Endokrynologia wieku rozwojowego — co nowego? - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Endokrynologia wieku rozwojowego — co nowego?

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Cornetis

Tytuł: Endokrynologia wieku rozwojowego — co nowego?

Autor: prof. dr hab. n. med. Ewa Otto-Buczkowska

Rok: 2008

Liczba stron: 308

ISBN: 978-83-61415-01-5

"Prezentowana "Endokrynologia wieku rozwojowego – co nowego?" pomyślana jest jako uzupełnienie znajdujących się na rynku wydawniczym podręczników endokrynologii. Bardzo szybki rozwój nauk, w tym nauk medycznych sprawia, że zachodzi nieustająca potrzeba uzupełniania naszej wiedzy. Przygotowanie podręcznika obejmującego całość wiedzy w danej dziedzinie zajmuje wiele czasu, dlatego nie zawsze może on spełniać formułę "co nowego?". Racjonalne wydaje się więc okresowe wydawanie pozycji uzupełniających te podstawowe.
Niektóre fragmenty w niniejszym opracowaniu mogą budzić pewien niedosyt, a wiele zagadnień zostało jedynie zasygnalizowanych. Niektóre poruszone problemy są jeszcze przedmiotem dyskusji, nie zawsze więc można było podać ostateczne wnioski. Dotyczy to między innymi witaminy D, której zastosowanie jako leku modulującego procesy autoimmunizacji i być może korzystnego np. w prewencji cukrzycy typu 1 – musi uwzględniać to, że jej metabolity są bardzo aktywne biologicznie i ich nadmiar, zwłaszcza u osób z nadwrażliwością na ich działanie, może powodować wiele niekorzystnych efektów. To wszystko wymaga dalszych badań i wyciągnięcie ostatecznych wniosków możliwe będzie dopiero za pewien czas.
Mamy nadzieję, że prezentowane przez nas opracowanie będzie przydatnym uzupełnieniem podręczników już znajdujących się na rynku."

/Wprowadzenie — prof. dr hab. n med. Ewa Otto-Buczkowska/