✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Ginekologia Tomasz Wojciech Opala Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Ginekologia

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Ginekologia

Redaktor : Tomasz Wojciech Opala

Stron : 464

ISBN : 8320033535

Rok wydania : 2006

Wydanie : 1

Oprawa : Miękka

Format : 165*235

Ze względu na rolę, jaką kobiety odgrywają w społeczeństwie, opieka zdrowotna roztaczana nad nimi ma ogromne znaczenie. W podręczniku w sposób kompleksowy zebrano treści przydatne w kształceniu położnych, pielęgniarek i rehabilitantów. Jest to wartościowa, nowoczesna publikacja, odpowiadająca współczesnym standardom światowym. Książka zawiera podstawowe wiadomości z anatomii, fizjologii i patofizjologii ginekologicznej, z uwzględnieniem endokrynologii i onkologii oraz metod diagnozowania. Szczególnie dokładnie omówiono aspekty praktyczne pracy położnych, pielęgniarek i fizjoterapeutów, dotyczące przygotowania do operacji chirurgicznej, zasad instrumentowania, samej operacji i postępowania pooperacyjnego oraz rehabilitacji, a także roli pielęgniarki i położnej w programach edukacyjnych i profilaktycznych. Zwrócono też uwagę na wymogi stawiane pomieszczeniom i wyposażenie placówek medycznych, a także na jakość świadczonych usług medycznych i respektowanie praw pacjenta oraz na zasady przepływu informacji o zarządzaniu zakładami opieki zdrowotnej. Poruszono również zagadnienia zakażeń szpitalnych i zabezpieczenia personelu przed chorobami zakaźnymi. Osobny rozdział poświęcono obowiązującym przepisom prawnym oraz etyce zawodowej położnych i pielęgniarek. Dodatkowym atutem książki jest dołączona do książki płyta CD, na której znajdują się: ilustracje wraz z opisem (np. cewnikowanie pęcherza, KTG, laparoskopia), krótkie filmy video (np. operacja usunięcia macicy bez przydatków drogą pochwową z plastyką ścian pochwy), literatura uzupełniająca, 15 testów ze sprawdzeniem poprawnych rozwiązań (około 300 pytań), linki do stron www związanych z ginekologią oraz słowniczek polsko-łaciński i łacińsko-polski.

