. Szigelloza – czerwonka bakteryjna
  56. Zakażenia wywołane przez Campylobacter i gatunki spokrewnione
  57. Cholera i inne choroby wywoływane przez przecinkowce
  58. Bruceloza
  59. Tularemia
  60. Dżuma i inne zakażenia wywoływane przez pałeczki z rodzaju Yersinia
  61. Zakażenia wywoływane przez Bartonella, choroba kociego pazura
  62. Donowanoza
  63. Nokardioza
  64. Promienica
  65. Zakażenia wywoływane przez mieszane drobnoustroje beztlenowe
  66. Gruźlica
  67. Trąd (choroba Hansena)
  68. Prątki niegruźlicze
  69. Leki przeciwprątkowe
  70. Kiła
  71. Krętkowice endemiczne
  72. Leptospiroza
  73. Dur powrotny
  74. Borelioza z Lyme
  75. Choroby wywołane przez riketsje
  76. Zakażenia wywołane przez mikoplazmy
  77. Zakażenia wywołane przez chlamydie

  Tom II

  Przedmowa
  Przedmowa do wydania polskiego
  Współautorzy
  Spis treści

  SEKCJA V
  ZAKAŻENIA WIRUSOWE
  78. Wirusologia lekarska
  79. Chemioterapia przeciwwirusowa (z wyłączeniem leków antyretrowirusowych) antyretrowirusowych)
  80. Wirusy opryszczki pospolitej (herpes simplex viruses)
  81. Zakażenia wirusem ospy wietrznej i półpaśca
  82. Zakażenia wirusem Epsteina-Barr. Mononukleoza zakaźna
  83. Zakażenia wirusem cytomegalii i ludzkimi wirusami opryszczki typu 6, 7 i 8
  84. Mięczak zakaźny, ospa małpia i inne pokswirusy, z wyjątkiem wirusa ospy prawdziwej
  85. Parwowirusy
  86. Zakażenia ludzkimi wirusami brodawczaka
  87. Pospolite wirusowe zakażenia układu oddechowego i zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej (SARS)
  88. Grypa
  89. Ludzkie retrowirusy
  90. Zakażenie ludzkim wirusem upośledzenia odporności – AIDS i choroby pokrewne
  91. Wirusowe zapalenia żołądka i jelit (biegunki wirusowe)
  92. Ostre wirusowe zapalenie wątroby
  93. Przewlekłe zapalenia wątroby
  94. Enterowirusy i reowirusy
  95. Odra (morbilli)
  96. Różyczka (niemiecka odra, choroba trzecia)
  97. Świnka (nagminne zapalenie przyusznic, nagminne zapalenie ślinianek; Parotitis epidemica)
  98. Wścieklizna i inne zakażenia rabdowirusowe
  99. Zakażenia wywołane przez wirusy przenoszone przez stawonogi i gryzonie
  100. Wirusy Ebola i Marburg

  SEKCJA VI
  CHOROBY PRIONOWE
  101. Choroby prionowe

  SEKCJA VII
  ZAKAŻENIA GRZYBAMI I ALGAMI
  102. Rozpoznawanie i leczenie grzybic
  103. Histoplazmoza
  104. Kokcydioidomikoza
  105. Blastomikoza
  106. Kryptokokoza
  107. Zakażenie drożdżakowe (kandydoza)
  108. Aspergiloza (grzybica kropidlakowa)
  109. Mukormikoza
  110. Rożnorodne grzybice i zakażenia glonami
  111. Pneumocystoza (zakażenie Pneumocystis jirovecii)

  SEKCJA VIII
  ZARAŻENIA PIERWOTNIAKAMI I ROBAKAMI
  112. Diagnostyka laboratoryjna zarażeń pasożytniczych
  113. Środki stosowane w leczeniu zarażeń pasożytniczych
  114. Farmakologia leków stosowanych w terapii zarażeń pasożytniczych
  115. Pełzakowica (ameboza) i zarażenia innymi wolno żyjącymi pełzakami
  116. Zimnica (malaria)
  117. Babeszjoza
  118. Atlas rozmazów krwi obwodowej w przebiegu zimnicy i babeszjozy
  119. Leiszmanioza
  120. Trypanosomatozy
  121. Toksoplazmoza
  122. Zarażenia pierwotniakami jelitowymi i rzęsistkowicą (trichomoniazą)
  123. Włośnica i inne robaczyce tkankowe
  124. Inwazje nicieniami przewodu pokarmowego
  125. Filarioza i inne spokrewnione zarażenia
  126. Schistosomatoza i zarażenia innymi przywrami
  127. Inwazje tasiemców

  Wartości laboratoryjne o znaczeniu klinicznym

  Powtórka i test dla sprawdzenia swojej wiedzy

  Indeks