Gleba w środowisku - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Gleba w środowisku

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Tytuł: Gleba w środowisku

Autor: Hillel Daniel

Wydanie: 1

Rok: 2012

Format: 16.8x23.8cm

Stron: 344

ISBN: 9788301171711

Nowoczesny i aktualny podręcznik gleboznawstwa, w którym gleba traktowana jest nie tylko jako kluczowy element środowiska, łącznik między litosferą, atmosferą i hydrosferą, oraz siedlisko życia organizmów lądowych, ale także istotny czynnik regulujący klimat na Ziemi i mający znaczny wpływ na rozwój cywilizacji ludzkiej. Autor w kolejnych rozdziałach przedstawił:
- gleby jako obszar życia organizmów żywych,
- gleby w historii cywilizacji,
- procesy powstawania gleb i ich klasyfikację (europejską: WRB i amerykańską Soil Taxonomy),
- właściwości fizyczne i chemiczne gleb oraz glebowe procesy chemiczne,
- zasoby wodne w glebie,
- żyzność gleb,
- żywienie roślin oraz bioróżnorodność w glebie,
- proces erozji oraz możliwości jej przeciwdziałania,
- zanieczyszczenia gleby i zabiegi remediacyjne.

Na podkreślenie zasługuje ujęcie roli gleby we współczesnych problemach środowiskowych takich, jak: zmiany klimatyczne, kontrola zanieczyszczeń, zarządzanie zasobami naturalnymi oraz perspektywy harmonijnego i zrównoważonego rozwoju.
Publikacja charakteryzuje się przejrzystą strukturą i bardzo trafnie dobranym materiałem ilustracyjnym. Jest to cenna pozycja dla studentów i pracowników naukowych takich kierunków, jak: ochrona środowiska, kształtowanie środowiska, architektura krajobrazu, biologia, ekologia, leśnictwo, hydrologia czy geografia.