Spis treści :
1. Anatomia czynnościowa i topograficzna narządów płciowych  
1.1. Anatomia, topografia i fizjologia narządów płciowych żeńskich  
1.1.1. Narządy płciowe wewnętrzne żeńskie  
1.1.1.1. Jajnik  
1.1.1.2. Jajowód  
1.1.1.3. Macica  
1.1.1.4. Pochwa  
1.1.2. Narządy płciowe zewnętrzne żeńskie  
1.1.2.1. Wzgórek łonowy  
1.1.2.2. Wargi sromowe większe  
1.1.2.3. Szpara sromu  
1.1.2.4. Wargi sromowe mniejsze  
1.1.2.5. Przedsionek pochwy  
1.1.2.6. Opuszki przedsionka  
1.1.2.7. Gruczoły przedsionkowe większe i mniejsze  
1.1.2.8. Łechtaczka  
1.1.2.9. Unaczynienie i unerwienie sromu niewieściego  
1.2. Anatomia, topografia i fizjologia narządów płciowych męskich  
1.2.1. Narządy płciowe wewnętrzne męskie  
1.2.1.1. Jądro  
1.2.1.2. Najądrze  
1.2.1.3. Powrózek nasienny  
1.2.1.4. Nasieniowód  
1.2.1.5. Pęcherzyk nasienny  
1.2.1.6. Przewód wytryskowy  
1.2.1.7. Gruczoł krokowy  
1.2.1.8. Gruczoł opuszkowo-cewkowy  
1.2.2. Narządy płciowe zewnętrzne męskie  
1.2.2.1. Prącie  
1.2.2.2. Cewka moczowa męska  
1.2.2.3. Moszna  
2. Wady rozwojowe narządów płciowych żeńskich  
2.1 Pierwotna gonada dwupłciowa i kariotyp  
2.2. Formowanie jajników  
2.3. Formowanie się żeńskich wewnętrznych narządów płciowych  
2.4. Formowanie się żeńskich zewnętrznych narządów płciowych  
2.5. Wady rozwojowe narządów płciowych u osób z kariotypem 46 XX ? genetyczną płcią żeńską  
2.5.1. Wady jajników  
2.5.2. Wady jajowodów, macicy i pochwy  
2.5.2.1. Wady jajowodów  
2.5.2.2. Wady macicy i pochwy  
2.5.3. Wady zewnętrznych narządów płciowych  
2.5.4. Uwagi dotyczące diagnostyki i leczenia wad rozwojowych żeńskich narządów płciowych  
3. Higiena kobiety  
3.1. Higiena okresu pokwitania  
3.1.1. Higiena skóry, włosów i narządów płciowych zewnętrznych
3.1.2. Higiena narządu wzroku, słuchu, układu nerwowego i jamy ustnej  
3.2. Higiena kobiety w okresie rozrodczym  
3.3. Higiena kobiety w okresie okołomenopauzalnym i starczym  
3.3.1. Higiena życia  
4. Badanie ginekologiczne  
4.1. Badanie ginekologiczne osoby dorosłej  
4.2. Badanie ginekologiczne dziecka  
4.2.1. Wywiad  
4.2.2. Przedmiotowe badanie kliniczne  
4.2.3. Badania dodatkowe
5. Diagnostyczne metody obrazowania w ginekologii  
5.1. Ultrasonografia  
5.1.1. Zasada uzyskiwania obrazu  
5.1.2. Aparatura USG  
5.1.3. Przygotowanie do badania  
5.1.4. Choroby wykrywane badaniem USG  
5.1.5. Ultrasonografia w diagnostyce rozrodczości  
5.1.6. Zastosowanie nowych technik obrazowania w ginekologii  
5.2. Inne metody obrazowania stosowane w ginekologii  
5.2.1. Klasyczne metody radiologiczne  
5.2.2. Tomografia komputerowa (TK)  
5.3. Tomografia rezonansu magnetycznego (MR)  
6. Diagnostyka laboratoryjna w ginekologii  
6.1. Organizacja pracy w laboratorium  
6.2. Pobieranie i przechowywanie materiału biologicznego  
6.2.1. Pobieranie i przechowywanie moczu  
6.2.2. Pobieranie i przechowywanie krwi  
6.3. Zasady przygotowania materiału do badań mikrobiologicznych  
6.4. Badanie patomorfologiczne  
6.4.1. Rodzaje badania patomorfologicznego  
6.4.2. Zakres badania patomorfologicznego
6.4.3. Postępowanie rutynowe z przesłanym materiałem tkankowym i zwłokami  
6.4.4. Rozpoznanie końcowe (ostateczne) mikroskopowe  
6.4.5. Terminarz badań
6.4.6. Dokumentacja  
7. Endokrynologia ginekologiczna  
7.1. Zaburzenia okresu dziecięcego i dojrzewania  
7.1.1. Czynniki wpływające na rozwój płciowy  
7.1.1.1. Hormony podwzgórzowe i masa ciała  
7.1.1.2. Wiek ginekologiczny i wiek kalendarzowy  
7.1.2. Zaburzenia miesiączkowania  
7.1.2.1. Postępowanie w nieregularnych miesiączkach okresu dojrzewania  
7.1.3. Przedwczesne dojrzewanie płciowe
