✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Fizjologia człowieka Jan Celichowski, Piotr Krutki, Marek Rogowski Jan Górski Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Fizjologia człowieka

 • Dostępność: Produkt dostępny
 • Wydawca: PZWL
 • Cena: 90,47 zł
 • Ilość:
  imgDOSTAWA OD 9.99 ZŁ
 • Poleć produkt
 • Tytuł : Fizjologia człowieka

  Autor : Jan Celichowski, Piotr Krutki, Marek Rogowski

  Redaktor : Jan Górski

  Stron : 328

  ISBN : 9788320040005

  Rok wydania : 2010

  Wydanie : 1

  Oprawa : miękka

  Format : B5

  Podręcznik zawiera najważniejsze informacje na temat fizjologii człowieka, czyli czynności jego komórek, tkanek, narządów, układów i całego ustroju oraz rządzących nimi praw i mechanizmów.  Zasób wiadomości jest zgodny z programem wszystkich medycznych kierunków studiów na poziomie licencjackim i magisterskim oraz kierunku wychowanie fizyczne. Układ książki pozwala na łatwe i selektywne korzystanie z poszczególnych partii materiału, stosownie do potrzeb studentów obu stopni kształcenia oraz koncepcji wykładu. Studentom medycyny podręcznik może służyć do powtórzenia materiału.
  Publikacja jest przeznaczona dla studentów m.in. następujących kierunków: pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, dietetyka, kosmetologia, logopedia z fonoaudiologią, elektroradiologia, higiena stomatologiczna, zdrowie publiczne i wychowanie fizyczne.

