Finanse publiczne Teoria i praktyka - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Finanse publiczne Teoria i praktyka

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

Tytuł: Finanse publiczne Teoria i praktyka

Autor: Owsiak Stanisław

Wydanie: 3

Rok: 2013

Format: 16.5x24.0cm

Stron: 838

ISBN: 9788301157326

Trzecie zmienione i uaktualnione wydanie uniwersalnego podręcznika, traktującego o finansach publicznych we współczesnej gospodarce rynkowej. Część pierwsza, teoretyczna, przedstawia w sposób usystematyzowany podstawową problematykę finansów publicznych. Część druga poświęcona jest finansom publicznym w Polsce w okresie przemian ustrojowych.

Autor wprowadził zmiany przede wszystkim w części drugiej:
zweryfikował i uaktualnił dane liczbowe dotyczące gospodarki oraz finansów publicznych w Polsce,
dokonał oceny zmian jakościowych w sektorze finansów, jakie nastąpiły 1 stycznia 1999 roku, z punktu widzenia skutków dla finansów publicznych:
zmiana ustroju finansów publicznych, czyli ich decentralizacja,
zmiany w systemie zasilania jednostek samorządu terytorialnego,
reforma ubezpieczeń społecznych (systemu emerytalno-rentowego oraz ubezpieczeń zdrowotnych),
omówił trzy kluczowe dla finansów publicznych ustawy:
konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej obowiązującą od września 1997 roku,
ustawę o finansach publicznych obowiązującą od 1 stycznia 1999 roku,
ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku,
przedstawił też związki finansów publicznych z finansami Unii Europejskiej.