✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Embriologia Hieronim Bartel Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Embriologia

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Embriologia

Autor : Hieronim Bartel

Stron : 564

ISBN : 9788320042795

Rok wydania : 2012

Wydanie : 4

Oprawa : miękka

Format : B5

Autor zwięźle i przestępnie omówił wszystkie etapy rozwoju prenatalnego człowieka. Wiele miejsca poświęcił wadom wrodzonym, które współcześnie stały się ważnym problemem medycznym. społecznym i ekonomicznym. Oddzielne rozdziały poświęcił klonowaniu i komórkom macierzystym.
Książka jest bogato ilustrowana kolorowymi schematami, obrazami ultrasnograficznymi płodu prawidłowego i płodu z niektórymi wadami wrodzonymi, a także archiwalnymi preparatami histologicznymi zarodka we wczesnym stadium rozwoju oraz po raz pierwszy publikowanymi rycinami zarodka uzyskanego metodami zapłodnienia in vitro.


Spis treści :
CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Zarys historii embriologii
2. Układ rozrodczy
Układ rozrodczy męski
·         Narządy rozrodcze wewnętrzne
·         Narządy rozrodcze zewnętrzne
Układ rozrodczy żeński
·         Narządy rozrodcze wewnętrzne
·         Narządy rozrodcze zewnętrzne
3. Gametogeneza
Spermatogeneza
·         Budowa plemnika
·         Regulacja hormonalna spermatogenezy
·         Czynniki wpływające na aktywność plemnikotwórczą jądra
·         Nasienie
Oogeneza
·         Cykl płciowy żeński
Mejoza
4. Początek rozwoju prenatalnego człowieka. Pierwszy tydzień rozwoju
Zapłodnienie
·         Zapłodnienie poza ustrojem kobiety
Bruzdkowanie
Zagnieżdżenie
5. Powstawanie dwulistkowej tarczki zarodkowej. Drugi tydzień rozwoju
Zaburzenia w rozwoju w pierwszych dwóch tygodniach
6. Powstawanie trójlistkowej tarczki zarodkowej. Trzeci tydzień rozwoju
Pierwotny układ sercowo-naczyniowy
7. Okres zarodkowy. Od 4 do 8 tygodnia rozwoju
Mezoderma wewnątrzzarodkowa
Endoderma
Ektoderma
Błony płodowe
Fałdowanie się zarodka
8. Charakterystyka morfologiczna zarodka i płodu
Najważniejsze cechy morfologiczne zarodka
Najważniejsze cechy charakterystyczne płodu
·         Czynniki wpływające na wzrost wewnątrzmaciczny płodu
Określenie czasu trwania ciąży, terminu porodu, wieku zarodka i płodu
9. Łożysko
Budowa łożyska
Czynność łożyska
Wady w rozwoju i budowie łożyska
Sznur pępowinowy
Ciąża mnoga
Próby ciążowe
10. Wady wrodzone
Podział wad rozwojowych
Zaburzenia genetyczne
·         Uszkodzenia (mutacje) pojedynczego genu
·         Aberracje chromosomowe
Wady wrodzone ze znacznym udziałem czynnika genetycznego
Wady pochodzenia wieloczynnikowego (dziedziczenie wieloczynnikowe)
·         Wady wywołane przez czynniki teratogenne środowiska zewnętrznego
·         Czynniki teratogenne
Diagnostyka prenatalna
·         Ultrasonografia
·         Amniocenteza
·         Biopsja kosmówki
·         Kordocenteza
·         Fetoskopia
·         Nieinwazyjna diagnostyka prenatalna
·         Wskazania do diagnostyki prenatalnej
CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
11. Jama ciała, krezki oraz przepona
Podział wewnątrzzarodkowej jamy ciała
Rozwój przepony
Torba sieciowa i krezka grzbietowa żołądka
Krezki
Zaburzenia w rozwoju jam ciała, pierwotnych krezek i przepony
12. Narząd skrzelowy i jego pochodne. Twarz i szyja
Narząd skrzelowy
·         Łuki skrzelowe
·         Kieszonki skrzelowe
·         Bruzdy skrzelowe
·         Błony skrzelowe
·         Zaburzenia w rozwoju narządu skrzelowego
Język
·         Zaburzenia w rozwoju języka
Ślinianki
Tarczyca
·         Zaburzenia w rozwoju tarczycy
Twarz
·         Jamy nosowe
·         Podniebienie
·         Zaburzenia w rozwoju twarzy i podniebienia
13. Układ oddechowy
Zaburzenia w rozwoju układu oddechowego
14. Układ pokarmowy
Jelito pierwotne przednie
·         Przełyk
·         Żołądek
·         Dwunastnica
·         Wątroba i pęcherzyk żółciowy
·         Trzustka
·         Śledziona
Jelito pierwotne środkowe
Jelito pierwotne tylne
Zaburzenia w rozwoju układu pokarmowego
·         Wady jelita pierwotnego przedniego
·         Wady jelita pierwotnego środkowego
·         Wady jelita pierwotnego tylnego
15. Układ moczowo-płciowy
Układ moczowy
·         Nerka
·         Pęcherz moczowy i cewka moczowa
·         Gruczoł krokowy (stercz)
Układ płciowy
·         Rozwój gonad
·         Rozwój gonady męskiej
·         Rozwój gonady żeńskiej
·         Rozwój narządów płciowych wewnętrznych
·         Rozwój narządów płciowych zewnętrznych
·         Rozwój kanału pachwinowego i zstępowanie jąder
Zaburzenia w rozwoju układu moczowo-płciowego
·         Wady układu moczowego
·         Wady wrodzone układu płciowego
16. Układ sercowo-naczyniowy
Rozwój serca
·         Podział kanału przedsionkowo-komorowego, pierwotnego przedsionka i pierwotnej komory
·         Zatoka żylna
·         Lewy przedsionek i pierwotna żyła płucna
·         Podział pierwotnej komory
Układ przewodzący serca
Układ tętniczy
Układ żylny
Układ limfatyczny
Układ krążenia płodu i noworodka
·         Krążenie płodowe
·         Zmiany w układzie krążenia po urodzeniu
Zaburzenia w rozwoju układu sercowo-naczyniowego
·         Wady wrodzone serca i dużych naczyń krwionośnych
·         Wrodzone wady łuku aorty
Zaburzenia w rozwoju układu żylnego
17. Układ nerwowy
Układ nerwowy ośrodkowy
·         Rdzeń kręgowy
·         Opony
·         Mielinizacja
·         Mózgowie
Układ nerwowy obwodowy
·         Nerwy czaszkowe
Układ nerwowy autonomiczny
·         Układ nerwowy współczulny
·         Układ nerwowy przywspółczulny
Zaburzenia w rozwoju ośrodkowego układu nerwowego
·         Wady wrodzone rdzenia kręgowego
·         Wady wrodzone móz ...