✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Farmacja praktyczna Renata Jachowicz Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Farmacja praktyczna

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Farmacja praktyczna

Redaktor : Renata Jachowicz

Stron : 616

ISBN : 9788320041811

Rok wydania : 2010

Wydanie : 1

Oprawa : twarda

Format : B5

Jest to nowoczesna publikacja dotycząca praktyki farmaceutycznej, zwłaszcza w aptece ogólnodostępnej. Szczegółowo omówiono zagadnienia dotyczące prawidłowego postępowania w zakresie wykonywania leków, dystrybucji, udzielania porad dotyczących stosowania leków OTC, prowadzenia opieki farmaceutycznej w celu optymalizacji farmakoterapii, praktyczne aspekty wynikające z interakcji leków oraz interakcji leków z żywnością. Uwzględniono również zagadnienia z zakresu farmakoepidemiologii i promocji oraz wybrane aspekty prawne wykonywania zawodu farmaceuty. 
Publikacja wychodzi naprzeciw problemom, z jakimi spotykają się farmaceuci w codziennej praktyce aptecznej. Z pewnością okaże się pomocna w kontakcie aptekarza z pacjentem w nowoczesnej obsłudze chorego. Jest adresowana do aptekarzy oraz studentów wydziałów farmaceutycznych.


Spis treści :
CZĘŚĆ I. APTEKA JAKO MIEJSCE WYKONYWANIA USŁUGI FARMACEUTYCZNEJ
1. Praktyka farmaceutyczna w zmieniającym się otoczeniu
1.1. Evidence Based Medicine współczesnym paradygmatem praktyki medycznej
1.2. Standardy i systemy zarządzania jakością w placówkach opieki zdrowotnej
1.3. Badania i procesy rozwojowe produktów leczniczych
1.3.1. Etapy procesu badawczo-rozwojowego
1.3.2. Wytwarzanie produktów leczniczych
1.4. Zmiany w zawodzie
1.5. Analizy farmakoekonomiczne w ocenie procedur farmaceutycznych
1.5.1. Porównawcze analizy farmakoekonomiczne
1.5.2. Etapy analiz porównawczych
2. Zasady wydawania produktów leczniczych w aptece
2.1. Zasady dyspensowania produktów leczniczych z uwzględnieniem ich kategorii dostępności
2.1.1. Dyspensowanie produktów leczniczych na podstawie recepty lekarskiej
2.1.2. Zasady dyspensowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych refundowanych i w przypadku chorób przewlekłych
2.1.3. Dyspensowanie produktów leczniczych pacjentom z uprawnieniami
2.1.4. Zasady wydawania produktów leczniczych zawierających środek odurzający lub substancję psychotropową
2.1.5. Realizacja recept refundowanych dla ubezpieczonych w Unii Europejskiej
2.1.6. Zasady wydawania leku recepturowego z apteki
2.1.7. Zasady wydawania produktów leczniczych niepodlegających refundacji
2.1.8. Wydawanie produktów leczniczych na receptę do stosowania u zwierząt
2.1.9. Wydawanie produktów leczniczych bez recepty lekarskiej w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia
2.1.10. Zasady sporządzania i realizacji odpisu recepty
2.2. Zasady wydawania produktów leczniczych w opakowaniu własnym apteki
2.3. Zasady postępowania przy wydawaniu produktu leczniczego z apteki
2.3.1. Przyczyny odmowy wydania produktu leczniczego z apteki
2.3.2. Zasady dotyczące korekty recept
