✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej Władysław Zygmunt Traczyk, Andrzej Marian Trzebski Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej

Redaktor : Władysław Zygmunt Traczyk, Andrzej Marian Trzebski

Stron : 960

ISBN : 9788320041026

Rok wydania : 2009

Wydanie : 3

Oprawa : twarda

Format : 205*290


Książka jest kolejnym wydaniem bardzo poszukiwanego podręcznika zawierającego obszerny zasób wiedzy niedostępnej w żadnych innych publikacjach dotyczących fizjologii, które znajdują się na polskim rynku wydawniczym. Zasięgiem i aktualnością wiedza ta wyprzedza opracowania zachodnie. Całość została dopełniona bogatym materiałem ilustracyjnym, co podnosi jej walory dydaktyczne.Spis treści :
1.       Regulacja czynności fizjologicznych
1.1. Złożoność żywych organizmów
1.2. Entropia
1.3. Struktury dyssypatywne
1.4. Replikacja żywych organizmów
1.5. Zasada optymalizacji w fizjologii
1.6. Homeostaza
1.7. Rytmy biologiczne i oscylacje parametrów fizjologicznych
1.8. Zasady chaosu deterministycznego w odniesieniu do żywych organizmów
1.9. Fraktale
1.10. Hemodynamika
2.       Czynność komórki
2.1. Struktury komórki
2.2. Transport błonowy
2.3. Cykl komórkowy
2.4. Wzajemne oddziaływania pomiędzy komórkami
2.5. Transdukcja sygnałów w komórce
3.       Czynność komórki nerwowej
3.1. Komórki nerwowe (neurocyty)
3.2. Potencjały elektryczne w neuronach
3.3. Synteza, transport, magazynowanie i uwalnianie przekaźników synaptycznych
3.4. Przewodzenie impulsów we włóknach nerwowych
3.5. Rola czynników wzrostu nerwów w czynności neuronów
3.6. Komórki glejowe
4.       Fizjologia mięśni szkieletowych
4.1. Molekularny mechanizm skurczu
4.2. Sprzężenie elektromechaniczne w mięśniu szkieletowym
4.3. Skurcz mięśnia szkieletowego
4.4. Unerwienie ruchowe mięśni szkieletowych
4.5. Metabolizm energetyczny mięśni szkieletowych
4.6. Zmęczenie mięśni
4.7. Klasyfikacja komórek mięśni szkieletowych
4.8. Zastosowanie elektromiografii do badania czynności mięśni
4.9. Czynność mięśni szkieletowych w ustroju
5.       Fizjologia receptorów
5.1. Bodźce i receptory
5.2. Podział receptorów
5.3. Właściwości receptorów
5.4. Kodowanie informacji w receptorach
5.5. Eksteroreceptory
5.6. Interoreceptory
5.7. Proprioreceptory
5.8. Unerwienie eferentne  receptorów
6.       Zmysł wzroku
6.1. Organizacja strukturalna i czynnościowa narządu wzroku
6.2. Oko jako układ optyczny
6.3. Fotorecepcja siatkówki
6.4. Czynność wzrokowa
6.5. Krążenie płynu w komórkach oka
7.       Zmysł słuchu i równowagi
7.1. Zmysł słuchu
7.2. Zmysł równowagi
8.       Czucie i percepcja
8.1. Organizacja czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego
8.2. Czynność bioelektryczna mózgu
8.3. Czynność magnetyczna mózgu
8.4. Przekazywanie informacji czuciowej
8.5. Czucie eksteroceptywne
8.6. Czucie bólu
8.7. Czucie proprioceptywne
8.8. Czucie interoceptywne
8.9. Czucie teleceptywne
8.10. Umiejscowienie procesów związanych z percepcją
8.11. Elektroencefalografia i magnetoencefalografia
9.       Ruchy i postawa ciała