7.1.3.1. Przedwczesne dojrzewanie płciowe pochodzenia ośrodkowego  
7.1.3.2. Przedwczesny rozwój sutków  
7.1.3.3. Przedwczesny rozwój owłosienia łonowego  
7.1.3.4. Przedwczesne pokwitanie pochodzenia jajnikowego  
7.1.3.5. Przedwczesne pokwitanie w przebiegu organicznych zmian w ośrodkowym układzie nerwowym  
7.1.4. Opóźnione pokwitanie  
7.1.4.1. Dysgenezja gonad  
7.1.4.1.1. Zespół Turnera  
7.1.4.1.2. Czysta dysgenezja gonad  
7.1.4.2. Wrodzony przerost nadnerczy  
7.1.4.3. Zespół niewrażliwości na androgeny  
7.1.5. Zahamowanie pokwitania lub zahamowanie rozwoju płciowego  
7.1.5.1. Jadłowstręt psychiczny
7.1.5.2. Przedwczesne wygasanie czynności jajników  
7.1.6. Wady rozwojowe narządów płciowych
7.2. Zaburzenia hormonalne okresu rozrodczego  
7.2.1. Szczegółowa charakterystyka kliniczna pacjentek z zaburzeniami rytmu krwawień według WHO  
7.2.1.1. Grupa I. Niewydolność układu podwzgórzowo-przysadkowego  
7.2.1.2. Grupa II. Dysfunkcja układu podwzgórzowo-przysadkowego  
7.2.1.3. Grupa III. Niewydolność jajników pierwotna i wtórna  
7.2.1.4. Grupa IV. Wady macicy i dróg wyprowadzających  
7.2.1.5. Grupy V i VI. Stany hiperprolaktynemii  
7.2.1.6. Grupa VII. Niewydolność układu podwzgórzowo-przysadkowego spowodowana obecnością guza innego niż prolactinoma  
7.2.2. Inne zaburzenia hormonalne nieobjęte klasyfikacją WHO  
7.2.2.1. Zespół napięcia przedmiesiączkowego  
7.2.2.2. Częste miesiączkowanie  
7.2.2.3. Niewydolność lutealna  
7.3. Okres okołomenopauzalny i pomenopauzalny  
7.3.1. Objawy kliniczne zespołu klimakterycznego  
7.3.2. Zmiany zanikowe w tkankach estrogenozależnych  
7.3.3. Zmiany w układzie kostnym ? osteoporoza  
7.3.4. Zaburzenia metaboliczne po menopauzie  
7.3.5. Leczenie w okresie około- i pomenopauzalnym  
8. Zaburzenia płodności  
8.1. Epidemiologia i metody diagnostyczne  
8.1.1. Przyczyny niepłodności  
8.1.2. Diagnostyka niepłodności  
8.2. Niepłodność żeńska  
8.2.1. Definicja niepłodności żeńskiej  
8.2.2. Badania diagnostyczne  
8.2.3. Rodzaje niepłodności żeńskiej  
8.2.3.1. Niepłodność endokrynologiczna  
8.2.3.1.1. Brak owulacji  
8.2.3.1.2. Niewydolność ciałka żółtego  
8.2.3.2. Niepłodność jajowodowa
8.2.3.3. Niepłodność maciczna  
8.2.3.4. Niepłodność szyjkowa  
8.2.3.5. Niepłodność immunologiczna  
8.3. Niepłodność męska  
8.3.1. Przyczyny niepłodności męskiej  
8.3.1.1. Przyczyny przedjądrowe  
8.3.1.1.1. Czynniki genetyczne  
8.3.1.1.2. Czynniki hormonalne  
8.3.1.1.3. Dysfunkcje płciowe i ejakulacyjne  
8.3.1.2. Przyczyny jądrowe  
8.3.1.2.1. Przyczyny wrodzone  
8.3.1.2.2. Infekcje  
8.3.1.2.3. Przyczyny naczyniowe
8.3.1.2.4. Czynniki antyspermatogenne  
8.3.1.2.5. Przyczyny immunologiczne  
8.3.1.3. Przyczyny pozajądrowe  
8.3.1.3.1. Niepłodność zaporowa  
8.3.1.3.2. ?Wrogość najądrzy?  
8.3.1.3.3. Infekcje gruczołów dodatkowych  
8.3.2. Diagnostyka męskiej niepłodności  
8.3.3. Najczęstsze przyczyny męskiej niepłodności  
8.4. Andrologia  
8.4.1. Rozwój i funkcjonowanie męskiego układu rozrodczego  
8.4.1.1. Jądra  
8.4.1.2. Najądrza, nasieniowody  
8.4.1.3. Prącie  
8.4.2. Oś przysadka?podwzgórze?jądro  
8.4.3. Obwodowe działanie androgenów  
8.4.4. Prawidłowe nasienie  
8.4.5. Nomenklatura niektórych zmian nasienia  
8.5. Niemożność donoszenia ciąży  
8.5.1. Poronienie   
8.5.2. Ciąża obumarła  
8.5.3. Ciąża ektopowa  
8.5.4. Niewydolność cieśniowo-szyjkowa  
8.5.5. Poród przedwczesny  
8.6. Techniki wspomaganego rozrodu  
8.6.1. Inseminacje  
8.6.2. Pozaustrojowe zapłodnienie i transfer zarodka do jamy macicy (IVF-ET)  
9. Planowanie rodziny i antykoncepcja  
9.1. Antykoncepcja hormonalna  
...