2.4. Zasady dokumentowania wydania produktów leczniczych przepisanych na receptę
2.4.1. Taksacja recepty
2.4.2. Dokumentacja recept refundowanych oraz leku aptecznego recepturowego i homeopatycznego
2.5. Zasady przechowywania środków odurzających i psychotropowych oraz ich ewidencjonowanie
2.5.1. Postępowanie w przypadku przeterminowanych środków odurzających i psychotropowych przeznaczonych do unieszkodliwienia
2.5.2. Zwolnienie z obrotu środkami odurzającymi i psychotropowymi
3. Zasady sporządzania leków w aptece
3.1. Roztwory - Solutiones
3.1.1. Sporządzanie roztworów
3.1.2. Zasady postępowania przy sporządzaniu roztworów
3.1.3. Charakterystyka roztworów zależnie od drogi podania
3.2. Mieszanki - Mixturae
3.2.1. Sporządzanie mieszanki
3.2.2. Rozpuszczalność substancji leczniczych
3.2.3. Wpływ pH na rozpuszczalność
3.2.4. Przykłady substancji o odczynie zasadowym i kwaśnym w roztworze wodnym
3.2.5. Przykłady leków gotowych dodawanych do mieszanek recepturowych
3.2.6. Obliczenia
3.2.7. Kontrola dawek dla dzieci
3.3. Zawiesiny - Suspensiones
3.3.1. Cel stosowania zawiesin
3.3.2. Sporządzanie zawiesin
3.3.3. Właściwości dobrze sporządzonej zawiesiny
3.3.4. Zjawiska występujące w zawiesinach
3.3.5. Metoda sporządzania zawiesin
3.4. Emulsje - Emulsiones
3.4.1. Przyczyny stosowania emulsji
3.4.2. Typy emulsji
3.4.3. Emulgatory
3.4.4. Wybór emulgatora
3.4.5. Środki konserwujące
3.4.6. Przeciwutleniacze
3.4.7. Trwałość emulsji
3.4.8. Czynniki powodujące rozkład emulsji
3.4.9. Metody sporządzania emulsji
3.5. Maści - Unguenta
3.5.1. Maści typu roztwory
3.5.2. Maści typu zawiesiny
3.5.3. Maści typu emulsji
3.5.4. Żele
3.6. Proszki - Pulveres
3.6.1. Cel stosowania
3.6.2. Proszki niedzielone
3.6.3. Proszki dzielone
3.7. Czopki - Suppositoria
3.7.1. Cel stosowania
3.7.2. Podłoża czopkowe
3.7.3. Substancje pomocnicze
3.7.4. Sporządzanie czopków
3.7.5. Przygotowanie masy czopkowej
3.7.6. Metoda badania czopków i globulek
3.7.7. Zastosowanie miksera recepturowego Unguator® do sporządzania czopków i gałek
3.8. Leki do oczu
3.8.1. Krople do oczu - Guttae ophthalmicae
3.8.2. Sporządzanie kropli do oczu
4. Trwałość produktów leczniczych
5. Zapewnienie właściwej jakości produktów leczniczych w hurtowniach i aptekach - wybrane zagadnienia
5.1. Rola i zadania Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej w kontroli jakości
5.2. Wstrzymanie i wycofanie z obrotu produktów leczniczych
5.2.1. Tryb postępowania w przypadku otrzymania decyzji o wstrzymaniu w obrocie produktu leczniczego wytwórni, hurtowni, apteki, obrotu pozaaptecznego
5.3. Przyczyny wstrzymania i wycofania leków z obrotu
5.3.1. Tryb zgłaszania wady jakościowej
5.3.2. Tryb zabezpieczenia leku do badań przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego
5.4. Dobra Praktyka Wytwarzania (GMP) - zabezpieczenie jakości w wytwórni farmaceutycznej
5.5. Dobra Praktyka Dystrybucyjna - zabezpieczenie jakości w hurtowni farmaceutycznej
5.6. Wewnętrzna kontrola jakości w aptece
5.6.1. Tok postępowania przy przyjęciu asortymentu dostawy z hurtowni do apteki
