✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Gastroenterologia i hepatologia kliniczna Stanisław Konturek Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Gastroenterologia i hepatologia kliniczna

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Gastroenterologia i hepatologia kliniczna

Redaktor : Stanisław Konturek

Stron : 852

ISBN : 8320031885

Rok wydania : 2006

Wydanie : 5

Oprawa : twarda

Format : 165*235

W obecnym, piątym wydaniu oprócz klasycznych wiadomości klinicznych o chorobach układu trawiennego, tj. o ich rozpoznawaniu, objawach, leczeniu i profilaktyce, przedstawiono najnowsze osiągnięcia nauki, m.in. zastosowanie biologii molekularnej w diagnostyce chorób układu trawiennego, użycie probiotyków, czyli preparatów zawierających żywe szczepy bakterii, a także możliwości wykorzystania komórek macierzystych w terapii omawianych zaburzeń. Książka jest adresowana do gastrologów i hepatologów oraz do internistów i lekarzy ogólnych. Może być również przydatna dla studentów medycyny.

Spis treści :
1. Symptomatologia chorób układu pokarmowego  
Brak łaknienia 
Zgaga 
Odbijanie 
Czkawka 
Nudności i wymioty 
Zaburzenia połykania 
Niestrawność
Wzdęcia 
Bóle brzucha 
Ostry brzuch ?chirurgiczny? i ostry brzuch ?internistyczny? 
Przewlekłe bóle brzucha 
Krwawienie lub krwotok z przewodu pokarmowego 
Biegunki 
Biegunki ostre
Biegunki przewlekłe 
Zaparcia  
Żółtaczka 
Wodobrzusze 
Niedożywienie, chudnięcie 
2. Choroby przełyku  
Wiadomości ogólne 
Anatomia przełyku 
Fizjologia przełyku 
Symptomatologia chorób przełyku 
Diagnostyka chorób przełyku 
Zaburzenia rozwojowe przełyku 
Przepukliny przeponowe 
Przepukliny wślizgowe 
Przepukliny okołoprzełykowe 
Zarzucanie żołądkowo-przełykowe. Choroba refluksowa przełyku (GERD ? gastroesophageal reflux disease) 
Mechanizmy antyrefluksowe 
Etiopatogeneza choroby refluksowej 
Objawy kliniczne 
Rozpoznanie 
Leczenie 
Powikłania 
Zapalenie przełyku (bez refluksu) 
Zapalenia zakaźne 
Zapalenie przełyku w chorobach autoimmunizacyjnych 
Zapalenie chemiczne 
Uszkodzenie przełyku polekowe 
Zaburzenia fazy ustno-gardłowej połykania 
Zaburzenia motoryki części piersiowej przełyku i dolnego zwieracza przełyku 
Choroby spastyczne przełyku 
Przełyk korkociągowy
Rozlany kurcz przełyku 
Achalazja
Twardzina przełyku 
Przełyk jako źródło bólów zamostkowych angino podobnych (NCCP ? non-cardiac chest pain) 
Inne choroby przełyku 
Błony i pierścienie przełyku 
Uchyłki przełyku 
Urazy przełyku 
Niedrożność przełyku spowodowana przez ciała obce 
3. Choroby żołądka i dwunastnicy
Wiadomości ogólne 
Anatomia żołądka i dwunastnicy 
Fizjologia żołądka i dwunastnicy
Wrzód trawienny żołądka i dwunastnicy 
Określenie 
Epidemiologia 
Etiopatogeneza 
Objawy kliniczne 
Rozpoznanie 
Leczenie zachowawcze 
Leczenie chirurgiczne 
4. Zapalenie żołądka  
Ostre zapalenie żołądka 
Etiopatogeneza 
Objawy kliniczne 
Rozpoznanie 
Leczenie 
Przewlekłe zapalenie żołądka 
Objawy kliniczne 
Rozpoznanie 
Postacie kliniczne 
Leczenie 
5. Adaptacja błony śluzowej żołądka do czynników uszkadzających
Mechanizmy adaptacyjne błony śluzowej żołądka 
Lipoksyny ? nowe czynniki uczestniczące w mechanizmie adaptacji błony śluzowej do NLPZ 
Interakcja NLPZ i H. pylori w procesie adaptacji błony śluzowej żołądka 
6. Dyspepsja czynnościowa (niewrzodowa)  
Objawy kliniczne 
Etiopatogeneza 
Rozpoznanie  
Leczenie 
7. Choroby jelita cienkiego  
Wiadomości ogólne 
Anatomia jelita cienkiego 
Fizjologia jelita cienkiego 
Zaburzenia przyswajania pokarmów 
Zakażenia przewodu pokarmowego i ostra biegunka zakaźna 
Określenie 
Etiopatogeneza 
