✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Fizjologia Wiliam F. Ganong Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Fizjologia Ganong

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Fizjologia

Autor : Wiliam F. Ganong

Stron : 824

ISBN : 9788320039894

Rok wydania : 2009 Dodruk: 2017

Wydanie : 1

Oprawa : miękka

Format : 16,5 x 23,5 cm

Podręcznik jest tłumaczeniem 22. wydania dzieła amerykańskiego Review of Medical Physiology, przetłumaczonego na 18 języków. Składa się z 39 rozdziałów, każdy ze spisem piśmiennictwa, wyodrębnionego rozdziału z pytaniami i odpowiedziami, dodatku oraz indeksu. W książce przedstawiono czynności wszystkich tkanek, narządów i układów ustroju ludzkiego. Treść i układ podręcznika jest zgodny z programem nauczania fizjologii na wydziałach lekarskich akademii medycznych.
Odbiorcy: studenci akademii medycznych

Spis treści :
Dział I. Wprowadzenie do fizjologii
1. Ogólne i komórkowe podstawy fizjologii  
Wprowadzenie  
Zasady ogólne  
Funkcjonalna morfologia komórki  
Struktura i funkcja DNA i RNA  
Transport przez błony komórkowe  
Ściana naczyń włosowatych  
Przekazywanie informacji między komórkami  
Homeostaza  
Piśmiennictwo dotyczące działu I  
Dział II. Fizjologia komórek nerwowych i mięśniowych
2. Tkanka pobudliwa. Nerwy  
Wprowadzenie
Komórki nerwowe  
Pobudzenie neuronu i przewodzenie stanu czynnego
Mechanizmy jonowe pobudzenia i przewodzenia  
Właściwości nerwów zawierających różne rodzaje aksonów  
Typy włókien nerwowych i ich czynność  
Neurotrofiny
Neuroglej
3. Tkanka pobudliwa. Mięśnie  
Wprowadzenie  
Mięśnie szkieletowe  
Budowa  
Zjawiska elektryczne i przepływ jonów  
Odpowiedzi skurczowe  
Źródła energii i metabolizm  
Właściwości mięśni szkieletowych w nienaruszonym organizmie  
Mięsień sercowy  
Budowa  
Właściwości elektryczne  
Właściwości mechaniczne  
Metabolizm  
Tkanka bodźcotwórcza  
Mięśnie gładkie  
Budowa  
Trzewne mięśnie gładkie  
Mięśnie wielojednostkowe  
4. Przewodnictwo synaptyczne i przez złącza międzykomórkowe  
Wprowadzenie  
Przewodzenie synaptyczne  
Anatomia czynnościowa  
Zdarzenia elektryczne w neuronach postsynaptycznych
Hamowanie i torowanie w synapsach  
Chemiczne przewodnictwo synaptyczne  
Główne układy neurotransmiterów  
Plastyczność synaptyczna i uczenie się  
Przewodnictwo nerwowo-mięśniowe  
Złącze nerwowo-mięśniowe  
Zakończenia nerwowe w mięśniach gładkich i w mięśniu sercowym  
Nadwrażliwość poodnerwieniowa  
5. Powstawanie impulsów w narządach zmysłów  
Wprowadzenie  
Narządy zmysłów i receptory  
Zmysły  
Powstawanie impulsów w różnych nerwach  
?Kodowanie? informacji czuciowej  
Piśmiennictwo dotyczące działu II  
Dział III. Czynność układu nerwowego
6. Odruchy  
Wprowadzenie  
Odruchy monosynaptyczne. Odruch na rozciąganie
Odruchy polisynaptyczne. Odruch zginania  
Ogólne właściwości odruchów  
7. Czucie skórne, głębokie i trzewne  
Wprowadzenie  
Drogi czuciowe  
Czucie dotyku  
Propriocepcja  
Czucie temperatury  
Czucie bólu  
Inne rodzaje czucia  
8. Wzrok  
Wprowadzenie  
Uwagi anatomiczne  
Mechanizm powstawania obrazu  
Mechanizm fotorecepcji  
Odpowiedzi w drogach wzrokowych i korze mózgu  
Widzenie barw  
Inne procesy związane z widzeniem  
Ruchy gałek ocznych  
9. Słuch i równowaga  
Wprowadzenie  