5.6.2. Warunki wykonania i wewnętrzna kontrola leku wykonywanego w aptece
6. Opieka farmaceutyczna
6.1. Działania podejmowane w celu racjonalizacji wydatków na leki
6.2. Definicje opieki farmaceutycznej
6.3. Pacjenci wskazani do objęcia opieką
6.4. Opieka farmaceutyczna jako proces
6.5. Problem lekowy
6.5.1. Problemy lekowe związane ze wskazaniami do stosowania
6.5.2. Problemy lekowe związane ze skutecznością leczenia
6.5.3. Problemy lekowe związane z bezpieczeństwem terapii
6.5.4. Problemy lekowe związane z wygodą chorego
6.6. Cele terapeutyczne
6.7. Plan opieki farmaceutycznej
6.8. Rola chorego w procesie opieki farmaceutycznej
6.9. Rola farmaceuty w opiece farmaceutycznej
6.10. Dokumenty określające rolę farmaceutów
6.11. Praktyczna realizacja opieki farmaceutycznej w Polsce
7. Komunikacja interpersonalna w opiece farmaceutycznej
7.1. Sytuacje komunikacyjne w aptece
7.2. Definicja procesu komunikacji
7.3. Komunikacja niewerbalna
7.3.1. Metakomunikaty
7.4. Zaburzenia procesu komunikacji interpersonalnej
7.5. Umiejętność słuchania
7.6. Style komunikowania się
7.6.1. Styl pasywny
7.6.2. Styl agresywny
7.6.3. Styl asertywny
7.7. Analiza transakcyjna i analiza gier
7.8. Znaczenie komunikacji w aptece
8. Zadania farmaceutów w zakresie doradzania pacjentowi
8.1. Zasady doboru leków OTC (wydawanych bez recepty)
8.2. Doradzanie w zakresie stosowania leków z grupy OTC w wybranych jednostkach chorobowych
8.2.1. Przeziębienie
8.2.2. Kaszel
8.2.3. Katar
8.2.4. Ból gardła
8.2.5. Choroby ośrodkowego układu nerwowego (o.u.n.)
8.2.6. Choroby reumatyczne
8.2.7. Choroby przewodu pokarmowego
8.2.8. Choroby układu sercowo-naczyniowego
8.2.9. Zapalenie pęcherza moczowego i dróg moczowych
8.2.10. Przerost gruczołu krokowego
8.2.11. Menopauza
8.2.12. Osteoporoza
8.2.13. Choroby oczu
8.2.14. Choroby dermatologiczne
9. Materiały medyczne
9.1. Materiały opatrunkowe w leczeniu ran
9.2. Charakterystyka materiałów opatrunkowych
9.2.1. Wata
9.2.2. Gaza
9.2.3. Włókniny
9.2.4. Kompresy impregnowane
9.2.5. Kompresy kombinowane
9.2.6. Kompresy pokrywane metalami
9.2.7. Kompresy z węglem aktywnym
9.2.8. Opatrunki hydrożelowe
9.2.9. Opatrunki hydrokoloidowe
9.2.10. Opatrunki z superabsorbentem
9.2.11. Opatrunki alginianowe
9.2.12. Opatrunki piankowe
9.2.13. Przylepce i plastry opatrunkowe
9.2.14. Opaski elastyczne
9.3. Nici chirurgiczne
9.4. Artykuły higieniczne dla chorych z problemami urologicznymi
9.5. Zaopatrzenie stomii
9.6. Sprzęt jednorazowego użytku
9.6.1. Cewniki
9.6.2. Rurki tracheostomijne
10. Promocja zdrowia
10.1. Promocja zdrowia w aptekach
10.2. Udział farmaceutów w programach zwalczania nałogu palenia
10.3. Nałóg palenia tytoniu
10.3.1. Zdrowotne następstwa palenia papierosów
10.3.2. Choroby biernych palaczy
10.3.3. Głód nikotynowy
10.3.4. Farmakoterapia uzależnienia od nikotyny
10.4. Otyłość a stan zdrowia człowieka
10.4.1. Powstawanie otyłości
10.4.2. Rola farmaceuty w terapii otyłości
10.4.3. Leczenie dietetyczne
10.4.4. Wzmożony wysiłek fizyczny
10.4.5. Leczenie farmakologiczne
10.4.6. Środki wspomagające odchudzanie
...