Estetyczna rehabilitacja uzupełnieniami stałymi Leczenie protetyczne T.2 - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Estetyczna rehabilitacja uzupełnieniami stałymi Leczenie protetyczne T.2

 • Dostępność: Produkt dostępny
 • Wydawca: Kwintesencja
 • Stara Cena: 294,00 złCena: 264,60 zł
 • Ilość:
  imgDARMOWA DOSTAWA
 • Poleć produkt
 • Tytuł: Estetyczna rehabilitacja uzupełnieniami stałymi Leczenie protetyczne T.2 

  Autor: Mauro Fradeani

  Oprawa: Twarda

  Rok: 2013

  Zdjęcia: 2500

  Stron: 600

  ISBN: 978-83-85700-78-4

  SPIS TREŚCI

  O Autorach 7
  Przedmowa 8
  Wstęp 9
  Podziękowania 10
  Wprowadzenie 26

  Rozdział 1
  Komunikacja z laboratorium - diagnostyczny wax-up
  Mauro Fradeani, Giancarlo Barducci 29
  Wywiad medyczny 30
  Wywiad stomatologiczny 32
  Badanie radiologiczne 32
  Badanie kliniczne 34
  Badanie zewnątrzustne 34
  Badanie wewnątrzustne 36
  Diagnoza 38
  Plan leczenia - prognoza 40
  Zęby lub implanty jako filary protetyczne 42
  Rekonstrukcja pojedynczego zęba 42
  Rekonstrukcja dwóch lub większej liczby zębów 42
  Komunikacja z pacjentem 44
  Przebieg leczenia 44
  Rehabilitacja w odcinku przednim wstępna wizualizacja estetyczna 48
  Diagnostyczne środki pomocnicze 48
  Bezpośredni mock-up 48
  Pośredni mock-up 52

  Rozdział 2
  Rozległa rehabilitacja
  Mauro Fradeani, Giancarlo Barducci 56
  Plan leczenia - diagnostyczny wax-up 56
  Karta laboratoryjna 58
  Karta laboratoryjna. Analiza estetyczna 60
  Fotografie 60
  Twarz 60
  Uśmiech 60
  Zęby 60
  Płaszczyzna okluzyjna 62
  Kolor 62
  Kształt i pozycja zębów 64
  Nadzgryz poziomy i pionowy 64
  Karta laboratoryjna. Analiza czynnościowa 66
  Modele sytuacyjne 66
  Rejestracja zwarcia 66
  Pozycja maksymalnego zaguzkowania 66
  Relacja centralna 66
  Wymiar pionowy okluzji 70
  Rejestracja położenia żuchwy w pozycji protruzyjnej70
  Łuk twarzowy 72
  Ustawienie modeli 72
  Tylne punkty referencyjne 72
  Przedni punkt referencyjny 72
  Łuk twarzowy. Płaszczyzny referencyjne - perspektywa boczna 74
  Płaszczyzna frankfurcka 74
  Płaszczyzna oczodołowa 74
  Płaszczyzna pośrednia 74
  Płaszczyzna Campera 74
  Implikacje estetyczno-czynnościowe 76
  Łuk twarzowy. Płaszczyzny referencyjne - perspektywa przednia 80
  Implikacje estetyczno-czynnościowe 80
  Rejestracja łukiem twarzowym - pozioma płaszczyzna referencyjna
  Pozioma linia brzegów siecznych 82
  Prawidłowa rejestracja 82
  Rejestracja łukiem twarzowym - pozioma płaszczyzna referencyjna
  Pozioma linia brzegów siecznych 84
  Nieprawidłowa rejestracja 84
  Rejestracja łukiem twarzowym - pozioma płaszczyzna referencyjna
  Skośna linia brzegów siecznych 88
  Prawidłowa rejestracja 88
  Rejestracja łukiem twarzowym - pozioma płaszczyzna referencyjna
  Skośna linia brzegów siecznych 90
  Nieprawidłowa rejestracja 90
  Rejestracja łukiem twarzowym - skośna płaszczyzna referencyjna
  Skośna twarz 94
  Prawidłowa rejestracja 94
  Wskazówki kliniczno-praktyczne 96
  Montaż modeli w artykulatorze 98
  Artykulatory całkowicie nastawialne 98
  Artykulatory częściowo nastawialne 98
  Ustawienia 100
  Diagnostyczny wax-up 104
  Doszlifowanie kontaktów zwarciowych na modelach 106
  Diagnostyczny wax-up metodą dodowania materiału 112

