Encyklopedia polityki regionalnej funduszy europejskich - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Encyklopedia polityki regionalnej funduszy europejskich

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: C.H. Beck

Tytuł: Encyklopedia polityki regionalnej funduszy europejskich

Autor: Tkaczyński Jan Wiktor, Świstak Marek

Rok: 2013

Format: 16.5x24.0cm

Stron: 602

ISBN: 9788325545314

Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy europejskich stanowi kompleksowe opracowanie w dziedzinie najnowszych trendów unijnej polityki regionalnej mających wpływ na kształtowanie się instrumentów tej polityki, czyli funduszy Unii Europejskiej. W encyklopedii przedstawiono informacje dotyczące aktualnych zmian unijnej polityki regionalnej w kontekście okresu programowania na lata 2014–2020, w tym m.in. podejścia zintegrowanego oraz terytorialnego, inteligentnej specjalizacji, unijnych i krajowych dokumentów programowych związanych z tym okresem.

Encyklopedia ułatwia zrozumienie unijnego instrumentarium pojęciowego w zakresie polityki regionalnej, przygotowywania, oceny oraz realizacji projektów w Polsce. Można w niej znaleźć odpowiedzi m.in. na następujące pytania:
Czym jest polityka regionalna i jaki ma wpływ na funkcjonowanie funduszy UE?
Jakimi funduszami pomocowymi dysponuje Polska w latach 2007-2013?
Jakie są priorytety unijnej polityki regionalnej na lata 2014-2020?
W jaki sposób są przyznawane fundusze unijne?
Jakie nowe rozwiązania proponuje KE w kontekście zintegrowanego podejścia do rozwoju regionalnego?
Jak należy przygotować projekt, aby uzyskać dofinansowanie z funduszy UE?

Encyklopedia łączy w sobie dwa podejścia, teoretyczne oraz praktyczne. Nie tylko porządkuje aktualny stan wiedzy w zakresie polityki regionalnej i funduszy unijnych, lecz także objaśnia zagadnienia istotne dla praktyki funduszowej, takie jak: status MŚP, unijne zasady udzielania pomocy publicznej, dokumentowanie wydatków, skutki nieprawidłowego wykorzystania unijnej pomocy dla beneficjenta. Książka może zatem z powodzeniem służyć nie tylko studentom i wykładowcom jako teoretyczne uzupełnienie wiedzy, lecz przede wszystkim praktykom pozyskiwania i rozliczania środków w ramach funduszy UE.