  Spis treści :
  PRZEDMOWA
  1. PODSTAWY FIZJOLOGII KOMÓRKI
  1.1. Budowa komórki
  1.1.1. Błona komórkowa
  1.1.2. Jądro komórkowe
  1.1.3. Cytoplazma
  1.1.4. Organelle
  1.1.5. Cytoszkielet
  1.2. Transport przezbłonowy
  1.2.1. Transport ułatwiony
  1.2.2. Transport aktywny
  1.2.3. Kanały jonowe
  1.2.4. Egzocytoza
  1.2.5. Endocytoza
  1.3. Regulacja czynności komórki
  1.3.1. Przekaźnictwo przezbłonowe
  1.4. DNA (kwas deoksyrybonukleinowy), RNA (kwas rybonukleinowy), genom
  1.5. Apoptoza
  1.6. Homeostaza
  2. FIZJOLOGIA UKŁADU NERWOWEGO
  2.1. Rola i podział układu nerwowego
  2.2. Neuron - jednostka strukturalna i czynnościowa
  2.2.1. Struktura neuronu
  2.2.2. Rodzaje neuronów
  2.3. Komórki glejowe
  2.4. Osłonki mielinowe. Budowa nerwu
  2.5. Elektrofizjologia neuronu
  2.5.1. Błonowy potencjał spoczynkowy
  2.5.2. Potencjał czynnościowy
  2.5.3. Przewodnictwo nerwowe
  2.6. Synapsy i integracja informacji w neuronach
  2.6.1. Struktura i mechanizm działania synapsy chemicznej
  2.6.2. Neurotransmitery i neuromodulatory
  2.6.3. Integracja informacji w neuronie
  2.6.4. Kod nerwowy
  2.6.5. Sieci neuronalne
  2.7. Receptory i czucie
  2.7.1. Rodzaje receptorów
  2.7.2. Kodowanie informacji czuciowej
  2.7.3. Czucie skórne
  2.7.4. Receptory mięśniowe
  2.7.5. Narząd przedsionkowy i równowaga
  2.7.6. Węch
  2.7.7. Smak
  2.8. Rdzeń kręgowy. Odruchy rdzeniowe
  2.8.1. Struktura rdzenia kręgowego
  2.8.2. Odruchy rdzeniowe. Łuk odruchowy
  2.8.3. Odruch na rozciąganie
  2.8.4. Wzajemnie zwrotne unerwienie mięśni. Interneurony Ia hamujące
  2.8.5. Odwrócony odruch na rozciąganie. Interneurony Ib hamujące
  2.8.6. Odruch zginania i skrzyżowany odruch prostowania
  2.9. Pień mózgu. Nerwy czaszkowe
  2.9.1. Rdzeń przedłużony
  2.9.2. Most
  2.9.3. Śródmózgowie
  2.10. Móżdżek
  2.10.1. Struktura i połączenia móżdżku
  2.10.2. Czynność móżdżku
  2.11. Międzymózgowie
  2.11.1. Wzgórze
  2.11.2. Podwzgórze
  2.12. Półkule mózgu
  2.12.1. Istota biała półkul mózgu
  2.12.2. Struktura kory mózgu
  2.12.3. Programowanie ruchów dowolnych
  2.12.4. Rola jąder podstawnych
  2.12.5. Układ limbiczny
  2.12.6. Uczenie się i pamięć
  2.12.7. Mowa
  2.12.8. Specjalizacja półkul mózgu
  2.12.9. Elektroencefalografia
  2.13. Układ nerwowy autonomiczny
  2.13.1. Organizacja i czynność układu współczulnego
  2.13.2. Organizacja i czynność układu przywspółczulnego
  2.13.3. Podwójne unerwienie narządów wewnętrznych
  2.13.4. Organizacja i czynność układu enterycznego
  2.13.5. Odruchy autonomiczne
  3. FIZJOLOGIA WZROKU
  3.1. Wprowadzenie.
  3.2. Budowa gałki ocznej
  3.3. Układ ruchowy gałki ocznej
  3.4. Układ optyczny oka i podstawowe wady refrakcji
  3.5. Fizjologia procesu widzenia
  3.5.1. Droga bodźca wzrokowego
  3.5.2. Widzenie obuoczne
  3.5.3. Widzenie barw
  3.5.4. Odruchy źreniczne
  4. FIZJOLOGIA SŁUCHU
  4.1. Wprowadzenie.
  4.2. Ucho zewnętrzne
  4.3. Ucho środkowe
  4.4. Ucho wewnętrzne
  5. RYTMY BIOLOGICZNE.
  5.1. Definicja rytmu biologicznego
  5.2. Rodzaje rytmów
  5.3. Zegar biologiczny
  5.4. Znaczenie rytmów biologicznych
  6. FIZJOLOGIA MIĘŚNI SZKIELETOWYCH I GŁADKICH
  6.1. Ogólna charakterystyka mięśni
  6.2. Budowa mięśni szkieletowych
  6.2.1. Budowa histologiczna komórki mięśni szkieletowych
  6.2.2. Sarkomer
  6.3. Pobudliwość mięśni szkieletowych
  6.4. Unerwienie mięśni szkieletowych
  6.4.1. Jednostka motoryczna
  6.4.2. Odnerwienie mięśni szkieletowych
  6.4.3. Złacze nerwowo-mięśniowe
  6.5. Sprzężenie elektromechaniczne
  6.6. Molekularny mechanizm skurczu
  6.6.1. "Ślizgowa" teoria skurczu
  6.7. Rodzaje skurczów mięśni szkieletowych
  6.7.1. Podział skurczów ze względu na częstotliwość pobudzeń
  6.7.2. Podział skurczów ze względu na rodzaj wykonywanej pracy
  6.8. Siła rozwijana przez mięśnie
  6.8.1. Wstępne rozciągnięcie mięśnia
  6.8.2. Częstotliwość pobudzeń
