Embriologia Podręcznik dla studentów Wydanie V - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Embriologia Podręcznik dla studentów Wydanie V

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł: Embriologia Podręcznik dla studentów

Autorz: Hieronim Bartel 

Stron: 752 

ISBN: 9788320039344 

Rok: 2012 

Wydanie: 5 

Oprawa: miękka 

Format: B5

Autor zwięźle i przestępnie omówił wszystkie etapy rozwoju prenatalnego człowieka. Książka jest bogato ilustrowana kolorowymi schematami, obrazami ultrasonograficznymi płodu prawidłowego i płodu z wadami wrodzonymi, a także archiwalnymi preparatami histologicznymi zarodka we wczesnym stadium rozwoju oraz rycinami zarodka uzyskanego metodami zapłodnienia in vitro.
Nowe wydanie podręcznika, przy zachowaniu dotychczasowego podziału na część ogólną i szczegółową, zostało unowocześnione i poszerzone o wiele istotnych zagadnień.
Oddzielne rozdziały poświęcono najważniejszym molekułom rozwojowym i ich znaczeniu w kontroli molekularnych szlaków rozwojowych oraz komórkom grzebienia nerwowego. Uaktualniony został podrozdział dotyczący płodowego zespołu alkoholowego.
Piąte wydanie podręcznika wzbogacone zostało w nowe ryciny, które w przypadku embriologii są szczególnie istotne.
Podręcznik adresowany jest przede wszystkim do studentów medycyny i lekarzy, ale korzystać też z niego powinni studenci innych kierunków studiów medycznych: fizjoterapii, zdrowia publicznego, biotechnologii, dietetyki, a także niektórych wydziałów uniwersyteckich.