✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> English in Medical Practice Jonathan Murray, Jerzy Radomski, Włodzimierz S Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

English in Medical Practice

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : English in Medical Practice

Autor : Jonathan Murray, Jerzy Radomski, Włodzimierz S

Stron : 484

ISBN : 9788320038064

Rok wydania : 2010

Wydanie : 2

Oprawa : miękka

Format : Inne

Przewodnik do nauki medycznego języka angielskiego, przygotowany przez brytyjsko-polski zespół lekarzy, adresowany jest do lekarzy i studentów medycyny, którzy znają język angielski przynajmniej w stopniu średnio zaawansowanym i mają zamiar studiować lub pracować w jednym z krajów anglojęzycznych.
Książka stanowi doskonałe źródło wiedzy o języku i zwyczajach panujących w służbie zdrowia w Wielkiej Brytanii. Zawiera zwroty, terminy i skróty medyczne, m.in. z zakresu medycyny ratunkowej, interny, położnictwa i ginekologii, psychiatrii, pediatrii i chirurgii oraz przydatne w izbie przyjęć. Ostatnią część poświęcono potocznemu językowi angielskiemu związanemu z tematyką medyczną.
W obecnym wydaniu zmienił się układ książki. W części pierwszej dodano m.in. słownictwo dotyczące uzależnień. W części trzeciej umieszczono terminologię z zakresu m.in. poradnictwa genetycznego, a część piątą o słownictwo z zakresu genetyki. W części szóstej wzbogacone zostało słownictwo naukowe.
Układ książki ułatwia samodzielną naukę, a dołączone dwie płyty CD z nagraniami umożliwiają doskonalenie wymowy.


