Enterokoki jako bakterie zakażeń szpitalnych - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Enterokoki jako bakterie zakażeń szpitalnych

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Continuo

Tytuł: Enterokoki jako bakterie zakażeń szpitalnych

Autor: A. Śledzińska, A. Samet, A. Gładysz

Rok: 2009

Stron:168

ISBN 978-83-89629-88-3

Pierwsza całościowa monografia autorów polskich przedstawiająca enterokoki w nowej roli, tj. jako drobnoustroje będące przyczyną zakażeń szpitalnych. Jest dziełem interdyscyplinarnym, co zapewniło publikacji wieloaspektowość ujęcia zagadnienia.

Spis treści:

Ogólna charakterystyka enterokoków – Marek Bronk, Anna Śledzińska, Alfred Samet;

Diagnostyka bakteriologiczna zakażeń enterokokowych – Marek Bronk, Anna Śledzińska, Alfred Samet;

Diagnostyka molekularna w wykrywaniu, identyfikacji i różnicowaniu bakterii z rodzaju Enterococcus – Józef Kur;

Epidemiologia zakażeń związanych z paciorkowcami kałowymi należącymi do rodzaju Enterococcus – Anna Śledzińska, Alfred Samet, Marek Bronk;

Leki stosowane w terapii zakażeń enterokokowych – mechanizmy działania i oporności – Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat;

Parametry farmakokinetyczne (PK) oraz farmakodynamiczne (PD) jako podstawa celowanej antybiotykoterapii – Elżbieta Arlukowicz, Anna Śledzińska;

Enterokoki jako bakterie komensalne i ich wpływ na układ immunologiczny – Mirosława Gałęcka;

Klinika zakażeń enterokokowych – Katarzyna Fleischer-Stępniewska, Wojciech G. Polak, Andrzej Gładysz;

Wybrane przypadki chorobowe – zakażenia enterokokowe w praktyce klinicznej – monitorowanie bakteriologiczne – Alfred Samet, Jolanta Komarnicka