Farmakologia ogólna i kliniczna T.1 T.2 - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Farmakologia ogólna i kliniczna T.1 T.2

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: CZELEJ

Tytuł: Farmakologia ogólna i kliniczna

Autor: Pod redakcją: Bertram G. Katzung, Susan B. Masters, Anthony J. Trezor

Redakcja naukowa wydania polskiego: Włodzimierz Buczko

ISBN: 9788375631180

Stron: Tom I - 672, Tom II - 720

Format: A4

Oprawa: twarda

Rok: 2012


Najbardziej aktualny, kompletny, nowoczesny i ceniony na świecie podręcznik z zakresu farmakologii.Jest to pierwsze polskie tłumaczenie tego światowego bestsellera (na podstawie 12 wydania oryginalnego). Ze względu na bardzo rozległy zakres wiedzy podręcznik został podzielony na dwa tomy. Pierwszy z nich, jak na dobry podręcznik przystało, rozpoczyna wprowadzenie do zagadnienia – podstawy farmakologii klinicznej. W kolejnych rozdziałach omówiono mechanizmy działania leków na autonomiczny i ośrodkowy układ nerwowy, leki wpływające na układ sercowo-naczyniowy oraz na funkcje nerek. W tomie drugim zaprezentowano i omówiono działanie leków endokrynologicznych, chemioterapeutyki (ze szczególnym uwzględnieniem chemioterapii nowotworów), leki wpływające na krew i procesy zapalne oraz podstawy toksykologii.

Istotnym wyróżnikiem tej publikacji wśród innych o podobnej tematyce, są opisy przypadków zamieszczone na początku każdego rozdziału, natomiast na jego końcu znajdują się pytania do nich. W większości rozdziałów zamieszczone są tabele podsumowujące prezentowane leki i efekty ich stosowania. Ponad 300 ilustracji prezentujących sposoby działania leków pozwalają lepiej zrozumieć ważne kwestie.


Ukazanie się na rynku księgarskim polskiego tłumaczenia podręcznika Bertranda G. Katzunga "Farmakologia ogólna i kliniczna" będzie z pewnością wydarzeniem wielkiej wagi nie tylko ze względu na osobę Autora, ale przede wszystkim na uniwersalność podręcznika łączącego wiedzę teoretyczną z praktyką kliniczną.

Prof. dr hab. n. med. Marian Wielosz

(Fragment recenzji)

Spis treści:

Tom I

CZĘŚĆ I
Podstawy farmakologii
1. Wprowadzenie
2. Receptory dla leków i farmakodynamika
3. Farmakokinetyka i farmakodynamika: racjonalne dawkowanie i czas działania leku
4. Biotransformacja leków
5. Wytwarzanie leków i regulacje prawne dotyczące leków

CZĘŚĆ II
Leki wpływające na autonomiczny układ nerwowy
6. Wprowadzenie do farmakologii autonomicznego układu nerwowego
7. Leki pobudzające receptory cholinergiczne oraz hamujące aktywność cholinoesterazy
8. Leki blokujące receptory cholinergiczne
9. Agoniści receptorów adrenergicznych oraz leki sympatyko mimetyczne
10. Leki blokujące receptory adrenergiczne

CZĘŚĆ III
Leki stosowane w chorobach układu krążenia i nerek
11. Leki przeciwnadciśnieniowe
12. Leki naczyniorozkurczające oraz leczenie choroby wieńcowej
13. Leki stosowane w niewydolności serca
14. Leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca
15. Leki moczopędne

CZĘŚĆ IV
Leki o istotnym działaniu na mięśnie gładkie
16. Histamina, serotonina i alkaloidy sporyszu
17. Peptydy wazoaktywne
18. Eikozanoidy: prostaglandyny, tromboksany, leukotrieny oraz związki pokrewne
19. Tlenek azotu
20. Leki stosowane w astmie

CZĘŚĆ V
Leki działające na ośrodkowy układ nerwowy
21. Wprowadzenie do farmakologii leków działających na ośrodkowy układ nerwowy (OUN)
22. Leki uspokajająco-nasenne
23. Alkohole
24. Leki przeciwdrgawkowe
25. Środki znieczulenia ogólnego
26. Środki znieczulające miejscowo
27. Środki zwiotczające mięśnie szkieletowe
28. Leczenie farmakologiczne choroby Parkinsona i innych zaburzeń ruchowych
29. Leki przeciwpsychotyczne i lit
30. Leki przeciwdepresyjne
31. Opioidowe leki przeciwbólowe i ich antagoniści
32. Substancje uzależniające

Tom II

CZĘŚĆ VI
Leki stosowane w leczeniu chorób krwi, zapaleń i dny moczanowej
33. Leki stosowane w niedokrwistości; krwiotwórcze czynniki wzrostu
34. Leki stosowane w zaburzeniach krzepnięcia
35. Leki stosowane w dyslipidemiach
36. Niesteroidowe leki przeciwzapalne, leki modyfi kujące przebieg choroby reumatycznej, nieopioidowe leki przeciwbólowe oraz leki stosowane w dnie moczanowej

CZĘŚĆ VII
Hormony i leki układu hormonalnego
37. Hormony podwzgórza i przysadki
38. Tarczyca i leki przeciwtarczycowe
39. Adrenokortykosteroidy i antagoniści adreno kortykosteroidów
40. Hormony płciowe i inhibitory
41. Hormony trzustki i leki przeciwcukrzycowe
42. Leki wpływające na mineralną homeostazę układu kostnego

CZĘŚĆ VIII
Chemioterapeutyki
43. Beta-laktamy i inne antybiotyki wpływające na ścianę i błonę komórkową
44. Tetracykliny, makrolidy, klindamycyna, chloramfenikol, streptograminy i oksazolidynony
45. Aminoglikozydy i spektinomycyna
46. Sulfonamidy, trimetoprim i chinolony
47. Leki przeciwgruźlicze
48. Leki przeciwgrzybicze
49. Leki przeciwwirusowe
50. Różnorodne środki przeciwbakteryjne, dezynfekujące, antyseptyczne i sterylizujące
51. Kliniczne zastosowanie leków przeciw drobnoustrojowych
52. Leki przeciwpierwotniakowe
53. Farmakologia kliniczna leków stosowanych przeciw robaczycom
54. Chemioterapia nowotworów
55. Immunofarmakologia

CZĘŚĆ IX
Toksykologia
56. Wprowadzenie do toksykologii zawodowej i środowiskowej
57. Zatrucia metalami ciężkimi i związki chelatujące
58. Zasady postępowania w zatruciach

CZĘŚĆ X
Zagadnienia wybrane
59. Szczególne aspekty farmakologii prenatalnej i pediatrycznej
60. Szczególne aspekty farmakologii geriatrycznej
61. Farmakologia dermatologiczna
62. Leki stosowane w chorobach układu pokarmowego
63. Potencjalne działanie lecznicze i toksyczne środków dostępnych bez recepty (OTC)
64. Suplementy diety i leki ziołowe
65. Recepty i prawidłowe wypisywanie recept
66. Najważniejsze interakcje leków oraz ich mechanizmy

Dodatek: szczepionki, immunoglobuliny i inne złożone produkty biologiczne

Indeks