✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Farmakologia Tomasz Andrzej Zieliński, Lucyna Róża Antkiewicz-Michaluk, Wojciech Ignacy Kostowski, Zbigniew Stanisław Herman Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Farmakologia Tom 1 i 2

 • Dostępność: Produkt dostępny
 • Wydawca: PZWL
 • Cena: 222,64 zł
 • Ilość: kpl.
  imgDARMOWA DOSTAWA
 • Poleć produkt
 • Tytuł : Farmakologia

  Autor : Tomasz Andrzej Zieliński, Lucyna Róża Antkiewicz-Michaluk,

  Redaktor : Wojciech Ignacy Kostowski, Zbigniew Stanisław Herman

  Stron : 1616

  ISBN : 9788320041644

  Rok wydania : 2010 Dodruk 2013

  Wydanie : 3

  Oprawa : twarda

  Format : B5

  Obecne wydanie jest w znacznym stopniu zmienione. Przedstawiono opisy nowych grup leków wprowadzonych do lecznictwa  oraz nowe dane dotyczące farmakoterapii. Zmienił się także zespół współautorów. Zachowano podział podręcznika na trzy główne części: Farmakologia ogólna, Farmakologia szczegółowa i Elementy farmakoterapii, wprowadzając jednocześnie podział na dwa tomy.

