Gastroenterologia dziecięca – poradnik lekarza praktyka - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Gastroenterologia dziecięca – poradnik lekarza praktyka

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: CZELEJ

Tytuł: Gastroenterologia dziecięca – poradnik lekarza praktyka

Autor: Pod redakcją prof. dr hab. n med. Piotra Albrechta

ISBN: 978-83-7563-175-3

Stron: 432

Format: B5

Oprawa: twarda

Schorzenia gastroenterologiczne u dzieci, w tym zwłaszcza bóle brzucha czy zaparcie, to codzienny i niekiedy trudny problem dla każdego pediatry, nie tylko gastroenterologa.
 Książka jest maksymalnie praktycznym kompendium wiedzy zawierającym:

  • schematy diagnozowania i leczenia schorzeń gastroenterologicznych,
  • nietypowe objawy i metody rozpoznawania schorzeń u dzieci,
  • wytyczne do oceny stopnia odżywienia,
  • stany naglące w gastroenterologii,
  • najczęstsze badania diagnostyczne i testy laboratoryjne,
  • żywienie dzieci zdrowych i chorych z uwzględnieniem diet,
  • psychologiczne aspekty gastroenterologii dziecięcej, a zwłaszcza problemy chorych na przewlekłe i nieuleczalne choroby, jak np. nieswoiste zapalenia jelita.

Książka dostarcza praktycznych i nowoczesnych wskazówek jak postępować w najczęstszych i rzadziej występujących chorobach przewodu pokarmowego u dzieci. W codziennej pracy lekarza, szczególnie przydatny będzie rozdział „Diagnostyczna droga na skróty, czyli od objawu do rozpoznania”.

Spis treści:
ROZDZIAŁ 1 Fizjologia przewodu pokarmowego w zarysie
ROZDZIAŁ 2 Odrębności trawienia i wchłaniania w okresie niemowlęcym i wczesnodziecięcym
ROZDZIAŁ 3 Ocena stanu odżywienia dzieci
ROZDZIAŁ 4 Otyłość u dzieci
ROZDZIAŁ 5 Od objawu do rozpoznania, czyli diagnostyczna droga na skróty
Zaburzenia połykania/dysfagia
Ostry ból brzucha
Przewlekły ból brzucha
Spadek masy ciała i anoreksja
Wymioty
Wymioty krwawe i smoliste stolce
Krwawienie z odbytu
Biegunka
Niedokrwistość
Żółtaczka
Hepatomegalia
Guz w brzuchu
Nieprawidłowe wyniki tzw. badań wątrobowych
Zmiany skórne w gastroenterologii
Przewlekła biegunka

ROZDZIAŁ 6 Biegunka ostra u dzieci
ROZDZIAŁ 7 Biegunka poantybiotykowa
ROZDZIAŁ 8 Postępowanie w stanach odwodnienia u niemowląt i dzieci
ROZDZIAŁ 9 Nadwrażliwość i alergia na pokarm oraz towarzyszące im reakcje z przewodu pokarmowego
ROZDZIAŁ 10 Najczęstsze choroby pasożytnicze przewodu pokarmowego
Owsiki, owsica
Glista ludzka
Włosogłówka
Tasiemce
Włosień
Giardia (lamblia)

ROZDZIAŁ 11 Choroby przełyku
Choroba refluksowa przełyku
Eozynofilowe zapalenie przełyku
Achalazja przełyku

ROZDZIAŁ 12 Choroby żołądka
Choroba wrzodowa i zakażenie Helicobacter pylori

ROZDZIAŁ 13 Choroby trzustki
Ostre zapalenie trzustki
Przewlekłe zapalenie trzustki
Mukowiscydoza

ROZDZIAŁ 14 Hepatologia praktyczna
Żółtaczka
Cholestaza
Zapalenia wątroby
Ostra niewydolność wątroby

ROZDZIAŁ 15 Choroby jelit
Czynnościowe zaburzenia przewodu pokarmowego
Celiakia
Nieswoiste choroby zapalne jelit
Zespół krótkiego jelita
Choroba Hirschsprunga i inne zaburzenia unerwienia jelita grubego

ROZDZIAŁ 16 Szczepienia w chorobach przewlekłych przewodu pokarmowego
ROZDZIAŁ 17 Stany naglące w gastroenterologii
Krwawienie z przewodu pokarmowego
Oparzenie przełyku
Ciała obce w przewodzie pokarmowym
Przerostowe zwężenie odźwiernika
Wgłobienie
Niedrożność jelit
Zapalenie wyrostka robaczkowego
Uchyłek Meckela
Ostre zatrucia

ROZDZIAŁ 18 Żywienie dzieci w zdrowiu i chorobie
Żywienie dzieci zdrowych
Żywienie dzieci w chorobie

ROZDZIAŁ 19 Opieka nad pacjentem z gastrostomią odżywczą
ROZDZIAŁ 20 Opieka nad pacjentem ze stomią
ROZDZIAŁ 21 Psychologiczne aspekty funkcjonowania pacjentów z chorobami i zaburzeniami gastroenterologicznymi
Dziecko chore na nieswoiste zapalenie jelit (NZJ) i jego rodzina
Zaburzenia odżywiania się
Emocje w ciele – ciało w emocjach. Zaburzenia psychosomatyczne

ROZDZIAŁ 22 Najczęstsze badania diagnostyczne i testy w gastroenterologii
Diagnostyka obrazowa
Diagnostyka biopsyjna
Inne badania stosowane w gastroenterologii

Załączniki
Indeks
Atlas zdjęć kolorowych