Funkcjonowanie przesądów w środowisku przestępczym - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Funkcjonowanie przesądów w środowisku przestępczym

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Warszawska Firma Wydawnicza

Tytuł: Funkcjonowanie przesądów w środowisku przestępczym

Autor: Wojtczak Przemysław

Rok: 2014

Format: 14.4x20.6cm

Stron: 194

ISBN: 9788378054344

Środowisko przestępcze jest zbiorowością ludzi bardzo zróżnicowaną ze względu na przyjęte kryteria (m.in. geograficzne, społeczne, kulturowe itd.). Podobnie przedstawia się sytuacja, kiedy chodzi o motywację zachowań i czynów zabronionych (bardzo często wskazuje się na działanie z zemsty lub odwetu, chorobliwą zazdrość czy też chęć osiągnięcia zysku). Poza typowymi, podręcznikowymi przyczynami popełniania przestępstw, są również takie, których w żaden sposób nie można skatalogować i w stosunku do których często nie podejmuje się nawet takich prób. Tłumaczenia takiej bierności również nie mają jednoznacznego charakteru. Skupiają się bowiem one bądź to na problemie braku występowania zjawiska, bądź na jego marginalnej obecności w środowisku przestępczym.

Problem badawczy, jakim chciałby się zająć autor, to odpowiedź na pytania: czy istnieje zależność pomiędzy praktykowaniem określonych irracjonalnych i nieuzasadnionych wierzeń a działalnością przestępczą w tym zakresie? oraz: jak wygląda skala przestępstw popełnianych przez sprawców kierujących się wiarą w przesądy?