Funkcjonowanie psychospołeczne przyszłych pedagogów resocjalizacyjnych - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Funkcjonowanie psychospołeczne przyszłych pedagogów resocjalizacyjnych

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Difin

Tytuł: Funkcjonowanie psychospołeczne przyszłych pedagogów resocjalizacyjnych

Autor: Grudziewska Ewa, Lewicka-Zelent Agnieszka

Rok: 2015

Format: 16.0x23.0

Stron: 172

ISBN: 9788379309429

Zaprezentowana w publikacji autorska propozycja zajęć fakultatywnych dla studentów pedagogiki resocjalizacyjnej dotyczy przede wszystkim rozwijania ich empatii, postawy egzystencjalnej „być”, przejawiającej się otwartością na drugiego człowieka i odpowiedzialnością za niego, umiejętności radzenia sobie ze złością swoją i innych w różnych sytuacjach społecznych oraz uwrażliwiania ich na obowiązujące normy moralne i ich przestrzeganie.

Publikacja skierowana jest do psychologów i pedagogów na co dzień pracujących z osobami niedostosowanymi społecznie, studentów oraz do kadry naukowo-dydaktycznej, która każdego dnia kształci przyszłych pedagogów. Zaproponowany program ma na celu wzbogacenie tych istniejących już na poziomie kształcenia akademickiego o treści umożliwiające przyszłym pracownikom jeszcze sprawniejsze realizowanie planów zawodowych.