✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Etyka w pracy pielęgniarskiej Beata Dobrowolska, Zofia Kostrzanowska, Sta Irena Wrońska, Janusz Mariański CZELEJ
img
img

Etyka w pracy pielęgniarskiej

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Etyka w pracy pielęgniarskiej

Autor : Beata Dobrowolska, Zofia Kostrzanowska, Sta

Redaktor : Irena Wrońska, Janusz Mariański

Stron : 256

ISBN : 838806388X

Rok wydania : 2002

Wydanie : 1

Oprawa : miękka

Format : B5

W swojej codziennej pracy pielęgniarki na każdym kroku muszą rozstrzygać dylematy etyczne – od najbłahszych po najtrudniejsze, czasem wręcz nierozstrzygalne. Towarzysząc pacjentom czasem w sytuacjach przełomowych, muszą mieć zdolność rozeznania, co jest postępowaniem godnym, a co nie. Tak dyskusyjne dziś kwestie jak granica życia i śmierci, prawo pacjenta do decydowania o zaprzestaniu leczenia, zapłodnienie pozaustrojowe i wszystkie wiążące się z tym zagadnienia – to tylko drobna część pytań, jakie stawia współczesna medycyna. 
Podręcznik omawia wszystkie najważniejsze zagadnienia etyki, daje też rzetelną podbudowę socjologiczną oraz historyczną. Książka napisana jest przez wykładowców z różnych dziedzin – etyki, filozofii, socjologii i pielęgniarstwa.


Spis treści :
Rozdział I  Etyka jako nauka filozoficzna
1. Definicja etyki i jej stosunek do innych nauk
2. Specyfika dobra moralnego: szczęście, nakaz czy miłość?
3. Uwagi końcowe: od podstaw etyki ku jej pełnej postaci
Rozdział II  Filozoficzne podstawy etyki pielęgniarskiej
1. Etyka troski
2. Humanistyczna etyka spolegliwego opiekuna
3. Psychologiczna etyka logoterapii
4. Egzystencjalna etyka społecznej komunikacji
5. Prospołeczna etyka chrześcijańskiego personalizmu
6. Uwagi końcowe
Rozdział III  Człowiek jako podmiot moralności - kontekst psychospołeczny
1. Socjologia moralności jako nauka o faktach moralnych
2. Człowiek jako podmiot życia moralnego
3. Socjalizacja i wychowanie moralne
4. Rozwój moralny człowieka
5. Socjologia moralności a pielęgniarstwo
Rozdział IV  Z historii etyki pielęgniarstwa
1. Wprowadzenie
2. Moralność pielęgniarska w czasach przedchrześcijańskich
3. Wartości i moralność pielęgniarska w czasach chrześcijańskich
4. Czarny okres szpitalnictwa oraz pielęgniarstwa i jego wielcy reformatorzy XVI-XVIII wieku
5. Florencja Nightingale i jej koncepcja pielęgniarstwa jako zawodu i powołania
6. Organizacje pielęgniarskie
7. Moralność i etyka pielęgniarstwa nowoczesnego w Polsce (1911-1970)
8. Moralność i etyka pielęgniarska w drugim okresie nowoczesnego pielęgniarstwa w Polsce (1945-1970)
9. Zakończenie
Rozdział V  Ogólna etyka pielęgniarstwa
1. Etyka pielęgniarstwa jako nauka normatywna
2. Aksjologia etyki pielęgniarstwa
3. Deontologia pielęgniarstwa
Rozdział VI  Szczegółowa etyka pielęgniarki
1. Zasady etycznego postępowania pielęgniarki
2. Podejmowanie decyzji etycznych
3. Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek
4. Dylematy etyczne pielęgniarek
Rozdział VII  Kodeksy etyki zawodowej pielęgniarek
1. Funkcje kodeksu etyki zawodowej
2. Historia kodeksów etycznych w pielęgniarstwie
3. Kodeks Międzynarodowej Rady Pielęgniarek
4. „Kodeks etyki zawodowej polskiej pielęgniarki i położnej”
5. Prawa pacjenta a „Kodeks etyki zawodowej polskiej pielęgniarki i położnej”
Posłowie - Ku pielęgniarstwu XXI wieku
Indeks