9.1. Czynność rdzenia kręgowego
9.2. Czynność układu ruchowego korowo-rdzeniowego i korowo-opuszkowego
9.3. Czynność układu ruchowego podkorowego
9.4. Czynność móżdżku
9.5. Ruchy dowolne
10.   Zachowanie się człowieka
10.1. Fizjologiczny mechanizm zdobywania i unikania
10.2. Ośrodki motywacyjne międzymózgowia
10.3. Układ limbiczny
10.4. Pola kojarzeniowe kory mózgu
10.5. Plastyczność w ośrodkowym układzie nerwowym
10.6. Uczenie się i zapamiętywanie
10.7. Lateralizacja funkcji w półkulach mózgowych
11.   Czynność mózgowia a środowisko wewnętrzne
11.1. Metabolizm tkanki nerwowej
11.2. Przenoszenie informacji
11.3. Modulacja procesów wewnątrzkomórkowych w neuronach
11.4. Neurosekrecja
11.5. Krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego
11.6. Czynność gleju
12.   Sen i rytmy okołodobowe
12.1. Definicja snu
12.2. Monitorowanie czynności fizjologicznych podczas snu
12.3. Obraz fizjologiczny snu  prawidłowego
12.4. Obraz snu w ontogenezie
12.5. Rytmy okołodobowe
12.6. Neurobiologiczne podłoże snu
12.7. Pozbawienie snu
12.8. Rola i znaczenie snu
13.   Termoregulacja
13.1. Regulacja temperatury ciała
13.2. Drogi wymiany ciepła między organizmem i otoczeniem
13.3. Podstawowe elementy termoregulacji
13.4. Działanie mechanizmu termoregulacji
13.5. Reakcje termoregulacyjne na zimno i gorąco
13.6. Termoregulacja podczas wysiłków fizycznych
13.7. Zaburzenia mechanizmów termoregulacji
13.8. Gorączka
14.   Autonomiczny układ nerwowy i mięśnie gładkie
14.1. Fizjologia autonomicznego układu nerwowego
14.2. Mięśnie gładkie
15.   Wydzielanie wewnętrzne
15.1.Charakterystyka i kontrola wydzielania wewnętrznego
15.2.Biosynteza i uwalnianie hormonów
15.3. Mechanizm działania hormonów
15.4. Wchłanianie, transport i rozdział hormonów
15.5. Metody oznaczania hormonów
15.6. Hormony podwzgórzowe
15.7. Hormony przedniego płata przysadki
15.8. Hormony części pośredniej przysadki
15.9. Hormony rdzenia tarczycy
15.10. Hormony kory nadnerczy
15.11. Hormony gruczołu tarczowego
15.12. Czynności wewnątrzwydzielnicze trzustki
15.13. Hormonalna regulacja metabolizmu wapniowo-fosforanowego
15.14. Hormonalna regulacja metabolizmu wapniowego
15.15. Hormony szyszynki
16.   Fizjologia układu krwiotwórczego
16.1. Molekularne i komórkowe podstawy funkcjonowania
16.2. Krew
16.3. Czynność narządów krwiotwórczych
16.4. Odporność immunologiczna
16.5. Hemostaza
17.   Fizjologia serca
17.1. Fizjologia miocytów mięśnia sercowego
17.2. Fizjologia przestrzeni pozamiocytarnej mięśnia sercowego
17.3. Mechanika i hemodynamika serca
17.4. Metody obrazowania struktur serca ludzkiego i wewnątrzsercowych przepływów
17.5. Nerwowa i humoralna regulacja czynności serca
17.6. Metabolizm i zapotrzebowanie energetyczne mięśnia sercowego
17.7. Elektrokardiografia
17.8. Zaburzenia przewodnictwa i rytmu
17.9. Fizjologia krążenia wieńcowego
18.   Fizjologia krążenia krwi
18.1. Znaczenie fizjologiczne układu krążenia krwi
18.2. Podstawy hemodynamiki
18.3. Właściwości biofizyczne ściany naczyniowej
18.4. Przepływ krwi w tętnicach
18.5. ...