  Rozdział 3
  Wykonanie i wprowadzenie uzupełnienia tymczasowego
  Mauro Fradeani, Giancarlo Barducci 123
  Cele 124
  Warunki 126
  Uzupełnienia tymczasowe
  Materiały 128
  Akrylany - metakrylan metylu 128
  Akrylany - metakrylan etylu 128
  Kompozyty 128
  Uzupełnienia tymczasowe - Rehabilitacja protetyczna
  Preparacja zębów 130
  Planowanie kształtu filarów protetycznych 130
  Wstępna preparacja 130
  Wykonanie uzupełnienia tymczasowego
  Metoda bezpośrednia 134
  Wykonanie w gabinecie stomatologicznym 134
  Szyna formowana wgłębnie 134
  Wykonanie uzupełnienia tymczasowego
  Metoda pośrednia 138
  Wykonanie w laboratorium protetycznym138
  Uzupełnienie tymczasowe na nieoszlifowanych zębach 138
  Uzupełnienie tymczasowe na oszlifowanych zębach 138
  Metoda pośrednia
  Problemy podczas wprowadzania uzupełnienia tymczasowego - nieoszlifowane zęby - przyczyny 140
  Metoda pośrednia
  Problemy podczas wprowadzania uzupełnienia tymczasowego - nieoszlifowane zęby - rozwiązania 144
  Metoda pośrednia
  Problemy podczas wprowadzania uzupełnienia tymczasowego - zęby oszlifowane i nieoszlifowane - przyczyny 148
  Niewystarczające dopasowanie w okolicy przyszyjkowej 150
  Metoda pośrednia
  Problemy podczas wprowadzania uzupełnienia tymczasowego - przed i po preparacji - rozwiązania
  Zmodyfikowana metoda pośrednia 154
  Uzupełnienie tymczasowe z ułatwionym wprowadzaniem 154
  Wprowadzenie 154
  Precyzja 156
  Zmodyfikowana metoda pośrednia - Laboratorium
  Rekonstrukcje w odcinku przednim
  Metoda wlewowa przy użyciu indeksu silikonowego 160
  Metoda 160
  Wskazówki techniczne 162
  Zmodyfikowana metoda pośrednia - Gabinet
  Rekonstrukcje w odcinku przednim
  Wprowadzanie uzupełnienia tymczasowego w jamie ustnej 166
  Zmodyfikowana metoda pośrednia - Laboratorium
  Rekonstrukcja jednego lub obu łuków zębowych
  Metoda nakładania materiału na model gipsowy170
  Metoda 170
  Aspekty techniczno-kliniczne 174
  Zmodyfikowana metoda pośrednia - nakładanie materiału na model gipsowy - Gabinet
  Rekonstrukcja jednego łuku zębowego
  Wprowadzenie w jamie ustnej 178
  Zmodyfikowana metoda pośrednia - nakładanie materiału na model gipsowy - Gabinet
  Rekonstrukcja obu łuków zębowych
  Wprowadzenie w jamie ustnej 182
  Zmodyfikowana metoda pośrednia - nakładanie materiału na model gipsowy - Gabinet
  Pomocniczy element centrujący i pozycjonujący
  Ułatwienie dopasowania uzupełnienia tymczasowego 188
  Podścielenie 192
  Końcowe opracowanie 196
  Optymalizacja krawędzi 200
  Technika "sól i pieprz" 200
  Płynne kompozyty 200
  Barwienie i glazurowanie 202
  Cementowanie 206
  Częściowe rekonstrukcje adhezyjne
  Krótkoczasowe uzupełnienia tymczasowe 210
  Zęby boczne 210
  Uzupełnienia tymczasowe typu inlay 210
  Uzupełnienia tymczasowe typu onlay i overlay212
  Zęby przednie 214
  Licówki tymczasowe 214
  Długoczasowe uzupełnienia tymczasowe 220
  Pierwsze uzupełnienie tymczasowe 220
  Drugie uzupełnienie tymczasowe 220
  Drugie wzmocnione uzupełnienie tymczasowe222
  Wzmocnienie lane 224
  Technika wykonania 224
  Długoczasowe uzupełnienia tymczasowe
  Uzupełnienie tymczasowe w leczeniu implantoprotetycznym 226
  Uzupełnienia nie oparte na implantach 226
  Protezy ruchome 226
  Protezy stałe 226
  Uzupełnienia na zębach naturalnych 226
  Protezy stałe mocowane adhezyjnie 228
  Tymczasowe uzupełnienia ortodontyczne230
  Długoczasowe uzupełnienia tymczasowe - Protezy stałe
  Uzupełnienie tymczasowe oparte na implantach232
  Uzupełnienia tymczasowe oparte na implantach
  Obciążenie późne - uzupełnienie tymczasowe236
  Uzupełnienia na łącznikach ostatecznych236
  Uzupełnienia tymczasowe oparte na implantach
  Obciążenie późne - pierwsze i drugie
  Uzupełnienie tymczasowe 240
  Kompleksowe rekonstrukcje i uzupełnienia
  Częściowe w odcinku przednim 240
  Pierwsze uzupełnienie tymczasowe na łącznikach tymczasowych 240
  Drugie uzupełnienie tymczasowe na łącznikach ostatecznych240
  Uzupełnienia tymczasowe oparte na implantach
  Obciążenie natychmiastowe 248
  Pojedynczy implant z natychmiastową funkcją248
  Rekonstrukcja jednego lub obu łuków - obciążenie natychmiastowe 254
  Uzupełnienia tymczasowe - podsumowanie266
  Integracja estetyczna 266
  Integracja czynnościowa 268