  Spis treści :
  Dział I. Farmakologia ogólna
  Część I. Elementy farmakologii ogólnej
  1.       Podstawowe pojęcia i zagadnienia związane z działaniem leków
  Definicja oraz krótki zarys historii farmakologii
  Pochodzenie leku i fazy działania
  Postacie leku o przedłużonym działaniu
  Postacie leków o odmiennym powinowactwie tkankowym. Nośniki leków
  Czynne metabolity leków. Prekursory leków (pro-drug)
  Nazwy leków
  Właściwości leków i rodzaje reakcji organizmu na ich działanie
  Kumulacja leków
  Działania niepożądane i toksyczne leków
  Czynniki wpływające na działanie leków
  Mechanizmy działania leków
  Dawkowanie leków
  Sposoby wprowadzania leków oraz ich wchłanianie i przenikanie do tkanek
  Rozmieszczenie (dystrybucja) leków w organizmie
  Redystrybucja leków
  Biotransformacja leków w organizmie
  Powstawanie metabolitów toksycznych (toksyfikacja leków)
  Wydalanie leków i ich metabolitów z organizmu
  o   Wydalanie przez nerki
  o   Pozanerkowe wydalanie leków
  Niepożądane i toksyczne działania leków
  2.       Losy leków w organizmie. Podstawy farmakokinetyki
  Podstawowe procesy farmakokinetyczne
  o   Transport leku
  o   Procesy enzymatyczne
  o   Matematyczny opis procesów kinetycznych
  o   Modele farmakokinetyczne. Pojęcie kompartmentu
  Miejscowe i ogólne działanie leków
  Wchłanianie leków
  Drogi podania leków. Wchłanianie z różnych dróg podawania
  o   Przewód pokarmowy
  o   Wstrzyknięcie leku
  o   Droga wziewna
  o   Podanie naskórne
  Dystrybucja leku
  Bariery specjalizowane
  Eliminacja leku
  o   Stężenie leku jako wypadkowa procesów wchłaniania i eliminacji
  o   Wchłanianie zerowego rzędu a przebieg stężenia leku
  o   Długotrwały wlew dożylny
  o   Wielokrotne podanie leku. Stan stacjonarny stężenia leku we krwi
  Część II. Komórkowe i molekularne mechanizmy działania leków
  3.       Receptory i wtórne przekaźniki
  Receptory: aparaty do komunikacji komórki ze światem
  Przekazywanie sygnałów chemicznych w świecie zwierząt
  Formalne teorie receptorowe
  Powinowactwo, aktywność wewnętrzna, agoniści, antagoniści, antagoniści częściowi, agoniści odwrotni
  Kompetencyjność i niekompetencyjność, odwracalność i nieodwracalność
  Receptory zapasowe
  Dynamiczna teoria receptora
  Receptory rzeczywiste i ich klasyfikacja
  Mechanizm działania receptorów 7TM - białka G
  Niezdecydowanie w wyborze partnera
  Niewierność receptorów 7TM białkom G
  Białka modyfikujące aktywność receptora (RAMP)
  Interakcja na powierzchni komórki
  Dimeryzacja i polimeryzacja receptorów 7TM
  Z czym naprawdę są sprzężone białka sprzężone z białkiem G
  Regulacja aktywności receptora -desensytyzacja i down-regulacja
  Wtórne przekaźniki -sygnały wewnątrzkomórkowe
  Znaczenie badań receptorowych dla medycyny
  4.       Leki a kanały jonowe
  Kanały jonowe związane z receptorami
  o   Kanał chlorkowy związany z receptorem GABA-A
  o   Kanał wapniowy związany z receptorem NMDA
  Kanały jonowe zależne od napięcia (potencjału)
  o   Leki blokujące kanał wapniowy typu I
  5.       Leki a przekaźnictwo wewnątrzkomórkowe
  Interakcje receptorów metabotropowych z molekularnymi białkami opiekuńczymi - koncepcja "farmakologicznych białek opiekuńczych" jako potencjalnych leków
  Interakcje receptorów metabotropowych z innymi białkami
  Białka regulujące aktywność białek G jako potencjalny cel dla leków
  Kinazy białkowe
  o   Charakterystyka rodziny kinazy białkowej C
  o   Charakterystyka kinaz białkowych zależnych od Ca2+ i kalmoduliny
  o   Kinazy aktywowane miogenami
  o   Kinaza białkowa B
  o   Kinazy zależne od cyklin
  o   Białkowe kinazy tyrozynowe
  o   "Sieć kinazowa" - integracja sygnału na kinazach MAP
  Wpływ leków na przekaźnictwo wewnątrzkomórkowe: działanie leków przeciwdepresyjnych i litu
  Elementy wewnątrzkomórkowego przekaźnictwa jako potencjalne punkty uchwytu dla nowych leków
  o   Inhibitory kinaz białkowych jako leki
  o   Inhibitory syntezy cytokin (CSAIDs cytokine-synthesis anti-inflamatory drugs) a leki przeciwzapalne
  o   Inhibitory tyrozynowych kinaz białkowych a leki przeciwnowotworowe
  6.       Leki a inżynieria genetyczna
  Wstęp
  Choroby uwarunkowane genetycznie
  Terapia genowa
  o   Pierwsze protokoły terapeutyczne
  o   Drogi wprowadzanie genów do komórek
  ·        Wektory retrowirusowe
  ·        Wektory adenowirusowe
  ·        Metody niewirusowe
  o   Terapia antysensowa
  o   Terapia prolekami -wprowadzanie genów wywołujących wybiórcze niszczenie komórek nowotworowych
  o   Genetyczne komórkowe szczepionki przeciwnowotworowe
  o   Transdukcja genu HLA-B7 do komórek guza in situ
  o   Geny oporności wielolekowej
  Leki rekombinowane
  o   Insulina
  o   Somatotropina
  o   Erytropoetyna
  o   Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
  o   Interferony
  ·        Interferon ?
  ·        Interferon ß
  ·        Interferon ?
  Tkankowy aktywator plazminogenu
  Interleukina-2. Aldesleukina
  Imigluceraza
  Ludzkie rekombinowane czynniki stymulujące wzrost kolonii granulocytów (G-CSF) oraz granulocytów/ makrofagów (GM-CSF)
  Hirudyna
  Rekombinowana ludzka DNA-aza - dornaza
  Czynnik VIII krzepnięcia krwi
  Część III. Czynniki biologiczne wpływające na działanie leków
  1. Zmiany działania leków uwarunkowane zaburzeniami ich kinetyki w stanach patologicznych
  Zaburzenia wchłaniania leków
  Zaburzenia dystrybucji leków
  Zaburzenia biotransformacji leków
  Zaburzenia wydalania leków
  8.       Farmakogenetyka i farmakogenomika
  Wprowadzenie
  Cytochromy P450
  o   Polimorficzna oksydacja mefenytoiny. Cytchrom CYP2C19
  o   Polimorfizm oksydacji sparteiny/ debrizochiny - cytochrom CYP2D6
  o   Cytochrom CYP3A
  o   Tolbutamid. CYP2C9
  Cholinestazy (estrazy cholinowe)
  Polimorficzna S-metylacja. S-metylotransferaza tiopuryny
  Polimorficzna O-metylacja. O-metylotransferaza
  Polimorficzna N-acetylacja. N-acetylotransferaza
  Niedobór syntetazy glutationu. S-transferaza glutationowa
  o   UDP-glukotransferaza
  o   Metabolizm alkoholu. Dehydrogenaza
  Farmakogenetyka a ośrodkowy układ nerwowy
  Farmakogenetyka leków psychotropowych
  Inne genetycznie uwarunkowane nietypowe reakcje na lek
  o   Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej
  o   Porfirie
  o   Złośliwa hipertermia
  o   Akatalazemia
  o   Glikokortykosteroidy i ciśnienie wewnątrzgałkowe
  o   Niedobór ?1-antytrypsyny
  o   Inne nietypowe reakcje na lek niezwiązane z enzymami i metabolizmem leku
  o   Farmakogenomika
  9.       Elementy chronofarmakologii
  Rytmy biologiczne a działanie leków
  Dział II. Farmakologia szczegółowa
  Część IV. Leki a ogólne procesy regulacyjne i homeostaza
  10.   Leki moczopędne
  Wydalanie sodu i wody przez nerki
  Podział leków moczopędnych
  o   Inhibitory anhydrazy węglanowej
  o   Tiazydy i leki o zbliżonym działaniu (tiazydopodobne)
  o   Leki tiazydopodobne
  o   Diuretyki pętlowe
  o   Diuretyki oszczędzające potas
  o   Diuretyki osmotyczne
  o   Roślinne leki moczopędne
  Uzupełnianie niedoborów potasu
  11.   Leki stosowane w odczynach alergicznych
  Histamina
  Leki przeciwhist ...