FARMAKOLOGIA dla studentów i absolwentów kierunków medycznych - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

FARMAKOLOGIA dla studentów i absolwentów kierunków medycznych

 • Dostępność: Produkt dostępny
 • Wydawca: Medkar
 • Stara Cena: 159,00 złCena: 69,99 zł
 • Ilość:
  imgDOSTAWA OD 6.99 ZŁ
 • Poleć produkt
 • Tytuł: FARMAKOLOGIA dla studentów i absolwentów kierunków medycznych

  Wydanie: II, poprawione, poszerzone, 

  ISBN: 978-83-933605-0-5

  Rok: 2011

  format: 170 × 240 mm

  Stron: 664

   

  Przedmowa
  Do rąk Czytelników oddajemy drugie, poszerzone wydanie książki przeznaczonej dla studentów kierunków medycznych. Mamy nadzieję, że będzie ona również pomocna dla osób pracujących w placówkach służby zdrowia i osób przygotowujących się do egzaminów specjalizacyjnych. Farmakologia jest przedmiotem trudnym i interdyscyplinarnym. Zespół Autorów niniejszej książki stanowią aktualni lub byli pracownicy Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 15 lat prowadzimy zajęcia z farmakologii dla studentów Wydziału Opieki Zdrowotnej SUM, a Koledzy jako lekarze praktycy (interniści, ginekolog, neurolog) współpracują ze średnim personelem medycznym na co dzień w szpitalach. Znamy więc dobrze potrzeby dydaktyczne studentów kierunków medycznych i średniego personelu z zakresu farmakologii i farmakoterapii.

  Książka została podzielona na cztery działy:
  Dział I – Farmakologia ogólna, w którym Czytelnik pozna podstawowe pojęcia z zakresu farmakodynamiki, farmakokinetyki i farmakoterapii konieczne dla zrozumienia i opanowania materiału.
  Dział II – Farmakologia szczegółowa, w którym podano charakterystykę leków, głównie leków zarejestrowanych aktualnie w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem danych na temat ich działań niepożądanych. Informacje te mają za zadanie ułatwić obserwację pacjenta i zwrócić uwagę na objawy, o których należy powiadomić lekarza. By nie obciążać niepotrzebnie pamięci Czytelnika i ułatwić percepcję tekstu, oprócz nazwy międzynarodowej leku podajemy maksymalnie do trzech nazw preparatów handlowych. Odsyłamy Czytelników do podanej na końcu Działu I strony internetowej Ministerstwa Zdrowia, gdzie można znaleźć podstawowe informacje o dostępnych na naszym rynku preparatach handlowych.
  Informacje dotyczące mechanizmu działania leków ograniczyliśmy do minimum. Natomiast wprowadziliśmy wiadomości z fizjologii i patofizjologii konieczne dla zrozumienia działania leków i zasad farmakoterapii. Wyjaśnienie częściej używanych w książce terminów medycznych można znaleźć w Słowniczku na końcu książki.
  Dział III – Farmakoterapia – zredagowany przez lekarzy praktyków, w którym podano, zgodnie z obowiązującymi standardami, zalecenia postępowania terapeutycznego w częściej występujących chorobach przewlekłych i niektórych stanach ostrych. Takie kompendium wiedzy praktycznej, zwłaszcza dotyczące stanów ostrych powinno być przydatne dla pielęgniarek i ratowników medycznych, których rola w sytuacjach zagrażających życiu chorego jest bardzo istotna.
  Dział IV – Farmakologia w położnictwie, neonatologii i ginekologii – jest adresowany głównie do położnych. W tej części Autorzy przedstawiają różne aspekty stosowania leków i ziół w okresie ciąży oraz laktacji, odwołując się do ogólnych informacji o lekach podanych w Dziale II. Zwracają uwagę na bezpieczeństwo stosowania leków zgodnie z obowiązującą klasyfikacją opracowaną przez Food and Drug Administration (FDA). W jednym z rozdziałów podają zasady postępowania terapeutycznego w schorzeniach najczęściej występujących w okresie ciąży. Tu również omówiony został temat antykoncepcji, hormonalnej terapii zastępczej i terapii niepłodności.
  W Aneksie zamieszczonym na końcu książki Czytelnik może zapoznać się z obecnie obowiązującymi Rozporządzeniami Ministra Zdrowia oraz ogłoszonymi do nich Załącznikami dotyczącymi pracy pielęgniarek i położnych w zakresie świadczeń leczniczych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych; leków, które może podać pielęgniarka lub położna bez zlecenia lekarza oraz leków, które wchodzą w skład zestawu przeciwwstrząsowego ratującego życie, a które mogą być podane przez pielęgniarkę lub położną. Ponieważ przepisy i akty prawne są modyfikowane, dlatego na końcu Działu I podajemy adresy stron internetowych, na których można znaleźć obowiązujące przepisy.
  Mamy nadzieję, że niniejsza książka w zaproponowanym układzie, który łączy wiadomości teoretyczne i praktyczne będzie pomocna w przyswajaniu wiedzy z farmakologii oraz ułatwi trudną i odpowiedzialną pracę osobom zatrudnionym w placówkach służby zdrowia. Będziemy wdzięczni Czytelnikom za konstruktywne uwagi.

