Globalne rozpoznawanie wyrazów - naklejki - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Globalne rozpoznawanie wyrazów - naklejki

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wydawnictwo Metody Krakowskiej

Globalne rozpoznawanie wyrazów - naklejki

Globalne rozpoznawanie wyrazów nie jest czytaniem sensu stricto, ma przede wszystkim wartość emocjonalną i jest dobrym sposobem wzbudzenia motywacji dziecka i domowników do ćwiczeń. Ten etap nauki pozwala uczącym się przeżyć radość odkrywcy i satysfakcję płynącą z poczucia samodzielności. Nie jest to jeszcze prawdziwe czytanie linearne nowych słów, ale buduje wiarę we własne możliwości. Takie doświadczenie ma ogromną wartość terapeutyczną wobec dzieci dwujęzycznych, z opóźnionym rozwojem mowy, z wadami wymowy oraz z różnorodnymi zakłóceniami komunikacji językowej czy zagrożonych dysleksją. Technika ta jest jedynie wstępnym etapem, ćwiczącym także pamięć wzrokową i koncentrację.