  Rozdział 4
  Biologiczna integracja uzupełnienia tymczasowego i ostateczna preparacja
  Mauro Fradeani 277
  Tkanki miękkie 278
  Biotyp przyzębia 278
  Struktury anatomiczne 278
  Szczelina dziąsłowa 278
  Procedury protetyczne i ryzyko biologiczne278
  Integracja biologiczna. Uzupełnienie tymczasowe 280
  Czynniki ryzyka 280
  Integracja biologiczna - uzupełnienie tymczasowe
  Stabilność brzegu dziąsłowego 284
  Krawędzie brzeżne rekonstrukcji 284
  Kontur rekonstrukcji 286
  Kontur w obszarze stycznym 286
  Kontur przedsionkowy 288
  Cechy powierzchni materiałów protetycznych290
  Nadmiary cementu 290
  Integracja biologiczna - zdrowe przyzębie
  Chirurgia przedprotetyczna 294
  Wskazania kliniczne 294
  Odsłonięcie zdrowych tkanek zęba 294
  Chirurgiczne wydłużenie korony 294
  Leczenie chirurgiczne 296
  Kontrola po zabiegach chirurgicznych 296
  Średni czas gojenia tkanek 298
  Wartości zmienne w regeneracji tkanek300
  Symptomy dojrzałości tkanek 302
  Podścielenie i ostateczne opracowanie 302
  Integracja biologiczna - nieprawidłowy stan przyzębia
  Leczenie protetyczno-periodontologiczne 312
  Odcinek boczny 312
  Podścielenie i ostateczne opracowanie 312
  Odcinek przedni 316
  Podścielenie i ostateczne opracowanie 316
  Ostateczna preparacja zębów 324
  Preparacja zębów
  Głębokość preparacji 326
  Odcinek przedni 326
  Odcinek przedni szczęki 328
  Preparacja zębów
  Kształtowanie krawędzi 330
  Preparacja zębów
  Ochrona integralności biologicznej 332
  Preparacje częściowe 332
  Preparacje pełne 332
  Preparacja zębów - zachowanie integralności biologicznej
  Integralność miazgi 336
  Preparacja zębów - zachowanie integralności biologicznej
  Integralność dziąsła 338
  Naddziąsłowa krawędź rekonstrukcji 338
  Dodziąsłowa krawędź rekonstrukcji 338
  Poddziąsłowa krawędź rekonstrukcji protetycznej342
  Zaburzenie integralności biologicznej 342
  Krawędź poddziąsłowa
  Preparacja poddziąsłowa 344
  Ochrona integralności biologicznej 344
  Etapy kliniczne 344
  Pomiar głębokości szczeliny dziąsłowej344
  Preparacja dodziąsłowa 346
  Nić retrakcyjna 346
  Preparacja na nowym poziomie dziąsła346
  Ostateczne wykończenie 348
  Wyjęcie nici i podścielenie uzupełnienia tymczasowego348
  Integracja biologiczna
  Leczenie implantologiczno-protetyczne 352
  Okołowszczepowe tkanki miękkie 352
  Skutki biologiczne 354
  Postępowanie kliniczne 354


