Fizjoterapia w udarach mózgu - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Fizjoterapia w udarach mózgu

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: AWF Katowice

Tytuł: Fizjoterapia w udarach mózgu

Autor: Józef Opara 

Rok: 2015 

Wydawca: AWF Katowice

Wymiary: 170 x 240 

Oprawa: Miękka

ISBN: 978-83-60841-70-9

W niniejszym podróżniku omówiono wszystkie podstawowe zagadnienia fizjoterapii u osób po udarach mózgu. Podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów fizjoterapii zarówno na poziomie licencjackim jak magisterskim. Może także z powodzeniem służyć lekarzom - specjalistom w dziedzinie neurologii i rehabilitacji medycznej. Podręcznik składa się z 9 rozdziałów. Są to: 1. Wprowadzenie, 2. Następstwa udaru, 3. Kinezyterapia w okresie wczesnym, 4. Kinezyterapia w okresie przewlekłym, 5. Fizykoterapia, 6. Ortezy i pomocniczy sprzęt rehabilitacyjny, 7. Opieka nad chorym po udarze w domu, 8. Dokumentacja fizjoterapii po udarze, 9. Piśmiennictwo. Załączono także wykaz skrótów użytych w książce, Omówiono zagadnienia fizjoterapii w okresie wczesnym po udarze mózgu i w okresie późniejszym. Omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: rokowanie po udarze mózgu, ustalanie celów rehabilitacji (prakseologia), następstwa udaru, rekomendacje dotyczące rehabilitacji po udarze, różne metody kinczyterapii (PNF, NDT Bobath, metoda Brunnstróm, metoda Carr i Shepherd, metoda CIMT), zasadnicze sprzężenie zwrotne (bio-feedback), najnowsze ćwiczenia z zastosowaniem wyobrażenia ruchu (Motor Imaginery) i wirtualnej rzeczywistości (Yirtual Reality), stymulacja elektryczna, najnowsze metody treningu na bieżni ruchomej z częściowym odciążeniem ciała (Treadmill Training with Partia! Body Weight Support, w skrócie BWS), stymulacja somato-sensoryczna, zastosowanie „robotów" cgzoskeletonów, trening kondycyjny i oporowy (ang. Task oriented and resistive exercise), postępowanie z nadmierną spastycznością, fizykoterapia po udarach, i szereg innych. Szczególną uwagę poświęcono metodom dokumentacji przebiegu rehabilitacji poudarowej - są to bardzo dobrze znane mi zagadnienia klinimetrii. Sądzę, że podręcznik ten jest pozycją bardzo potrzebną i dostarczając najnowszych wiadomości uzupełni wiedzę znajdującą się w innych pozycjach piśmiennictwa obecnych na naszym rynku wydawniczym.