Spis treści :
Preface
Przedmowa
Słowo wstępne od autorów polskich - Polish authors' preface
Przedmowa autorów polskich do drugiego wydania
PART 1 - CZĘŚĆ 1. Clerking the patient - Czynności związane z przyjęciem pacjenta
Parts of the body - Części ciała
A patient's personal details - Dane osobowe pacjenta
Useful questions for obtaining case histories - Pytania pomocne przy zbieraniu wywiadu
Common symptoms - Częste objawy
Instructions for the clinical examination - Polecenia używane w badaniu fizykalnym
Common findings on examination - Niektóre wyniki badania klinicznego
Investigations - Badania dodatkowe
Some common investigation results - Niektóre wyniki badań dodatkowych
PART 2 - CZĘŚĆ 2. 21 case histories in a Casualty Department - 21 przypadków z oddziału nagłych przyjęć
Case 1: Cardiac arrest - Przypadek 1: Zatrzymanie akcji serca
Palpable arterial pulse - Wyczuwalne tętno
Descriptive words for the arterial pulse - Słowa opisujące tętno
Descriptive words for a patient's physique - Słowa opisujące wygląd
Descriptive words for a patient's state of health - Słowa opisujące stan zdrowia
Case 2: Appendicitis - Przypadek 2: Zapalenie wyrostka robaczkowego
Positions of the appendix - Położenie wyrostka robaczkowego
Descriptive words for a diagnosis - Słowa opisujące diagnozę
Descriptive words for the abdomen - Słowa opisujące brzuch
Descriptive words for the site of abdominal tenderness - Słowa używane przy opisie lokalizacji tkliwości brzucha
Descriptive words for the severity of abdominal tenderness - Słowa opisujące stopień tkliwości brzucha
Case 3: A sore eye - Przypadek 3: Ból oka
Descriptive words for the pupil(s) - Słowa opisujące źrenicę(e)
Descriptive words for the eyelid - Słowa opisujące powiekę
Descriptive words for the eyes - Słowa opisujące oczy
Descriptive words for the face - Słowa opisujące twarz
Case 4: Hand injury - Przypadek 4: Uraz ręki
Types of hand injury - Rodzaje urazów ręki
Foreign bodies found in wounds include - Ciała obce znajdowane w ranie
Descriptive words for an injured finger or toe - Słowa opisujące uszkodzony palec u ręki lub u nogi
Descriptive words for a damaged tendon - Słowa opisujące uszkodzone ścięgno
Descriptive words for a foreign body - Słowa opisujące ciało obce
Case 5: Chest pain - Przypadek 5: Ból w klatce piersiowej
Descriptive words for pains - Słowa opisujące ból
Descriptive words for a heart sound - Słowa opisujące tony serca
Descriptive words for a heart murmur - Słowa opisujące szmery serca
Case 6: Epistaxis - Przypadek 6: Krwawienie z nosa
Various types of blood loss - Rodzaje utraty krwi
Descriptive words for blood - Słowa opisujące krew
Descriptive words for the nose - Słowa opisujące nos
Descriptive words for the tongue - Słowa opisujące język
Descriptive words for a patient's age - Słowa opisujące wiek
Descriptive words for a child's parents - Słowa opisujące rodziców dziecka
Case 7: Arterial embolus - Przypadek 7: Zator tętniczy
Descriptive words for lower limb tissues - Słowa opisujące tkanki kończyny dolnej
Descriptive words for gangrene - Słowa opisujące zgorzel
Descriptive words for a blood vessel - Słowa opisujące naczynia krwionośne
Case 8: Head injury - Przypadek 8: Uraz głowy
Descriptive words for a patient's level of consciousness - Słowa opisujące stan świadomości
Descriptive words for a patient's position - Słowa opisujące pozycję
Descriptive words for a wound - Słowa opisujące ranę
Descriptive words for teeth - Słowa opisujące zęby
Descriptive words for the tympanic membrane - Słowa opisujące błonę bębenkową
Descriptive words for tinnitus - Słowa opisujące szum w uszach
Case 9: Fractured neck of femur - Przypadek 9: Złamanie szyjki kości udowej
Various types of fractures - Rodzaje złamań
Descriptive words for a bone - Słowa opisujące kość
Descriptive words for limb movements - Słowa opisujące ruchy kończyny
Descriptive words for a patient's gait - Słowa opisujące chód
Case 10: Chest injury - Przypadek 10: Uraz klatki piersiowej
Descriptive words for the airway - Słowa opisujące drogi oddechowe.
Descriptive words for the tracheal position - Słowa opisujące położenie tchawicy
Descriptive words for a percussion note - Słowa opisujące odgłos opukowy
Descriptive words for breath sounds/breathing - Słowa opisujące szmer oddechowy/oddychanie
Descriptive words for crepitations - Słowa opisujące trzeszczenia
Descriptive words for rhonchi - Słowa opisujące rzężenia
Case 11: Paranoid psychosis - Przypadek 11: Psychoza paranoidalna
A paranoid patient may believe that someone is trying… - Pacjent/ka paranoidalny/na może uważać, że ktoś próbuje …
During a psychiatric consultation a patient may... - W czasie rozmowy z psychiatrą pacjent/ ka może...
Descriptive words for a patient's manner - Słowa opisujące sposób bycia
Descriptive words for a patient's behaviour - Słowa opisujące zachowanie
Descriptive words for the voice - Słowa opisujące głos
Descriptive words for speech - Słowa opisujące mowę
Descriptive words for a patient's thought content - Słowa opisujące treść myślenia
Case 12: Flame burn - Przypadek 12: Oparzenie ogniem
Descriptive words for skin - Słowa opisujące skórę
Descriptive words for hair - Słowa opisujące włosy
Descriptive words for a scar - Słowa opisujące bliznę
Case 13: Small bowel obstruction - Przypadek 13: Niedrożność jelita cienkiego
Possible findings on anorectal examination - Objawy możliwe do stwierdzenia w badaniu per rectum
Descriptive words for vomitus - Słowa opisujące wymioty
Descriptive words for bowel sounds - Słowa opisujące dźwięki stwierdzane osłuchiwaniem brzucha
Descriptive words for faeces - Słowa opisujące stolec
Descriptive words for a colostomy - Słowa opisujące kolostomię
Case 14: Acute pyogenic meningitis - Przypadek 14: Ostre ropne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
Descriptive words for a patient's reaction and attitude to an illness - Słowa opisujące reakcję pacjenta/tki na chorobę i postawę wobec niej
a. In response to an illness a patient may... - a. W reakcji na wystąpienie choroby pacjent/ka może...
b. Following an illness a patient may... - b. Po przebyciu choroby pacjent/ka może...
Descriptive words for a patient's general condition - Słowa opisujące stan ogólny
Descriptive words for a fever - Słowa opisujące gorączkę
Descriptive words for nystagmus - Słowa opisujące oczopląs
Descriptive words for a neurological examination finding - Słowa opisujące wynik badania neurologicznego
Descriptive words for a rash - Słowa opisujące wysypkę/osutkę
Case 15: Acute retention of urine - Przypadek 15: Nagłe (ostre) zatrzymanie moczu
Descriptive words for an abdominal mass - Słowa opisujące masy w jamie brzusznej
Descriptive words for urine - Słowa opisujące mocz
Descriptive words for a patient's diet - Słowa opisujące dietę
Case 16: Asthmatic attack in a child - Przypadek 16: Napad dychawicy oskrzelowej u dziecka
On examination a child may... - W czasie badania dziecko może....
Prescribing information about a drug - Informacja o leku
Modes of drug administration - Drogi podania leku
Descriptive words for a patient's cough - Słowa opisujące kaszel
Descriptive words for a patient's sputum - Słowa opisujące plwocinę
Descriptive words for a child's nutritional/metabolic state - Słowa opisujące stan odżywienia dziecka
Descriptive words for cyanosis - Słowa opisujące sinicę
Descriptive words for a child's mental state or behaviour - Słowa opisujące stan psychiczny lub zachowanie się dziecka
Case 17: Prolapsed intervertebral disc - Przypadek 17: Wypadnięcie dysku międzykręgowego
Descriptive words for a patient's mobility - Słowa opisujące sprawność ruchową
Descriptive words for ...