  Rozdział 5
  Od uzupełnienia tymczasowego do ostatecznej rekonstrukcji: wycisk i transfer danych
  Mauro Fradeani 373
  Uzupełnienie tymczasowe:
  Prototyp ostatecznej rekonstrukcji 374
  Zintegrowane uzupełnienie tymczasowe374
  Cel 374
  Uzupełnienie tymczasowe
  Kontrola integracji 376
  Uzupełnienie tymczasowe in situ 376
  Parametry estetyczne 376
  Parametry fonetyczne 378
  Parametry czynnościowe 378
  Parametry biologiczne 380
  Transfer danych
  Transfer danych 382
  Wycisk uzupełnienia tymczasowego i zębów przeciwstawnych382
  Rejestrat protruzyjny 382
  Łuk twarzowy 382
  Uzupełnienie tymczasowe in situ
  Ostateczny wycisk 384
  Usunięcie uzupełnienia tymczasowego 384
  Ostateczny wycisk 384
  Poliwinylosiloksany i polietery 388
  Transfer danych - ostateczny wycisk
  Technika pobierania wycisku 390
  One step - double mix 390
  Zalecenia 390
  Transfer danych - ostateczny wycisk
  Odsłanianie granicy preparacji 392
  Zgłębnikowanie szczeliny dziąsłowej 392
  Nici 392
  Siła stosowana podczas zakładania nici392
  Działanie mechaniczne 394
  Działanie chemiczno-mechaniczne 394
  Ostateczny wycisk
  Preparacja dodziąsłowa - technika jednej nici396
  Wycisk z założoną nicią retrakcyjną 396
  Ostateczny wycisk
  Preparacja poddziąsłowa
  Technika dwóch nici 398
  Zakładanie pierwszej nici 398
  Zakładanie drugiej impregnowanej nici400
  Usunięcie drugiej nici i pobranie wycisku400
  Materiały i techniki wyciskowe
  Licówki, wkłady i nakłady koronowe 408
  Problemy 408
  Licówki 408
  Wkłady i nakłady koronowe 408
  Materiały i techniki wyciskowe
  Implanty 410
  Wycisk z poziomu platformy implantu 410
  Wycisk z poziomu łączników 410
  Transfer danych
  Rejestracja okluzji
  Rehabilitacja w odcinku przednim 412
  Rejestracja okluzji w rekonstrukcjach
  Częściowych braków zębowych 412
  Rekonstrukcje w odcinku przednim 412
  Rejestracja okluzji między filarami a zębami przeciwstawnymi412
  Transfer danych
  Rejestracja okluzji
  Rehabilitacja jednego łuku zębowego 414
  Rejestracja okluzji między filarami a zębami przeciwstawnymi414
  Transfer danych
  Rejestracja okluzji
  Rehabilitacja obu łuków zębowych 416
  Naprzemienny montaż modeli szczęki i żuchwy 416
  Rejestracja okluzji między filarami szczęki i żuchwy 416
  Transfer danych
  Dobór koloru i transfer danych
  Do labaratorium protetycznego 418
  Dobór koloru 418
  Przekazanie informacji na temat koloru 420
  Transfer danych
  Ostateczna rekonstrukcja - karta laboratoryjna 424


