Eratyki fennoskandzkie w osadach glacjalnych Polski i ich znaczenie badawcze - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Eratyki fennoskandzkie w osadach glacjalnych Polski i ich znaczenie badawcze

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Tytuł: Eratyki fennoskandzkie w osadach glacjalnych Polski i ich znaczenie badawcze

Autor: Czubla Piotr

Wydanie: 1

Rok: 2015

Stron: 335

ISBN: 9788379696758

W monografii zostały przedstawione wyniki wieloletnich badań skał narzutowych w Polsce na tle światowych osiągnięć w tej dziedzinie. Przeanalizowano szereg zagadnień z geologii glacjalnej, mających bezpośredni lub pośredni wpływ na skład materiału morenowego. Po raz pierwszy w tak szerokim zakresie rozpoznano rozmieszczenie najważniejszych typów skał przewodnich na obszarze Polski. Na podstawie analiz eratyków zostały zweryfikowane współczesne modele termodynamiczne lądolodu fennoskandzkiego. Wskazano możliwości wykorzystania eratyków fennoskandzkich w korelacji osadów glacjalnych.
„Praca w sposób wszechstronny porusza zagadnienia metodyki i historii badań eratyków w osadach glacjalnych Europy, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Zawiera szczegółową dyskusję i krytyczną ocenę danych literaturowych, pokazując jednocześnie nowoczesny sposób podejścia do analizy eratyków, co stanowi wyraźny postęp w metodologii badań. Uzyskane wyniki naukowe wnoszą wiele nowych danych w zakresie paleogeografii obszarów objętych zlodowaceniem plejstoceńskim, sposobu rozwoju lądolodu, procesów erozji i sedymentacji lodowcowej, stratygrafii osadów glacjalnych”.
Z recenzji dr. hab. Jana Dzierżka