  Pragniemy podziękować Współautorom za udział w tworzeniu książki.
  Ewa Obuchowicz
  Andrzej Małecki
  Krystyna Kmieciak-Kołada
  Bogusław Okopień


  Spis rozdziałów

  Dział I
  Farmakologia ogólna
  I Podstawowe pojęcia związane z lekami i ich stosowaniem 19
  Marek Zieliński, Ewa Obuchowicz
  II Problemy farmakologii w pewnych przedziałach wiekowych 33
  Marek Zieliński, Ewa Obuchowicz

  Dział II
  Farmakologia szczegółowa
  III Leki stosowane w chorobach układu sercowo-naczyniowego 45
  Andrzej Madej, Bogusław Okopień, Andrzej Małecki
  IV Farmakologia krwi i układu krwiotwórczego 102
  Anna Pudełko, Witold Szkróbka
  V Leki stosowane w chorobach układu pokarmowego 134
  Bożena Gabryel, Witold Szkróbka, Ewa Obuchowicz
  VI Leki stosowane w chorobach układu oddechowego 157
  Robert Krysiak
  VII Leki przeciwhistaminowe 181
  Ewa Obuchowicz
  VIII Niesteroidowe leki przeciwzapalne 185
  Andrzej Madej
  IX Opioidowe leki przeciwbólowe 193
  Małgorzata Huzarska
  X Leki wpływające na ośrodkowy układ nerwowy 206
  Małgorzata Huzarska
  XI Antybiotyko- i chemioterapia 242
  Ewa Obuchowicz, Anna Pudełko
  XII Leki stosowane w zaburzeniach układu wewnątrzwydzielniczego 303
  Robert Krysiak
  XIII Witaminy 322
  Krzysztof Łabuzek
  XIV Leki przeciwnowotworowe 334
  Krzysztof Łabuzek
  XV Środki kontrastowe w diagnostyce obrazowej 342
  Robert Krysiak
  XVI Leki znieczulające 346
  Andrzej Małecki

  Dział III
  Farmakoterapia
  XVII Ogólne zasady terapii wybranych chorób przewlekłych 357
  Andrzej Madej, Robert Krysiak, Bogusław Okopień
  XVIII Choroby neurologiczne 379
  Andrzej Małecki
  XIX Farmakoterapia nowotworów 402
  Krzysztof Łabuzek

  XX Zasady terapii zakażeń 405
  Ewa Obuchowicz
  XXI Leki stosowane w zapobieganiu i terapii osteoporozy 416
  Robert Krysiak
  XXII Podstawowe zasady postępowania w wybranych stanach ostrych 419
  Dariusz Belowski, Andrzej Małecki
  XXIII Leczenie ostrych zatruć 441
  Natalia Pawlus, Aleksandra Bołdys

  Dział IV
  Farmakologia w położnictwie, neonatologii i ginekologii
  XXIV Podstawy farmakologii perinatalnej 473
  Krystyna Kmieciak-Kołada
  XXV Leki i ryzyko ich stosowania w czasie ciąży 478
  Krystyna Kmieciak-Kołada
  XXVI Farmakoterapia schorzeń w okresie ciąży 531
  Krystyna Kmieciak-Kołada, Rafał Stojko
  XXVII Hormony gonadotropowe i płciowe 564
  Rafał Stojko
  XXVIII Farmakoterapia a karmienie piersią 602
  Krystyna Kmieciak-Kołada
  Aneksy 615
  Słownik niektórych terminów medycznych 639
  Skorowidz 645

  Recenzje
  Poszczególne rozdziały podręcznika zawierają charakterystykę leków będących głównymi przedstawicielami grup terapeutycznych wraz z ogólną charakterystyką mechanizmów ich działania i właściwościami klinicznymi. Na szczególną uwagę zasługuje umieszczenie w każdym rozdziale krótkiego, przejrzyście opracowanego wstępu klinicznego, stanowiącego uzasadnienie klinicznego zastosowania leków. Umożliwia to czytelnikom, nie zawsze zaznajomionym z zagadnieniami klinicznymi (studenci), lepsze zrozumienie mechanizmów działania poszczególnych leków w odniesieniu do ich klinicznego zastosowania. Ten sposób przedstawienia farmakologii ogólnej i farmakoterapii stanowi o dużej unikalności podręcznika i wyróżnia go na tle innych opracowań dostępnych w Polsce.

  prof. dr hab. n. farm. Marek Droździk
  Kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej
  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

  […] jest podręcznikiem nowoczesnym, który spełnia europejskie wymogi nauczania farmakologii. Przedstawiono w nim w pełni aktualną wiedzę z zakresu farmakologii, farmakokinetyki i farmakodynamiki z praktycznego punktu widzenia.
  Podręcznik zawiera w pełni aktualne standardy terapeutyczne, uwzględnia współczesną ocenę skuteczności działania, opisy działań niepożądanych oraz opisuje bieżąco stosowany arsenał leków zarówno w klinice, jak i w gabinecie lekarza pierwszego kontaktu.
  Podsumowując – jako nauczyciel akademicki, mogę z pełnym przekonaniem polecić oceniany podręcznik studiującym na kierunkach medycznych do opanowania reguł farmakologii, a absolwentom tych kierunków jako przydatną pozycję w bibliotece medycznej utrwalającą wiedzę o działaniu leków.

  prof. dr hab. n. med. Przemysław Mrozikiewicz
  Katedra i Zakład Farmacji Klinicznej i Biofarmacji
  Uniwersytet Medyczny w Poznaniu