Patomechanizm i patomorfologia 
Objawy i postacie kliniczne 
Epidemiologia 
Rozpoznanie 
Leczenie 
Powikłania 
Szczególne zespoły biegunkowe 
Biegunka przewlekająca się 
Zespół przerostu flory bakteryjnej jelita cienkiego 
Alergiczne zapalenie jelita cienkiego i enteropatia w alergii pokarmowej
Określenie 
Epidemiologia 
Patomechanizm 
Alergeny pokarmowe 
Objawy kliniczne 
Rozpoznanie 
Leczenie 
Rokowanie 
Zapobieganie 
Celiakia 
Epidemiologia 
Etiopatogeneza 
Objawy i postacie kliniczne 
Choroby współistniejące z celiakią 
Rozpoznanie 
Leczenie 
Powikłania 
Sprue tropikalna 
Zaburzenie trawienia i wchłaniania węglowodanów 
Biegunka chlorowa 
Acrodermatitis enteropathica  
Abetalipoproteinemia 
Gastroenteropatia wysiękowa 
Choroba Whipple?a 
Zespół jelita krótkiego 
Wrodzone wady anatomiczne jelit 
Uchyłek Meckela 
Zaburzenia zwrotu jelit 
Częściowe zarośnięcie jelit 
Przewlekła rzekoma niedrożność jelit 
Guzy wydzielające hormony ? rakowiak 
8. Niedokrwienne choroby jelit  
Wiadomości ogólne 
Anatomia tętniczego unaczynienia jelit 
Fizjologia jelitowego krążenia krwi 
Regulacja jelitowego przepływu krwi 
Patofizjologia niedokrwienia jelit 
Określenie i zespoły kliniczne niedokrwienia jelit 
Ostre niedokrwienie jelit 
Ostre niedokrwienie jelit w następstwie zatoru lub zakrzepu tętnic krezkowych 
Ostre niedokrwienie jelit w następstwie zakrzepu żył krezkowych 
Nieokluzyjne niedokrwienie jelit 
Objawy kliniczne ostrego niedokrwienia jelit 
Rozpoznanie ostrego niedokrwienia jelit 
Leczenie ostrego niedokrwienia jelit 
Przewlekłe niedokrwienie jelit 
Ogniskowe niedokrwienie jelita cienkiego 
Niedokrwienne zapalenie jelita grubego 
Objawy kliniczne 
Rozpoznanie 
Leczenie 
Niedokrwienie jelit w przebiegu zapalenia naczyń 
Niedokrwienie jelit z przyczyn mechanicznych 
Popromienne niedokrwienie jelit 
Niedokrwienie jelit z innych przyczyn 
9. Choroby przewodu pokarmowego w zespole nabytego niedoboru odporności (AIDS)  
Wiadomości ogólne 
Choroby infekcyjne w przebiegu AIDS 
Zarażenia pasożytami jelitowymi 
Zakażenia wirusowe 
Grzybice 
Zakażenia bakteryjne 
Choroby nowotworowe w przebiegu AIDS 
Mięsak Kaposiego 
Chłoniaki 
Rak odbytnicy 
10. Choroby jelita grubego  
Wiadomości ogólne 
Anatomia jelita grubego 
Fizjologia jelita grubego 
Zespół jelita drażliwego 
Choroba Hirschsprunga 
Uchyłki jelita grubego 
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego 
Choroba Leśniowskiego-Crohna 
Kolagenowe i limfocytowe zapalenie jelita grubego 
Rzekomobłoniaste zapalenie jelit 
Infekcyjne choroby jelita grubego 
Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego 
Choroby odbytu 
Ropnie odbytu 
Przetoki odbytu 
Zmiany okołoodbytowe w chorobie Leśniowskiego-Crohna 
Guzki krwawnicze 
Szczeliny odbytu 
11. Nowotwory przewodu pokarmowego
Nowotwory przełyku 
Objawy kliniczne 
Patologia 
Rozpoznanie 
Leczenie 
Nowotwory żołądka 
Objawy kliniczne 
Rak żołądka 
Chłoniak żołądka 
Nowotwory mezenchymalne żołądka 
Rakowiaki żołądka 
Polipy żołądka 
Nowotwory jelita cienkiego 
Nowotwory dwunastnicy 
Nowotwory pozostałych odcinków jelita cienkiego 
Nowotwory jelita grubego 
Epidemiologia raka jelita grubego 
Objawy kliniczne 
Rozpoznanie 
Patologia nowotworów jelita grubego 
Leczenie polipów jelita grubego 
Rak okrężnicy i odbytnicy 
Nowotwory odbytu 
Inne nowotwory jelita grubego 
12. Krwotoki z przewodu pokarmowego  
Epidemiologia 
Etiopatogeneza 
Źródła krwawienia z przewodu pokarmowego 
Przełyk 
Żołądek i dwunastnica 
Jelito cienkie i grube 
Objawy kliniczne 
Rozpoznanie i leczenie 
Zapobieganie 
13. Choroby pasożytnicze jelit  
Wiadomości ogóln ...