Event Marketing Podstawy teoretyczne i rozwiązania praktyczne - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Event Marketing Podstawy teoretyczne i rozwiązania praktyczne

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: AWF Katowice

Tytuł: Event Marketing Podstawy teoretyczne i rozwiązania praktyczne

Rok: 2016

Wydawca: AWF Katowice

ISBN: 978-83-64036-88-0

Oprawa: Miękka

Autor: Krzysztof Cieślikowski

Do recenzji przedłożony zostań maszynopis książki „ Event marketing. Podstawy teoretyczne i rozwiązania praktyczne”. W tym miejscu należy jednoznacznie podkreślić, że sam wybór tematu jest bodaj największym atutem książki. Nie oznacza to bynajmniej, że książka jest napisana na słabym poziomie, jest bowiem wręcz przeciwnie, ale rzeczywiście stanowi próbę zapełnienia nie tyle luki na polskim rynku wydawniczym, ale wręcz drastycznej „wyrwy”. Temat organizacji, zarządzania i marketingu wydarzeń w wielu krajach ( np. Wielkiej Brytanii ) doczekał się utworzenia odrębnego kierunku studiów, dla słuchaczy którego powstała znaczna liczba publikacji. Tymczasem, według mojej wiedzy, w Polsce nie ma dotąd nawet jednej publikacji zwartej poświęconej w całości tej tematyce. Informacje na ten temat można znaleźć w coraz liczniejszych opracowaniach dotyczących turystyki biznesowej, ale tak kompleksowe spojrzenie, jak czyni to Autor recenzowanej książki, dotąd w Polsce nie było prezentowane. Można zatem przypuszczać, że grupa docelowa odbiorców recenzowanej monografii powinna być bardzo szeroka. Z jednej strony z pewnością są to studenci i wykładowy akademiccy, dla których jest to istotna pomoc w procesie dydaktycznym. Łatwo przystępny język i duża ilość prezentowanych przykładów z pewnością ułatwią wykorzystanie recenzowanej książki w procesie dydaktycznym na uczelniach, zwłaszcza kształcących się na kierunkach powiązanych z turystyką. Drugą ważną grupą odbiorców powinni być praktycy, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, czyli pracownicy firm zajmujących się organizacją wydarzeń, jak i pracownicy jednostek samorządu zainteresowań naukowców, badaczy rynku turystycznego, marketingu terytorialnego, czy także rozwoju lokalnego i regionalnego.