✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Ginekologia. T. 1-2 Zbigniew Kazimierz Słomko Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Ginekologia. T. 1-2

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Ginekologia. T. 1-2

Redaktor : Zbigniew Kazimierz Słomko

Stron : 1408

ISBN : 9788320031539

Rok wydania : 2008

Wydanie : 2

Oprawa : twarda

Format : 20,5x29

Jest to nowoczesny podręcznik, w którym szczegółowo opisano zagadnienia z zakresu ginekologii. Obecne, dwutomowe wydanie zostało znacznie zmienione i rozszerzone o nowe rozdziały. Szczegółowo przedstawiono problemy m.in. ginekologii endokrynologicznej, onkologicznej, urologicznej, leczenia niepłodności oraz metod planowania rodziny. Opisano nowe metody diagnostyki ginekologicznej i leczenia. Wiele uwagi poświęcono epidemiologii. Obszernie omówiono prawno-etyczne problemy w ginekologii.
Dużym walorem książki jest bogaty materiał ilustracyjny. Wartość dydaktyczną podnosi zamieszczony na końcu podręcznika zestaw pytań do samodzielnego sprawdzenia stopnia opanowania materiału.


Spis treści :
1         Zagadnienia ogólne
1.1.   Rozwój ginekologii od empirii do nauki
1.1.1.     Cel i zakres informacji
1.1.2.     Ginekologia u zarania dziejów ludzkości
1.1.2.1                    Społeczeństwa pierwotne
1.1.2.2                    W starożytnym Egipcie
1.1.2.3                    Wśród ludów semickich
1.1.2.4                    W starożytnych Indiach
1.1.2.5                    W kręgu antycznej kultury Grecji i Rzymu
1.1.3.     Dalszy rozwój ginekologii na świecie
1.1.3.1                    Średniowiecze (500?1500)
1.1.3.2                    Odrodzenie (1450?1600)
1.1.3.3                    U progu nowożytnego położnictwa (1600?1847)
1.1.3.4                    Dalszy rozwój nauki w dziedzinie położnictwa i ginekologii (od 1847 r. do współczesności)
1.1.4.     Rozwój polskiej ginekologii
1.1.4.1                    Początki opieki położniczej w Polsce i pierwsze szkoły położnych
1.1.4.2                    Powstanie i rozwój ośrodków klinicznych
1.1.4.3                    Postępowy nurt położnictwa polskiego
1.1.4.4                    Postępowy nurt ginekologii polskiej
1.1.4.5                    Wkład ginekologów polskich w rozwój narzędzi i urządzeń lekarskich
1.1.4.6                    Twórcy polskiej ginekologii
1.1.4.7                    Ośrodki akademickie po drugiej wojnie światowej
1.1.4.8                    Instytuty naukowe i kliniczne
1.1.4.9                    Historia medycyny perinatalnej w Polsce
1.1.5.     Laureaci Nagrody Nobla
1.1.6.     Chronologia ważniejszych wydarzeń w historii położnictwa i ginekologii na świecie
1.1.7.     Chronologia ważniejszych wydarzeń w historii położnictwa i ginekologii w Polsce
1.2.   Epidemiologia ginekologiczna
1.2.1.     Istotne definicje
1.2.2.     Rodzaje badań
1.2.2.1                    Badanie eksperymentalne (clinical trial)
1.2.2.2                    Badania obserwacyjne (nieeksperymentalne)
1.2.2.3                    Hierarchia dowodów naukowych
1.2.3.     Kontrola w położnictwie i w ginekologii
1.2.3.1                    Co podlega kontroli?
1.2.3.2                    Cykl kontroli i analizy w położnictwie i ginekologii
1.2.3.3                    Organizacja kontroli
1.2.3.4                    Częste przyczyny niepowodzenia kontroli
1.3.   Podstawy metodologii badań biomedycznych
1.3.1.     Strategia badań naukowych
1.3.2.     Podstawowe pojęcia metodologiczne
1.3.3.     Pomiar
1.3.4.     Błąd pomiaru
1.3.4.1                    Błędy grube
1.3.4.2                    Błąd przypadkowy (losowy)
1.3.4.3                    Błąd systematyczny
1.3.5.     Badanie populacji biologicznej
1.3.5.1                    Pomiar w biologii
1.3.5.2                    Rozkład zmiennej (cechy) populacji biologicznej
1.3.6.     Badania naukowe w medycynie klinicznej
1.3.6.1                    Podział błędów systematycznych występujących w badaniach klinicznych
1.4.   Sytuacja demograficzna Polski na tle zmian ludnościowych w Europie
1.4.1.     Rozwój demograficzny ludności Polski
1.4.2.     Sytuacja demograficzna Polski w okresie po 1989 r.
1.4.3.     Kierunki rozwoju podstawowych procesów ludnościowych
1.4.4.     Europa a Polska ? stan i perspektywy demograficzne 1980?2050
1.4.5.     Sytuacja demograficzna w wybranych krajach w roku 1990 i 2002
1.4.6.     Antykoncepcja i planowanie rodziny
1.4.7.     Emigracja w Polsce po 1989 r.
1.4.8.     Znaczenie dziecka w rodzinie
1.4.9.     Miary reprodukcji ludności
1.4.9.1                    Współczynnik przyrostu naturalnego
1.4.9.2                    Współczynnik dynamiki demograficznej
1.4.9.3                    Współczynniki dzietności oraz reprodukcji brutto i netto
1.5.   Higiena kobiety
1.5.1.     Wprowadzenie
1.5.2.     Higiena a zdrowie kobiety
1.5.3.     Higiena okresu pokwitania
1.5.3.1                    Higiena osobista
1.5.4.     Higiena w okresie rozrodczym kobiety
1.5.4.1                    Higiena osobista
1.5.4.2                    Higiena żywienia (odżywiania)
1.5.4.3                    Higiena pracy
1.5.5.     Higiena okresu przekwitania i okresu starości
1.6.   Mechanizmy antyoksydacyjne
1.6.1.     Wstęp
1.6.2.     Enzymatyczne i nieenzymatyczne mechanizmy antyoksydacyjne
1.7.   Podstawy genetyki dla ginekologów
1.7.1.     Zagadnienia ogólne
1.7.1.1                    Organizacja materiału genetycznego człowieka
1.7.1.2                    Choroby uwarunkowane genetycznie
1.7.1.3                    Badania w kierunku chorób uwarunkowanych genetycznie
1.7.2.     Wybrane zagadnienia kliniczne
1.7.2.1                    Determinacja i różnicowanie płci
1.7.2.2                    Genetyczne zaburzenia determinacji i różnicowania płci
1.7.2.3                    Genetyczne przyczyny niepłodności i ich diagnostyka
1.7.2.4                    Przedwczesne wygasanie czynności jajników (PO ...