Harrison. Choroby zakaźne. Tom I-II - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Harrison. Choroby zakaźne. Tom I-II

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: CZELEJ

Tytuł: Harrison. Choroby zakaźne. Tom I-II

Autor: Dennis L. Kasper, Anthony S. Fauci

Redakcja naukowa wydania polskiego: Robert Flisiak

ISBN: 978-83-7563-141-8

Format: A4

Oprawa: twarda

Rok: 2012

„Na polskim rynku wydawniczym dotychczas nie było tak nowoczesnego opracowania na temat chorób zakaźnych”
Prof. dr hab. n. med. Waldemar Halota
(Fragment recenzji)


Lektura obowiązkowa dla wszystkich, którzy potrzebują aktualnej, kompletnej i praktycznej wiedzy z zakresu rozpoznawania, leczenia i profilaktyki chorób zakaźnych. Książka została podzielone na dwa tomy. W pierwszym z nich omówiono: diagnostykę infekcji i bioterroryzm mikrobiologiczny, zakażenia poszczególnych układów i narządów, leczenie i profilaktykę zakażeń bakteryjnych. Zaprezentowano wszelkie informacje na temat przyczyn i postępowania w przypadku gorączki. W kolejnym tomie znajdują się zagadnienia z zakresu diagnostyki i leczenia zakażeń wirusowych oraz wiadomości o chorobach prionowych. Gruntownie omówiono również najczęstsze zakażenia grzybicze oraz choroby wywołane przez pierwotniaki i robaki.

Liczne tabele, zdjęcia i wykresy, dodatek z wartościami referencyjnymi dla badań laboratoryjnych oraz spójny i przejrzysty układ poszczególnych rozdziałów zwiększają czytelność podręcznika.

 

Spis treści:

Tom I

Przedmowa
Przedmowa do wydania polskiego
Współautorzy
Spis treści

SEKCJA I
WPROWADZENIE DO CHORÓB ZAKAŹNYCH
1. Wstęp do chorób zakaźnych: oddziaływania pomiędzy czynnikiem infekcyjnym a organizmem gospodarza
2. Mechanizmy molekularne w patogenezie chorób zakaźnych
3. Zasady immunizacji oraz zastosowanie szczepionek
4. Porady dla podróżujących za granicę
5. Diagnostyka laboratoryjna chorób zakaźnych
6. Bioterroryzm mikrobiologiczny

SEKCJA II
GORĄCZKA I POSTEPOWANIE Z GORĄCZKUJĄCYM PACJENTEM
7. Gorączka i hipertermia
8. Gorączka i wysypka
9. Gorączka o nieznanej etiologii
10. Atlas wysypek, którym towarzyszy gorączka
11. Zakażenia u chorych na nowotwory
12. Zakażenia u biorców przeszczepów
13. Zakażenia towarzyszące kontaktom ze służbą zdrowia
14. Postępowanie z pacjentem z ostrą chorobą gorączkową
15. Posocznica i wstrząs septyczny

SEKCJA III
ZAKAŻENIA NARZĄDOWE
16. Zapalenie gardła, zapalenie zatok, zapalenie ucha i inne zakażenia górnych dróg oddechowych
17. Zapalenie płuc
18. Rozstrzenie oskrzeli i ropień płuca
19. Infekcyjne zapalenie wsierdzia
20. Choroby osierdzia
21. Infekcje skóry, mięśni i tkanek miękkich
22. Zapalenie kości i szpiku
23. Zapalenie stawów wywołane przez czynniki zakaźne
24. Zakażenia wewnątrzbrzuszne i ropnie
25. Ostra zakaźna choroba biegunkowa i bakteryjne zatrucie pokarmowe
26. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego i otrzewnej
27. Zakażenie układu moczowego, odmiedniczkowe zapalenie nerek i zapalenie gruczołu krokowego
28. Zakażenia przenoszone drogą płciową: przegląd i postępowanie kliniczne
29. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu, ropień mózgu i ropniak mózgu
30. Przewlekłe i nawracające zapalenie opon mózgowo -rdzeniowych
31. Zespół przewlekłego zmęczenia
32. Zakażenia wikłające poparzenia i pogryzienia

