Geografia ekonomiczna - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Geografia ekonomiczna

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wolters Kluwer

Tytuł: Geografia ekonomiczna

Autor: Kuciński Kazimierz

Rok: 2013

Stron: 488

ISBN: 9788326444166

W podręczniku w sposób kompleksowy opisano zagadnienia geografii ekonomicznej w ujęciu łączącym wątki przyrodnicze, społeczne, kulturowe i ekonomiczne, postrzegane zarówno z perspektywy przestrzennej, jak i chronologicznej, Autorzy, pracownicy naukowi Katedry Geografii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej, w ciekawy sposób przybliżają następujące problemy:
* przyrodnicze, społeczne, kapitałowe, instytucjonalne i rynkowe uwarunkowania rozwoju gospodarki,
* rolę poszczególnych sektorów gospodarki, czynniki ich rozwoju i lokalizacji oraz typowe dla tych sektorów struktury przestrzenne,
* typologię i pomiar poziomu rozwoju gospodarczego państw i regionów, jego dynamikę, uwarunkowania i zagrożenia,
* systemowy charakter gospodarki, jej zakorzenienie w jednostkach osadniczych i przestrzennych,
* lokalny, regionalny, krajowy i globalny wymiar gospodarki, jego specyfikę i konsekwencje.
Książka jest pomyślana nie tylko jako podręcznik akademicki do przedmiotu „geografia ekonomiczna",, lecz także jako lektura uzupełniająca dla studiujących zagadnienia związane z gospodarką przestrzenną, rozwojem regionalnym i lokalnym, inwestycjami i nieruchomościami, ochroną środowiska, demografią, kapitałem ludzkim i społecznym.