✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Gospodarka wodno-elektrolitowa i kwasowo-zasadowa w stanach fizjologii i patologii Franciszek Kokot Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Gospodarka wodno-elektrolitowa i kwasowo-zasadowa w stanach fizjologii i patologii

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Gospodarka wodno-elektrolitowa i kwasowo-zasadowa w stanach fizjologii i patologii

Autor : Franciszek Kokot

Stron : 608

ISBN : 9788320040401

Rok wydania : 2010

Wydanie : 6

Oprawa : twarda

Format : B5

Kolejne wydania książki od wielu lat są bogatym i niezastąpionym źródłem wiedzy na temat patofizjologii, diagnostyki oraz leczenia zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej. Bardzo wnikliwie i dokładnie omówiono w niej również nie tylko podstawowe, ale także rzadsze zespoły kliniczne przebiegające z zaburzeniami tej gospodarki. Obecne, VI wydanie ksiązki zostało zmienione i uzupełnione o najnowsze światowe osiągnięcia w tej dziedzinie.


Spis treści :
1.       Gospodarka wodno-elektrolitowa
Fizjologia gospodarki wodnej i elektrolitowej
·         Równoważnikowy system wyrażania stężeń elektrolitów w osoczu
·         Regulacja homeostazy osmotycznej płynów ustrojowych
·         Zaburzenia molalności płynu pozakomórkowego
·         Podstawowe prawa rządzące równowagą wodno-elektrolitową i kwasowo-zasadową
·         Równowaga Donnana
·         Powiązanie równowagi wodno-elektrolitowej z kwasowo-zasadową - diagram Gamble'a
·         Przestrzenie wodne - ich wielkość i skład jonowy
·         Rola nerek w gospodarce wodno-elektrolitowej
Zaburzenia gospodarki wodnej i sodowej
·         Przemiana wody
·         Przemiana sodu
·         Kliniczne postacie zaburzeń gospodarki wodnej i sodowej
·         Ocena wielkości przestrzeni wodnej pozakomórkowej
·         Ocena wielkości przestrzeni wodnej śródkomórkowej
·         Patofizjologia, klinika i terapia poszczególnych postaci zaburzonej gospodarki wodnej
Przemiana potasu
·         Uwagi ogólne
·         Niedobór potasu
·         Hipokaliemia
·         Hiperkaliemia
·         Przemiana wapnia
·         Zawartość wapnia w ustroju
·         Regulacja kalcemii
·         Rola wapnia w ustroju
·         Hiperkalcemia
·         Hipokalcemia
·         Zaburzenia wydalania wapnia z moczem
Przemiana magnezu
·         Zawartość w ustroju, przemiana i rola fizjologiczna
·         Stany niedoboru magnezu. Hipomagnezemia
·         Hipermagnezemia
Przemiana fosforu
·         Zawartość w ustroju i rozmieszczenie
·         Metabolizm fosforanów
·         Rola fosforu w ustroju
·         Hipofosfatemia
·         Hiperfosfatemia
Przemiana chloru
Hipochloremia
Hiperchloremia
2.       Równowaga kwasowo-zasadowa
Fizjologia równowagi kwasowo-zasadowej
·         Kwasy i zasady
·         Odczyn roztworu - pH
·         Teoria roztworów buforowych. Równanie Hendersona-Hasselbalcha
Podstawowe pojęcia używane do scharakteryzowania gospodarki kwasowo-zasadowej w stanach fizjologicznych i patologicznych
·         Mechanizmy współdziałające w utrzymywaniu stałego pH krwi
·         Równowaga kwasowo-zasadowa w płynie mózgowo-rdzeniowym
·         Rola płuc w gospodarce kwasowo-zasadowej
·         Rola nerek w gospodarce kwasowo-zasadowej
·         Amoniogeneza
·         Rola wątroby w regulacji homeostazy kwasowo-zasadowej
·         Rola układu kostnego w równowadze kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitowej
·         Rola przewodu pokarmowego w utrzymaniu równowagi kwasowo-zasadowej
·         Wpływ pośredniej przemiany materii na gospodarkę kwasowo-zasadową
·         Wskaźniki oceny równowagi kwasowo-zasadowej
·         Oznaczanie parametrów równowagi kwasowo-zasadowej metodą Astrupa
·         Prawidłowa analiza zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej
·         "Luka" anionowa osocza - jej wartość diagnostyczna w zaburzeniach równowagi kwasowo-zasadowej
Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej
·         Wpływ zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej na metabolizm
·         Wpływ zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej na czynność poszczególnych narządów
·         Ogólne uwagi dotyczące wpływu zmiany stężenia jonów wodorowych krwi i innych płynów ustrojowych na działanie leków
·         Podział zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej
·         Ogólne warunki dotyczące leczenia zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej
·         Oddechowe zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej
·         Metabolicznie (nieoddechowo) uwarunkowane zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej
·         Zasadowice metaboliczne (nieoddechowe)
·         Mieszane postacie zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej
3.       Niektóre zespoły kliniczne przebiegające z zaburzeniami równowagi kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitowej
Przewód pokarmowy
·         Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej występujące w encefalopatii wątrobowej
·         Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej w innych chorobach wątroby
·         Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej u chorych z przewlekłymi chorobami wątroby
·         Rola przewodu pokarmowego, w tym szczególnie jelit, w patogenezie zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej
Układ krążenia
·         Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej we wstrząsie
·         Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej u chorych z przewlekłą zastoinową niewydolnością krążenia
·         Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej u chorych na nadciśnienie tętnicze
·         Wpływ zaburzeń gospodarki kwasowo-zasadowej i elektrolitowej na stosowaną w kardiologii farmako- i elektroterapię
Nerki
·         Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej u chorych na nerki
·         Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej wywołane hemodializą lub dializą otrzewnową
Zaburzenia gospodarki elektrolitowej w chorobach mięśni szkieletowych
Narządy wewnętrznego wydzielania
·         Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej w chorobach tarczycy
·         Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej w chorobach nadnerczy
·         Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej u chorych na cukrzycę
Ośrodkowy układ nerwowy
·         Gospodarka wodno-elektrolitowa i kwasowo-zasadowa w chorobach ośrodkowego układu nerwowego
Gospodarka wodno-elektrolitowa i kwasowo-zasadowa w ciąży i jej powikłaniach
·         Ciąża prawidłowa
·         Wymioty ciężarnych
·         Zatrucie ciążowe
·         Zatrucie wodne
·         Ostra niewydo ...