SEKCJA IV
ZAKAŻENIA BAKTERYJNE
33. Leczenie i profilaktyka zakażeń bakteryjnych
34. Zakażenia pneumokokowe
35. Zakażenia gronkowcowe
36. Zakażenia paciorkowcowe oraz wywołane przez enterokoki
37. Gorączka reumatyczna
38. Błonica oraz inne infekcje wywołane przez drobnoustroje z rodzaju Corynebacterium i rodzaje pokrewne
39. Zakażenia wywoływane przez Listeria monocytogenes
40. Tężec
41. Zatrucie jadem kiełbasianym
42. Zgorzel gazowa oraz inne schorzenia wywoływane przez bakterie z rodzaju Clostridium
43. Choroba związana z zakażeniem Clostridium difficile wraz z rzekomobłoniastym zapaleniem jelita grubego
44. Zakażenia wywoływane przez meningokoki
45. Zakażenia gonokokowe
46. Infekcje wywoływane przez Moraxella
47. Zakażenia wywoływane przez bakterie z rodzaju Haemophilus
48. Infekcje wywoływane przez drobnoustroje należące do grupy HACEK oraz inne rodzaje bakterii Gram-ujemnych
49. Infekcje wywoływane przez Legionella
50. Krztusiec oraz inne zakażenia wywoływane przez bakterie z rodzaju Bordetella
51. Choroby wywoływane przez Gram-ujemne pałeczki jelitowe
52. Zakażenia wywoływane przez Helicobacter pylori
53. Zakażenia wywoływane przez gatunki Pseudomonas i spokrewnione bakterie
54. Salmonelloza
55. Szigelloza – czerwonka bakteryjna
56. Zakażenia wywołane przez Campylobacter i gatunki spokrewnione
57. Cholera i inne choroby wywoływane przez przecinkowce
58. Bruceloza
59. Tularemia
60. Dżuma i inne zakażenia wywoływane przez pałeczki z rodzaju Yersinia
61. Zakażenia wywoływane przez Bartonella, choroba kociego pazura
62. Donowanoza
63. Nokardioza
64. Promienica
65. Zakażenia wywoływane przez mieszane drobnoustroje beztlenowe
66. Gruźlica
67. Trąd (choroba Hansena)
68. Prątki niegruźlicze
69. Leki przeciwprątkowe
70. Kiła
71. Krętkowice endemiczne
72. Leptospiroza
73. Dur powrotny
74. Borelioza z Lyme
75. Choroby wywołane przez riketsje
76. Zakażenia wywołane przez mikoplazmy
77. Zakażenia wywołane przez chlamydie

Tom II

Przedmowa
Przedmowa do wydania polskiego
Współautorzy
Spis treści

SEKCJA V
ZAKAŻENIA WIRUSOWE
78. Wirusologia lekarska
79. Chemioterapia przeciwwirusowa (z wyłączeniem leków antyretrowirusowych) antyretrowirusowych)
80. Wirusy opryszczki pospolitej (herpes simplex viruses)
81. Zakażenia wirusem ospy wietrznej i półpaśca
82. Zakażenia wirusem Epsteina-Barr. Mononukleoza zakaźna
83. Zakażenia wirusem cytomegalii i ludzkimi wirusami opryszczki typu 6, 7 i 8
84. Mięczak zakaźny, ospa małpia i inne pokswirusy, z wyjątkiem wirusa ospy prawdziwej
85. Parwowirusy
86. Zakażenia ludzkimi wirusami brodawczaka
87. Pospolite wirusowe zakażenia układu oddechowego i zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej (SARS)
88. Grypa
89. Ludzkie retrowirusy
90. Zakażenie ludzkim wirusem upośledzenia odporności – AIDS i choroby pokrewne
91. Wirusowe zapalenia żołądka i jelit (biegunki wirusowe)
92. Ostre wirusowe zapalenie wątroby
93. Przewlekłe zapalenia wątroby
94. Enterowirusy i reowirusy
95. Odra (morbilli)
96. Różyczka (niemiecka odra, choroba trzecia)
97. Świnka (nagminne zapalenie przyusznic, nagminne zapalenie ślinianek; Parotitis epidemica)
98. Wścieklizna i inne zakażenia rabdowirusowe
99. Zakażenia wywołane przez wirusy przenoszone przez stawonogi i gryzonie
100. Wirusy Ebola i Marburg

SEKCJA VI
CHOROBY PRIONOWE
101. Choroby prionowe

SEKCJA VII
ZAKAŻENIA GRZYBAMI I ALGAMI
102. Rozpoznawanie i leczenie grzybic
103. Histoplazmoza
104. Kokcydioidomikoza
105. Blastomikoza
106. Kryptokokoza
107. Zakażenie drożdżakowe (kandydoza)
108. Aspergiloza (grzybica kropidlakowa)
109. Mukormikoza
110. Rożnorodne grzybice i zakażenia glonami
111. Pneumocystoza (zakażenie Pneumocystis jirovecii)

SEKCJA VIII
ZARAŻENIA PIERWOTNIAKAMI I ROBAKAMI
112. Diagnostyka laboratoryjna zarażeń pasożytniczych
113. Środki stosowane w leczeniu zarażeń pasożytniczych
114. Farmakologia leków stosowanych w terapii zarażeń pasożytniczych
115. Pełzakowica (ameboza) i zarażenia innymi wolno żyjącymi pełzakami
116. Zimnica (malaria)
117. Babeszjoza
118. Atlas rozmazów krwi obwodowej w przebiegu zimnicy i babeszjozy
119. Leiszmanioza
120. Trypanosomatozy
121. Toksoplazmoza
122. Zarażenia pierwotniakami jelitowymi i rzęsistkowicą (trichomoniazą)
123. Włośnica i inne robaczyce tkankowe
124. Inwazje nicieniami przewodu pokarmowego
125. Filarioza i inne spokrewnione zarażenia
126. Schistosomatoza i zarażenia innymi przywrami
127. Inwazje tasiemców

Wartości laboratoryjne o znaczeniu klinicznym

Powtórka i test dla sprawdzenia swojej wiedzy

Indeks