Folklor a kształtowanie się ukraińskiej tożsamości narodowo-kulturowej - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Folklor a kształtowanie się ukraińskiej tożsamości narodowo-kulturowej

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Tytuł: Folklor a kształtowanie się ukraińskiej tożsamości narodowo-kulturowej

Autor: Ursulenko Anna

Rok: 2014

Stron: 208

ISBN: 9788322933862

Książka Anny Ursulenko jest próbą odpowiedzi na złożone pytania dotyczące kształtowania się tożsamości narodowo-kulturowej współczesnych Ukraińców, ze szczególnym uwzględnieniem roli folkloru w tym procesie. Jakie elementy tradycji ludowej kształtowały dotychczas charakter kultury ukraińskiej i czy nadal zachowały one swój konstruktywny potencjał? Czy unowocześnienie formuły tożsamości narodowej oznacza zmianę tradycyjnej dla kultury ukraińskiej orientacji na folklor? W jaki sposób treści folkloru są uaktualniane w ukraińskiej sztuce współczesnej? Jakie odmienności czy wręcz zderzenia opinii występują w obszarze refleksji nad formami eksploatacji kultury ludowej? I wreszcie czy przywiązanie do wartości folkloru stanowi dodatnio nacechowany element autostereotypów ukraińskich? Przedmiot zabiegów interpretacyjnych w monografii stanowią bogate materiały źródłowe, którymi są teksty publicystyczne, powstałe na Ukrainie w latach 1991–2004 — w warunkach wzmożonego zaangażowania elit ukraińskich w dyskusję toczącą się wokół (re)definiowania głównych wyznaczników zbiorowej autoidentyfikacji Ukraińców.