  6.9. Szybkość skracania się mięśnia
  6.10. Żrodła energii wykorzystywane podczas czynności skurczowej mięśni szkieletowych
  6.11. Rodzaje włókien mięśniowych
  6.12. Podstawowe funkcje mięśni szkieletowych
  6.13. Mięśnie gładkie
  6.13.1. Podział czynnościowy mięśni gładkich
  6.13.2. Budowa komórek mięśni gładkich
  6.13.3. Pobudliwość mięśni gładkich
  6.13.4. Sprzężenie elektromechaniczne
  6.13.5. Molekularny mechanizm skurczu
  6.13.6. Regulacja aktywności skurczowej mięśni gładkich
  6.13.7. Unerwienie mięśni gładkich
  6.13.8. Sprzężenie elektrowydzielnicze w złączu nerwowo-mięśniowym w mięśniach gładkich
  7. KREW I HEMOSTAZA
  7.1. Skład i funkcje krwi
  7.1.1. Osocze i jego składniki
  7.1.2. Funkcje krwi
  7.1.3. Krwinki czerwone
  7.1.4. Płytki krwi
  7.1.5. Krwinki białe
  7.2. Mechanizmy odpornościowe
  7.2.1. Odporność nieswoista
  7.2.2. Odporność swoista
  7.3. Układy grupowe krwi
  7.3.1. Układ grupowy AB0
  7.3.2. Układ Rh
  7.4. Hemostaza
  7.4.1. Fazy hemostazy miejscowej
  7.4.2. Hemostaza osoczowa
  7.4.3. Fibrynoliza
  8. FIZJOLOGIA KRĄŻENIA KRWI
  8.1. Wprowadzenie
  8.2. Serce
  8.2.1. Budowa serca
  8.2.2. Układ bodźcoprzewodzący
  8.2.3. Elektrokardiografia
  8.2.4. Cykl pracy serca
  8.2.5. Tony serca
  8.2.6. Praca serca
  8.2.7. Metabolizm serca
  8.3. Układ naczyniowy
  8.3.1. Budowa ściany naczyń
  8.3.2. Unerwienie naczyń
  8.3.3. Krążenie duże
  8.3.4. Ogólnoustrojowe mechanizmy regulujące ciśnienie tętnicze
  8.3.5. Mikrokrążenie
  8.3.6. Krążenie narządowe
  9. FIZJOLOGIA ODDYCHANIA
  9.1. Wprowadzenie
  9.2. Główne funkcje układu oddechowego.
  9.3. Anatomia czynnościowa układu oddechowego
  9.3.1. Jama opłucnej
  9.4. Mechanika oddychania
  9.4.1. Fazy cyklu oddechowego
  9.4.2. Opory w układzie oddechowym
  9.5. Objętości i pojemności płuc
  9.6. Miejscowe różnice w wentylacji płuc
  9.7. Miejscowe różnice w przepływie krwi w płucach
  9.8. Stosunek wentylacja/perfuzja w płucach
  9.9. Dyfuzja gazów oddechowych w płucach
  9.10. Regulacja oddychania
  10. PRZEMIANA MATERII. METABOLIZM
  10.1. Przemiana materii
  10.1.1. Pomiar przemiany materii
  10.1.2. Podstawowa przemiana materii (PPM)
  10.1.3. Całkowita przemiana materii (CPM)
  10.1.4. Współczynnik oddechowy (RQ)
  10.1.5. Bilans energetyczny ustroju
  10.2. Metabolizm
  10.2.1. Węglowodany
  10.2.2. Tłuszcze (lipidy)
  10.2.3. Białka/aminokwasy
  10.2.4. Inne
  11. UKŁAD WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO
  11.1. Wprowadzenie
  11.1.1. Rodzaje hormonów
  11.1.2. Transport hormonów we krwi
  11.1.3. Mechanizmy regulacji wydzielania hormonów
  11.1.4. Rytmy wydzielania hormonów
  11.1.5. Mechanizmy działania hormonów
  11.2. Podwzgórze i przysadka mózgowa
  11.2.1. Podwzgórze
  11.2.2. Przysadka mózgowa
  11.2.3. Nerwowa część przysadki mózgowej
  11.3. Tarczyca (gruczoł tarczowy)
  11.3.1. Regulacja wydzielania hormonów tarczycy
  11.3.2. Działanie hormonów tarczycy
  11.3.3. Główne wpływy hormonów tarczycy
  11.4. Nadnercza
  11.4.1. Warstwa kłębkowata
  11.4.2. Warstwa pasmowata
  11.4.3. Warstwa siatkowata
  11.4.4. Rdzeń nadnerczy
  11.5. Gruczoły płciowe
  11.5.1. Gonada żeńska (jajnik)
  11.5.2. Gonada męska (jadro)
  11.6. Wewnątrzwydzielnicza czynność trzustki
  11.6.1. Insulina
  11.6.2. Glukagon
  11.6.3. Somatostatyna
  11.6.4. Polipeptyd trzustkowy (PP)
  11.7. Hormonalna regulacja metabolizmu wapnia
  11.7.1. Parathormon
  11.7.2. Kalcytonina
  11.7.3. Witamina D
  11.8. Inne narządy o czynności wewnątrzwydzielniczej
  11.8.1. Erytropoetyna
  11.8.2. Peptydy natriuretyczne (sodopędne)
  11.8.3. Leptyna
  11.8.4. Rezystyna
  11.8.5. Adyponektyna
  11.8.6. Interleukina 6 (IL-6)
  12. FIZJOLOGIA PRZEWODU POKARMOWEGO
  12.1. Wprowadzenie
  12.2. Motoryka przewodu pokarmowego
  12.2.1. Podstawy anatomiczno-fizjologiczne funkcji motorycznej przewodu ...