  Rozdział 6
  Wykonanie ostatecznej rekonstrukcji protetycznej
  Mauro Fradeani, Giancarlo Barducci 435
  Wykonanie ostatecznej rekonstrukcji 436
  Gabinet stomatologiczny 436
  Laboratorium protetyczne 436
  Wykonanie ostatecznej rekonstrukcji protetycznej - Laboratorium
  Model główny 438
  Model dzielony 438
  Lakier dystansowy (spacer)438
  Wykonanie ostatecznej rekonstrukcji protetycznej - Laboratorium
  Model wtórny 442
  Odtworzenie dziąsła 442
  Optymalizacja konturu rekonstrukcji 442
  Projektowanie łączników 442
  Laboratorium
  Naprzemienny montaż modeli
  Rehabilitacja w odcinku przednim 446
  Montaż modeli uzupełnienia tymczasowego i modelu zębów przeciwstawnych 446
  Montaż modelu głównego z modelem zębów przeciwstawnych 446
  Laboratorium
  Naprzemienny montaż modeli
  Rehabilitacja jednego łuku zębowego 448
  Montaż modelu uzupełnienia tymczasowego z modelem zębów przeciwstawnych 448
  Montaż modelu głównego z modelem zębów przeciwstawnych 448
  Laboratorium
  Naprzemienny montaż modeli
  Rehabilitacja obu łuków zębowych 450
  Montaż modeli górnego i dolnego uzupełnienia tymczasowego 450
  Naprzemienny montaż modeli głównych z modelami uzupełnień tymczasowych 450
  Kontrola montażu naprzemiennego z górnym i dolnym modelem głównym 450
  Ustawienia artykulatora - Laboratorium
  Indywidualne prowadzenie sieczne 454
  Wykonanie ostatecznej rekonstrukcji - Laboratorium
  Indeks silikonowy 458
  Indeks okluzyjno-podniebienny 458
  Indeks przedsionkowy 462
  Podbudowa 466
  Kształt 466
  Materiał podbudowy 466
  Rekonstrukcje metalowo-ceramiczne 466
  Podbudowa 468
  Rekonstrukcje ceramiczne 468
  Ceramiki krzemianowe 468
  Ceramiki na bazie szpatu polnego 468
  Ceramiki szklane 468
  Ceramiki wysokowytrzymałe 470
  Tlenek glinu (Alumina) 470
  Cyrkon 472
  Podbudowy mostów 474
  Rekonstrukcje metalowo-ceramiczne 474
  Rekonstrukcje ceramiczne 474
  Podbudowa - rekonstrukcje metalowo-ceramiczne i ceramiczne 478
  Aspekty kliniczne 478
  Wykonanie podbudowy. Przypadek 1, Przypadek 2, Przypadek 3 480
  Przypadek 1 480
  Przypadek 2 480
  Przypadek 3 480
  Gabinet. Przymiarka podbudowy 482
  Szczelność brzeżna: mosty 482
  Szczelność brzeżna: rekonstrukcje pojedyncze482
  Kontrola montażu modeli. Podbudowa
  Wstępna wizualizacja 484
  Wykonanie ostatecznej rekonstrukcji protetycznej - Laboratorium
  Przygotowanie podbudowy 488
  Rekonstrukcje metalowo-ceramiczne 488
  Rekonstrukcje ceramiczne 488
  Wykonanie ostatecznej rekonstrukcji protetycznej - Laboratorium
  Licowanie ceramiką 490
  Wykonanie ostatecznej rekonstrukcji protetycznej - Gabinet
  Przymiarka rekonstrukcji bez glazury 494
  Parametry estetyczne 494
  Parametry czynnościowe 496
  Parametry biologiczne 498
  Glazura 500
  Lutowanie 500
  Wprowadzenie ostatecznej rekonstrukcji 502
  Cementowanie 504
  Cementowanie tymczasowe 504
  Cementowanie ostateczne 504
  Faza podtrzymująca 518

  Galeria przypadków klinicznych 524