Uwagi anatomiczne  
Komórki włoskowate  
Słyszenie  
Czynność przedsionka  
10. Węch i smak  
Wprowadzenie  
Węch  
Smak  
Narządy receptorowe i drogi czuciowe  
11. Stan czuwania, sen i aktywność elektryczna mózgu  
Wprowadzenie  
Wzgórze i kora mózgu  
Twór siatkowaty i układ siatkowaty aktywujący  
Korowe potencjały wywołane  
Elektroencefalogram  
Fizjologiczne podstawy EEG, świadomości i snu  
12. Kontrola postawy i ruchów ciała  
Wprowadzenie  
Zasady ogólne  
Układ korowo-rdzeniowy i korowo-opuszkowy
Budowa anatomiczna i czynność  
Układy regulujące postawę ciała  
Integracja w rdzeniu kręgowym  
Składowe pochodzące z rdzenia przedłużonego  
Składowe śródmózgowiowe  
Składowe korowe  
Jądra podstawy  
Móżdżek  
13. Autonomiczny układ nerwowy  
Wprowadzenie  
Anatomiczna organizacja autonomicznego układu nerwowego  
Transmisja chemiczna w złączach autonomicznych
Odpowiedzi narządów efektorowych na autonomiczną impulsację nerwową  
14. Ośrodkowa regulacja czynności trzewnych  
Wprowadzenie  
Rdzeń przedłużony  
Podwzgórze  
Uwagi anatomiczne  
Czynność podwzgórza  
Związek podwzgórza z funkcjami autonomicznymi
Związek podwzgórza ze snem  
Związek podwzgórza ze zjawiskami cyklicznymi  
Głód  
Pragnienie  
Kontrola wydzielania tylnego płata przysadki  
Kontrola wydzielania przedniego płata przysadki  
Regulacja temperatury ciała  
15. Neuronalne podstawy zachowania instynktownego iemocji  
Wprowadzenie  
Uwagi anatomiczne  
Czynności układu limbicznego  
Zachowanie seksualne  
Inne emocje  
Motywacja i uzależnienie  
Chemia mózgu i zachowanie  
16. Wyższe czynności układu nerwowego.
Odruchy warunkowe, uczenie się i zjawiska pokrewne  
Wprowadzenie  
Metody badania  
Uczenie się i pamięć  
Czynność kory nowej mózgu  
Piśmiennictwo dotyczące działu III  
Dział IV. Endokrynologia, metabolizm i rozród
17. Równowaga energetyczna, metabolizm i odżywianie  
Wprowadzenie  
Przemiana materii  
Metabolizm pośredni  
Metabolizm węglowodanów  
Metabolizm białek  
Metabolizm tłuszczów  
Odżywianie  
18. Gruczoł tarczowy  
Wprowadzenie  
Uwagi anatomiczne  
Powstawanie i wydzielanie hormonów tarczycy  
Transport i metabolizm hormonów tarczycy  
Działania hormonów tarczycy  
Regulacja czynności wydzielniczej tarczycy  
Znaczenie kliniczne  
19. Czynność endokrynna trzustki i regulacja metabolizmu węglowodanów  
Wprowadzenie  
Budowa komórek wysp trzustkowych  
Budowa, biosynteza i wydzielanie insuliny  
Losy wydzielonej insuliny  
Efekty działania insuliny  
Mechanizm działania insuliny  
Następstwa niedoboru insuliny  
Nadmiar insuliny  
Regulacja wydzielania insuliny  
Glukagon  
Inne hormony wysp trzustkowych  
Wpływ innych hormonów i wysiłku fizycznego na metabolizm węglowodanów  
Hipoglikemia i cukrzyca u ludzi  
20. Rdzeń i kora nadnerczy  
Wprowadzenie  
Budowa nadnerczy  
Rdzeń nadnerczy  
Budowa i funkcje hormonów rdzenia nadnerczy  
Regulacja wydzielania rdzenia nadnerczy  
Kora nadnerczy  
Budowa i biosynteza hormonów kory nadnerczy
Transport, przemiany i wydalanie hormonów kory nadnerczy
Działanie nadnerczowych androgenów i estrogenów
Fizjologiczne działanie glikokortykoidów  
Farmakologiczne i patologiczne wpływy glikokortykoidów  
Regulacja wydzielania glikokortykoidów  
Efekty działania mineralokortykoidów  
Regulac ...