Fotogrametria - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Fotogrametria

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Tytuł: Fotogrametria

Autor: Kurczyński Zdzisław

Rok: 2014

Format: 16.5x23.5cm

Stron: 696

ISBN: 9788301175603

Nowoczesna i aktualna książka poświęcona współczesnej fotogrametrii cyfrowej. Jest podzielona na trzy części dotyczące:
· pozyskiwania danych fotogrametrycznych za pomocą kamer analogowych i cyfrowych, realizacji lotów fotogrametrycznych, obrazowania lotniczego i satelitarnego przy użyciu mikrofal i promieniowania laserowego,
· metod opracowania zdjęć i obrazów, w tym transformacji geometrycznych, pomiaru współrzędnych tłowych, stereoskopii, dopasowania obrazów, opracowania zdjęć analogowych na instrumentach fotogrametrycznych,
· najważniejszych cyfrowych technologii fotogrametrycznych: aerotriangulacji, numerycznego modelu terenu, wykonywania ortofotomap oraz tzw. prawdziwych ortofotomap zarówno ze zdjęć lotniczych, jak i obrazów satelitarnych.
Publikacja zawiera liczne odniesienia do obecnych krajowych i europejskich uwarunkowań technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych prowadzenia prac fotogrametrycznych.
Książka adresowana jest do studentów geodezji i kartografii oraz specjalistów zajmujących się wytwarzaniem produktów fotogrametrycznych i korzystających z gotowych opracowań fotogrametrycznych znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym (m.in. pracownicy właściwych urzędów rządowych i samorządowych). Skorzysta z niej również szerokie grono użytkowników tych produktów.